Image

Bautaböter för felskyltande byggvarubjässe

Juridik Bolagets jättebutik om 50 000 kvadratmeter hos CA Fastigheter i Nacka drabbas av anmärkningsvärt höga böter.
Publicerad den 21 November 2019
- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY