Image
Joakim Alm.
Joakim Alm. Bild: Axel Ohlsson

Alm: Från bostads- till bolagsutvecklare

Bolag Alm Equity redovisar ett lågt kvartalsresultat men vd Joakim Alm ser stora möjligheter framåt.
Publicerad den 25 Februari 2021

Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 851 Mkr (828) och för helåret 1 759 Mkr (1 681).
Q4-resultatet uppgick till 45 Mkr (306) och 229 Mkr för helåret (434)
Likvida medel är 722 Mkr (699).
Balansomslutningen uppgår till 9 465 Mkr (8 502).

Vd Joakim Alm:
– 2020 var året då vi synliggjorde vår affärsmodell och hur vi skapar värden genom noteringen av Svenska Nyttobostäder. ALM Equity har nu definitivt gått från att vara en bostads¬utvecklare till en bolagsutvecklare.

– Redan 2017 i samband med förvärvet av Småa AB, delades koncernen upp i fem affärsområden som alla drivs av en egen ledning och med egna mål. Detta gjorde vi för att visa hur de olika delarna samverkar och både gemensamt och var för sig skapar värden för ALM Equitys aktieägare. Under året har vi kunnat skörda frukterna av omställningen av koncernen och kan nu bland annat se att Småa fullt ut integrerats i affärsområde Projektutveckling i det gemensamma bolaget, ALM Småa Bostad.

– I november noterades dotterbolaget Svenska Nyttobostäder och från en dag till nästa var vår andel i bolaget värd cirka 4 Mdkr att jämföra med ett anskaffningsvärde på ett par miljoner. För oss var detta ett "proof of concept" för hur vi bygger bolag från idé och koncept till att realisera stora värden som både vi och våra finansiella partners får del av.

– När ALM Småa Bostads byggrättsportfölj nyligen marknadsvärderades synliggjordes övervärden för ALM Equitys aktieägare på 1,5 Mdkr. Nästa steg för att synliggöra de värden som finns i koncernen kommer ske genom att vi kommer värdera våra onoterade innehav.

– Påverkan av coronapandemin har varit begränsad för ALM Equity
Vi har, liksom alla andra, ställt om och jobbat mer digitalt. Vad vi möjligen kan se är att pandemin har accelererat affären för Digitala Tjänster. I den mån pandemin har påverkat marknaden så är effekterna för ALM Equity små eftersom vi redan har säkrat försäljning och finansiering under de kommande fem åren motsvarande 9,4 Mdkr för leverans till Svenska Nyttobostäder samt ytterligare 2,2 Mdkr för leverans till den förvaltning som drivs i egen regi.

– Fokus för Affärsområde Förvaltning, efter noteringen av Svenska Nyttobostäder, är att bygga upp en ny stor förvaltningsportfölj. Startskottet gick i december när detaljplanen för det stora stadsutvecklingsprojektet Kista Square Garden vann laga kraft. Det projektet drivs av Affärsområde Projektutveckling tillsammans med Klövern och är en stor omvandling av fastigheten från kontor och handel till cirka 1 000 bostäder och ytor för handel, kontor och gym. Affärsområde Förvaltning kommer att tillträda successivt och hela projektet beräknas vara färdigställt 2024. Driftnettot bedöms uppgå till 140 Mkr vilket till exempel motsvarar nästan en fjärdedel av hela Svenska Nyttobostäder.

– För Affärsområde Projektutveckling är målet att under 2021 dubbla aktiviteten och ligga på en rullande produktionsnivå på över 3 000 bostäder. I ett läge när marknaden i övrigt är pressad har de ett riktigt bra läge med en säkrad orderstock på över 11,5 Mdkr till Affärsområde Förvaltning inräknat Svenska Nyttobostäder.

– Affärsområde Entreprenad har under senaste året ökat sin produktion från 500 enheter per år till cirka 1 700. Affärsområdet har gynnats av en starkare krona och att byggmarknaden har varit svagare vilket lett till prispress bland underleverantörerna. Med full orderbok till Affärsområde Projektutveckling de kommande fem åren innebär det att de fortsatt kan ha en konkurrenskraftig prissättning och ändå leverera stigande marginaler.

– Under 2020 genomförde vi två framgångsrika obligationsemissioner om totalt 1,2 Mdkr som hanterade vår refinansieringsrisk genom att vi löste tidigare obligationer. Vi hade i slutet av året 722 Mkr i kassan. Denna starka kassa gör att vi blir mer snabbfotade och flexibla och kan finansiera utveckling av projektportföljen med mindre behov av byggnadskreditiv.

– Det är glädjande att konstatera att affärsvolymen ökat kraftigt under 2020 i samtliga affärsområden. Förutsättningarna för att ytterligare skruva upp takten har aldrig varit bättre då de viktiga komponenterna i form av försäljning och försörjning av eget kapital redan är överenskommen. Det är dock en ganska lång eftersläpning innan ökad affärsvolym ger fullt genomslag i resultaträkningen. Det fjärde kvartalet påverkade resultatet i ALM Småa Bostad negativt av en engångseffekt i samband med att bostadsrättsandelar lagerfördes till lägre värden än vad som tidigare antagits. Denna effekt kommer allteftersom att lagret avyttras delvis att återvinnas. När produktionen nu är till 96 procent mot förvaltningsmarknaden där hela projekt säljs så uppstår inte någon betydande volym av osålda enheter, därmed blir detta en betydligt mindre fråga i framtiden.

– Vår modell, att bygga kvadrat- och klimatsmarta boendelösningar i kommunikationsnära lägen, är ett vinnande koncept som har blivit ännu mer relevant nu i samband med coronapandemin. Kontoren i Stockholm city kommer att bli mindre och färre. Behovet av distansarbetsplatser kommer att öka men inte nödvändigtvis inne i lägenheterna utan i smart planerade co-working-platser i närheten av boendet. Det är det vi menar med boendelösningar - att kunna leva, bo och arbeta i sitt närområde. Vi är oerhört stolta att kunna visa hur vi bygger bolag och tar fram värden för våra aktieägare och finansiärer. Det har varit ett intensivt år och utan våra hängivna och kompetenta medarbetare och trogna affärspartners hade detta inte varit möjligt.

– Men det här är bara början. Vi har en stabil verksamhet för ett antal år framöver och nu finns det bara möjligheter. Vi kommer att fortsätta skapa och ta fram värden ur ALM Equity.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Property Matchmaking med Relier

Presenteras av Relier Real Estate Advisor

Senast från Fastighetssverige Plus

Rost ser stor potential i omvandlingar: "Stark värdekick"

Bolag Genom att omvandla outnyttjade handelsytor till kontor och vakanta kontorslokaler till bostäder fortsätter Knut Rost och Diös att skapa värde.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY