Image
Bild: Istock

JM- och Obos-JV köper för 725 miljoner i Lund

Transaktioner JM har genom ett till hälften ägt joint venture-bolag med Obos Nya Hem AB förvärvat en fastighet i Lund, som i en blivande detaljplan bedöms möjliggöra utveckling av totalt cirka 2 500 bostäder samt kommersiella lokaler. Förvärvet uppgår till totalt 725 miljoner kronor, med tillträde och erläggande av likvid under det tredje kvartalet 2022.
Publicerad den 8 Juli 2022
Annons
Image

Förvärvet utgörs av fastigheten Lyckebacken 5 i Lund, som utgörs av kontors-, verksamhets- och lagerlokaler omfattande cirka 72 000 kvadratmeter uthyrbar yta. JM:s hälftenägda andel av affären redovisas som förvärv av exploateringsfastighet inom affärssegment JM Bostad Riks under det tredje kvartalet 2022.

Fastigheten är belägen i direkt anslutning till Lunds nya Pågatågsstation Klostergården, som beräknas öppna under 2023. Vid lagakraftvunnen detaljplan bedöms fastigheten möjliggöra utveckling av 230 000 kvadratmeter bruttoarea bestående av totalt cirka 2 500 bostäder och kommersiella lokaler, med förväntad produktionsstart 2027.
– JM satsar nu på ett nytt stort utvecklingsområde i Lund. Den direkta närheten till den nya tågstationen, skolor och närservice samt Höjeådalens naturreservat innebär mycket fina möjligheter att utveckla en levande stadsdel med bostäder, kontor och service. Vi ser fram emot att tillsammans med Obos och Lunds stad förverkliga den potential som finns i området, säger Lau Borch, regionchef på JM Bostad Riks Syd.

TM & Partners har biträtt JM och Obos i affären.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Juristen: "Mäklarna behöver bli bättre i att upptäcka försök till penningtvätt"

Ekonomi/Finansiering Antalet rapporterade försök till penningtvätt genom fastighetsaffärer ökar menar förbundsjuristen på Mäklarsamfundet. Det behövs mer utbildning och att man jobbar mer aktivt med frågorna inom mäklarkåren, det säger Emil Ericsson som är expert på penningtvätt. Här kommer han med fyra konkreta tips på hur man kan undvika att fastigheten säljs i kriminella syften.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige