Image
Cirkustomten i dag.
Cirkustomten i dag. Bild: Serneke

Fyra arkitektteam utvalda för att utveckla Cirkus Lorensberg

Bygg/Arkitektur Nu står det klart vilka fyra arkitektteam som valts ut för att få vara med och utveckla Sernekes Cirkus Lorensberg, en attraktiv plats mitt i centrala Göteborg som ska skapa utrymme för nya bostäder och centrumlokaler.
Publicerad den 22 Mars 2021

I december 2020 bjöd Serneke i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter in till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av Cirkus Lorensberg. Uppdraget innebär att inom ramen för en detaljplaneprocess och genom ett varsamt förhållningssätt till Lorensbergsparken skapa nya bostäder i ett centralt läge, stärka såväl parkens funktion utifrån dess kulturhistoriska betydelse som omgivande gator med nya funktioner i bottenvåningar och säkerställa trygga och tillgängliga stråk förbi och igenom kvarteret i en värdefull kulturhistorisk miljö.

Serneke och Göteborgs stad har i samverkan och efter utvärdering beslutat att välja följande fyra team för genomförande av parallella uppdraget:
• Belatchew Arkitekter – Nivå Landskapsarkitektur
• Kanozi Arkitekter – Mareld Landskapsarkitekter – Antiquum
• OKK+ – Sandellsandberg Arkitekter – GAJD Arkitekter
• Reiulf Ramstad Arkitekter – Kaminsky Arkitektur

De fyra utvalda teamen speglar olika förhållningsätt till arkitektur och till uppgiften. De bedöms kunna hantera frågeställningarna utifrån olika perspektiv så att en bred belysning av uppdraget kan åstadkommas. Urvalet bland inkomna intresseanmälningar bygger på en sammantagen bedömning av uppdragsorganisation, programförklaring och referensprojekt.

Totalt inkom 21 intresseanmälningar från en blandning av stora, mellanstora och mindre arkitektkontor. Samtliga intresseanmälningar har utvärderats. Det parallella uppdraget kommer att fortsätta under det kommande halvåret med en efterföljande utvärdering innan årsskiftet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Allt fler fastighetsbolag handlas till premie

Lista Efter rapportfloden kan Fastighetssverige konstatera att allt fler fastighetsbolag nu värderas till en premie på börsen. Här presenteras en uppdaterad lista med de noterade fastighetsbolagens substansvärdering.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY