Image

Kommunstyrelsen antar Steen & Ström-plan

Handel Kommunstyrelse i Kristianstad har antagit den nya detaljplanen för Östra Centrum i Kristianstad. Planen innefattar Steen & Ströms utvecklingsprojekt av Östra Centrum som innebär byggandet av en ny citygalleria i centrala Kristianstad.


NRF-portföljen renodlas

Transaktioner Cornerstone säljer sex mindre handelsfastigheter från Nordic Retail Fund för cirka 40 miljoner kronor.
Försäljningarna är ett första steg i en renodling mot färre och större enheter.


Wihlborgs köper för 68 miljoner

Transaktioner Wihlborgs fortsätter att växa i Fosie och förvärvar 28 000 kvadratmeter tomt med en byggnad på 6 800 kvadratmeter.
Köpeskillingen är 68 miljoner kronor.


Steen & Ström köper två
fastigheter i Kristianstad

Transaktioner I och med Steen & Ströms två senaste fastighetsköp i Kristianstad är man nu startklara för miljardprojektet Östra Centrum om cirka 62 000 kvadratmeter.


Steen & Ström köper i Kristianstad

Transaktioner Steen & Ström utvecklar Östra Centrum i Kristianstad och köper nu fastigheten Domus 1 av KBK, Kristianstad-Blekinge Konsumentförening.


Tyréns öppnar kontor i Lund

Bolag Tyréns öppnar nytt kontor på Ideonområdet i Lund. Ambitionen är att inom en tvåårsperiod ha ett 50-tal medarbetare i Lund.


Abitare säljer i Kristianstad

Transaktioner Fastighetsutvecklaren Abitare har sålt bostadsfastigheten Bajonetten 5 i Kristianstad. Överlåtelsen har skett i form av en bolagsförsäljning.