Image

Akelius löser in obligationslån i förtid

Ekonomi/Finansiering Akelius Residential Property har skickat en underrättelse till samtliga direktregistrerade innehavare av bolagets obligationslån (2012/2015) om högst 1 000 miljoner kronor med rörlig ränta om att bolaget har beslutat att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer.
Publicerad den 20 Februari 2015

Förtida inlösen kommer att ske den 27 mars 2015 och avstämningsdag för denna kommer att vara den 20 mars 2015. Obligationerna kommer att inlösas med ett belopp motsvarande nominellt värde för obligationerna samt upplupen ränta för perioden från den föregående räntebetalningsdagen till och med inlösendagen.

Inlösen av obligationerna kommer att finansieras genom en emission av ett nytt obligationslån vilket innehavare av obligationerna kommer att kunna teckna sig för.

Villkoren för det nya obligationslånet kommer att offentliggöras innan inlösendagen.

Avnotering av obligationerna från företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm samt sista dag för handel med Obligationerna är den 20 mars 2015.

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Corem säljer Gallerian Kvasten i Kalmar

Ekonomi/Finansiering Lokala medier rapporterar att Gallerian Kvatsen i centrala Kalmar stått tom under en längre tid. Fastighetssverige ringde upp Corems transaktionschef Peeter Kinnunen för att få veta mer om försäljningen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige