Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg: Oförändrad prognos

Bolag Atrium Ljungbergs resultat före värdeförändringar ökar i niomånadersrapporten till 945 miljoner kronor (937). Prognosen om 1 200 miljoner kronor för helåret kvarstår.
Publicerad den 18 Oktober 2019

Niomånaderssiffrorna:
• Nettoomsättningen ökade till 2 073 mkr (1 968) varav hyresintäkter ökade till 1 933 mkr (1 799). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 6,5 procent.

• Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (94), inklusive projektfastigheter.

• Nettouthyrningen uppgick till - 75 mkr (116) varav -16 mkr (83) avsåg projektfastigheter.

• Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 315 mkr (1 254), exklusive effekten av införandet av IFRS, en ökning med 4,9 procent. Överskottsgraden uppgick till 68 procent (70).

• Resultat före värdeförändringar ökade till 945 mkr (937).

• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter ökade till 1 597 mkr (1 390). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -554 mkr (27).

• Periodens resultat uppgick till 1 762 mkr (2 151), vilket motsvarar 13,55 kr/aktie (16,25).

• Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 217 mkr (1 176).

• Förvärv av fastigheter ökade till 1 166 mkr (167).

• Försäljningar av fastigheter ökade till 1 031 mkr (127).

• Prognosen för 2019 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 1 820 mkr, motsvarande 14,00 kronor per aktie.

Vd Annika Ånäs:
– Jag är glad över att såväl hyresintäkter som driftnetton ökar. Detta är ett resultat av flera färdigställda projekt, nya uthyrningar och lyckade omförhandlingar. Vi behåller vår prognos om 1 200 miljoner kronor för resultat före värdeförändringar trots vår bostadsförsäljning i Ärvinge i Kista, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför säljer familjen – efter över 100 år

Transaktioner "Min farfar föddes i det huset…" För Balder var affärerna så små att de inte ens ledde till en pressrelease. För säljaren var det desto större – inte minst av emotionella skäl. Fastighetssverige berättar mer om Balders senaste affär i centrala Göteborg.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY