Image
Visionsbilder över en del av utveckingen inom Kista äng med exempel på hur torget (till höger) och ett av kvarteren (till vänster) kan komma att utformas.

Efter tidigare avhopp – betalar kvarts miljard för att ta över bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur För ett år sedan valde Nordr att inte gå vidare med sin markanvisning i Kista äng – nu har en ny tung aktör vunnit anbudstävlingen för att ta över projektet.


På den rödmarkerade fastigheten i centrala Kista föreslås Nyfosa få sin första markanvisning i Stockholm. Bolaget vill bygga ett höghus med 200 lägenheter.

Snabbväxaren gör premiär i Stockholm – ska bygga på höjden

Bygg/Arkitektur Nyfosa är nära sin första markanvisning i huvudstaden – Fastighetssverige berättar om de högtflygande bostadsplanerna.


Över 1400 leverantörer har kartlagts inom ramen för Rättvist byggande sedan starten 2017.

Nya siffror vittnar om utbrett byggfusk: "Branschen står i lågor"

Bygg/Arkitektur Sedan 2017 har 120 oannonserade kontroller genomförts och över 1400 leverantörer kartlagts inom ramen för Rättvist byggande. Resultatet visar misstänkt svart arbetskraft, ogiltiga ID-handlingar och upp till 40 procent oanmälda underentreprenörer. Nu expanderar Rättvist byggande, så att fler byggherrar kan ansluta.


Visionsbild från 2018 som föreställer omvandlingen av Örbyleden till ett urbant stråk. Den slutgiltiga gestaltningen kommer att bestämmas under planarbetet i samarbete med de byggaktörer som tilldelas markanvisning.

De får bygga när Söderort får 1 200 nya bostäder

Bygg/Arkitektur Blir långsmalt projekt vid Örbyleden där över tusen bostäder markanvisas till åtta välkända byggaktörer. Fastighetssverige berättar mer.


Färre än en procent av Stockholms bostadsrättsföreningar med tomträtt har lyckats genomföra ett friköp sedan 2017.

"Friköp av tomträtt en utopi för bostadsrättsföreningar i Stockholm"

Bostäder En befintlig bostadsrättsförening anses högt belånad redan vid en skuldsättning på 9 000 kronor per kvadratmeter. För föreningar i Stockholms innerstad skulle ett friköp av tomträtt innebära en genomsnittlig skuldsättning på 27 000 kronor per kvadratmeter. Det visar en analys från fyra bostadsorganisationer.


Robert Boije.

SBAB: Tydlig trend mot överproduktion av hyresrätter

Bostäder Det finns en tydlig trend mot att det byggs för många hyresrätter i Sverige som helhet i förhållande till efterfrågan och jämfört med både småhus och bostadsrätter. I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter – detta när hänsyn tas till hushållens efterfrågan mätt utifrån deras betalningsförmåga. Detta enligt SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för tredje kvartalet 2021.


Skiss av Akelius planer för förtätningen av Almgården, befintliga hus är gråa och ny bebyggelse vit.

Grönt ljus för över 600 bostäder i östra Malmö

Bygg/Arkitektur Ett bostadsprojekt i Malmö som Akelius initierade och som Heimstaden kommer ta över har antagits i stadsbyggnadsnämnden. Fastighetssverige berättar mer.


Rebecka Eidenert, vd för SBS.

Ny spelplan för SBS: "Vi får titta på hur vi ska göra"

Bolag Studentbostäder i Norden är ett av bolagen som genomgående utnyttjar investeringsstödet. Nu försvinner stödet och spelplanen blir en annan. Vd Rebecka Eidenert berättar om läget i projektportföljen och frustrationen över svängningarna i politiken.


Rebecka Eidenert.

SBS: Passerar 10 kronor i substansvärde

Bolag Studentbostäder i Norden redovisar ett niomånadersresultat om 179,5 (102,9) miljoner kronor före skatt.


Kv Plankan.

Serneke häver avtal med Svenska Bostäder

Bolag Serneke häver avtalet med Svenska Bostäder gällande utförande av bostadsprojektet Kv. Plankan på Södermalm i Stockholm. Parterna har inte kunnat enas kring fördyringar av projektet, varför Serneke valt att häva avtalet och avsluta arbetena i förtid.


Telge Bostäder når mer än dubbelt så högt som sitt moderniseringsmål.

