Image

Kommande seminarier

9 oktober 2019

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala

Ett heldagsseminarium om fastighetsmarknad, näringslivsutveckling och framtidens Uppsala.

6 november 2019

Stora Kontorsdagen

Stora Kontorsdagen är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter. Vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor presenteras.

21 november 2019

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

Digitaliseringen påverkar alla delar av näringslivet och samhället. De som inte är med på banan hamnar hopplöst på efterkälken. Det här seminariet ger er vägledning i det nya digitala fastighetslandskapet.

27 november 2019

Fastighetsmarknadsdagen Förvaltning

Ny teknik medför nya möjligheter till en effektiviserad fastighetsförvaltning. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. Här uppdaterar du dig om trenderna inom fastighetsförvaltning just nu.