Telges hyresgäster positiva till renoveringar

Bostäder Telge Bostäders mål är att modernisera 60 lägenheter i sitt bestånd i Södertälje under 2021. Innan årets slut kommer bolaget ha lyckats överträffa målet med mer än det dubbla. Effektiv process och ett bra koncept är bidragande orsaker men också efterfrågan. – Vi är positivt överraskade över det stora intresset och gensvaret hos hyresgästerna, säger Pontus Werlinder, vd Telge Bostäder.


Kvarteret Färgfilmen 3, Trollesundsvägen, Bandhagen.

Familjebostäder byggstartar tre bostadsprojekt i Bandhagen

Bygg/Arkitektur Bandhagen växer. Här är Familjebostäder redan en stor fastighetsägare med 1000 hyresrätter och nu byggstartar tre nya projekt med ytterligare 244 lägenheter. Två av projekten är Stockholmshus och ett projekt är vanliga hyresrätter.


Knut Pousette.

Fastator gör bostadsinvestering i Mälardalen

Bostäder Tillväxtresan fortsätter med ytterligare en investering inom bostadssegmentet. Fastator blir den största enskilda investeraren i det nyetablerade Joint Venture-bolaget VreFast. Bolaget är inriktat på bostadsfastigheter primärt i Mälardalen med fokus på förvaltning, hållbarhet och driftoptimering.


Till vänster syns förslag på möjliga byggnadsvolymer, slutlig utformning av byggnaderna bestäms i samband med bygglov. Till höger syns planområdet markerat med röd linje.

Storspelaren får tummen upp på 650 nya studentbostäder

Bygg/Arkitektur Stort tillskott i klassiska studentstaden – detaljplanen väntas få grönt ljus.


Håkan Larsson.

Allmännyttan: Hyreshöjningarna lägre än kostnadsökningarna

Bostäder Driftskostnaderna för de allmännyttiga bostadsbolagen har ökat med i genomsnitt 2,2 procent per år sedan 2015. Deras totala kostnader har ökat med i snitt 1,7 procent per år. Under samma period var den genomsnittliga hyreshöjningen enbart 1,2 procent. Bostadsbolagens kostnader ökar nu i snabb takt och om inte hyrorna höjs i samma takt kommer det leda till både sämre underhåll och mindre service till hyresgästerna, enligt Sveriges Allmännytta, vars marknadsrapport om hyresutvecklingen har presenterats.


Per-Arne Sandegren

Bostadsmarknad i olika riktning under oktober

Bostäder Bostadsmarknaden visade upp en blandad bild med både upp- och nedgångar i storstadsområdena i oktober. På riksnivå ökade priserna på bostadsrätter med en procent medan de var oförändrade för villor. Årstakten för bostadsrätter är nu +7 procent och +15 procent på villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Köerna för att få investeringsstöd beviljat är väldigt långa, framför allt för utvecklare som arbetar utanför storstadsregionerna.

Departementets (icke-)svar om investeringsstöden

Bostäder Fastighetssverige har i flera artiklar berört kö-problematiken kring investeringsstöden. Bostadsminister Märta Stenevi vill inte kommentera de senaste turerna, men vi har fått en kommentar från Finansdepartementet.


Rebecka Eidenert.

SBS: Bygglov för 442 studentlägenheter i Trollhättan

Bygg/Arkitektur Studentbostäder i Norden har beviljats bygglov för 442 lägenheter i Trollhättan på redan befintliga fastigheter. Totalt omfattar projektet cirka 11 000 kvadratmeter BOA och 442 lägenheter.


Kreativa barn på Husby Art Camp, en av Svenska Bostäders sommaraktiviteter.

Svenska Bostäder får en miljon för att värdera social hållbarhet

Bolag Svenska Bostäders innovationsprojekt Räkna med hållbarhet får över en miljon kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektet som samlar allmännyttiga bolag från hela Sverige ska ta fram en modell för hur social hållbarhet kan värderas i kronor och ören.


Resonas och Colives projekt i Järfälla får bygglov.

Grönt ljus till unikt bygglov för nytt delningsboende i Barkarbystaden

Bostäder Miljö- och byggnadsnämnden i Järfälla kommun har fattat beslut om att godkänna Resonas bygglovsansökan för att bygga delningsbostäder på cirka 3 400 kvadratmeter i Barkarbystaden åt Colive.