Image
Lars EO Svensson sågar det senaste amorteringskravet.

Lars EO Svensson sågar amorteringskravet

Bostäder Lars EO Svensson, professor i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef drar i en ny rapport som tagits fram tillsammans med Stockholms Handelskammare slutsatsen att amorteringskravet infördes på felaktiga grunder och påverkat framförallt unga och personer utan större eget kapital negativt.


Andreas Hatzigeorgiou.

Stockholmarna positiva till att bygga ut Arlanda

Sverige 60 procent av stockholmarna tror att det vore bra för Stockholm att bygga ut Arlanda.
Det visar en ny undersökning som Demoskop utfört på uppdrag av Stockholms Handelskammare.


Daniella Waldfogel.

Waldfogel får ny roll på Handelskammaren

Karriär Daniella Waldfogel, i dag näringspolitisk expert hos Stockholms Handelskammare, tillträder en nyinstiftad roll som näringspolitisk chef.


En tredjedel av marknaden för nyproducerade bostäder uppges ha försvunnit

Bygg/Arkitektur Stockholms Handelskammare oroade över att en tredjedel av marknaden för nyproduktion av bostäder har försvunnit på två år, enligt nya siffror från Sveriges Byggindustrier.


Bayer till Karolinskas campus

Uthyrning Life science-företaget Bayer flyttar nästa år in med sitt svenska huvudkontor på Karolinska Institutets Campus i Solna.


Ny vd för Stockholms Handelskammare

Karriär Stockholms Handelskammares styrelse har nu fattat beslut om vem som tar över positionen som verkställande direktör. Valet föll på nuvarande chefekonom, Andreas Hatzigeorgiou.


Handelskammaren: Sjunkande orderstockar samtidigt som amorteringskravet skärps

Bygg/Arkitektur I dag införs det nya amorteringskravet. Samtidigt uppger byggbranschen i Stockholm att en positiv utveckling av orderstockarna tvärvänt till en negativ utveckling. - Det är en tydlig inbromsning i byggbranschen som kan bero på den oro som amorteringskravet skapat, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.


"22 nya tunnelbanestationer ger 200 000 bostäder"

Stockholm Stockholms län är en av Europas snabbast växande regioner och en attraktiv plats för företagsetableringar. För att hantera befolkningstillväxten föreslår Stockholms Handelskammare i en ny rapport att tunnelbanan byggs ut med 22 nya stationer, vilket kan ge 200 000 nya bostäder.


Edenström om sitt nya uppdrag

Karriär Under tisdagen blev det officiellt – fastighetsprofilen Urban Edenström är nu formellt vald till ordförande för Stockholms Handelskammare. I en intervju berättar han om sitt nya uppdrag, näringslivet i Stockholm och de mest akuta frågorna för huvudstaden.


Starkaste siffrorna på sex år för byggbranschen

Bygg/Arkitektur Stockholms Handelskammare konstaterar att ekonomin i Stockholms län är fortsatt stark första kvartalet 2017. Byggindustrin uppvisar de högsta siffrorna på sex år. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar marginellt från 103,9 till 103,3.


Fyrspår mellan Stockholm och Uppsala kan ge 100 000 bostäder

Sverige Infrastrukturminister Anna Johansson har presenterat direktiv för nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. Där ingår en utbyggnad av spårbanan mellan Stockholm och Uppsala – något som enligt Stockholms handelskammare kan leda till 100 000 nya bostäder.


Stockholms arbetskraftsbrist rekordhög

Stockholm Stockholms Handelskammare konstaterar i en ny rapport att konjunkturen i Stockholms län är starkare än normalt. Konjunkturindikatorn för fjärde kvartalet 2016 stärks med drygt en enhet till 103,9. Stockholmsekonomin hålls tillbaka av den högsta arbetskraftsbristen på åtta år.


Stockholms handelskammare: ”Inför talangvisum i Sverige”

Sverige Sverige behöver införa ett särskilt visum för talanger och investerare för att kunna upprätthålla hög kompetens, enligt Stockholms handelskammare.


"Skattebefriad andrahandsuthyrning skapar 28 000 bostadstillfällen"

Stockholm Varje dag växer Stockholms län med två fullsatta bussar. Bostadsmarknaden har utvecklats till regionens allvarligaste tillväxthinder. En ny rapport från Stockholms Handelskammare visar att 28 000 bostadstillfällen kan skapas i Stockholms län. En kraftfull åtgärd är att göra det skattefritt att hyra ut upp till hälften av den egna bostaden.


Den ekonomiska tillväxten i Stockholm bromsar in

Stockholm Stockholms Handelskammare konstaterar den lägsta ekonomiska takten på tre år.


Bostadsbristen hotar företagens tillväxt

Bostäder Bostadsbristen försämrar företagens möjligheter att rekrytera och därmed hotas deras långsiktiga tillväxt. Nya siffror från Stockholms Handelskammare visar att minst 8 000 rekryteringar har misslyckats på grund av bostadsbristen.


Handelskammaren: Tillsätt bokriskommission

Bygg/Arkitektur Stockholms Handelskammare vill att det tillsätts en nationell bokriskommission med Assar Lindbeck som ledare.


Byggbranschen fortsatt stark i Stockholmsregionen

Bygg/Arkitektur Stockholms Handelskammare konstaterar att Stockholms läns näringsliv fortsätter att växa under fjärde kvartalet 2014. Byggindustrin förväntas öka antalet anställda kraftigt under innevarande kvartal.


Byggbranschen starkt uppåt i Stockholmsregionen

Bygg/Arkitektur Stockholms Handelskammare konstaterar att Stockholms läns näringsliv fortsätter att växa och kvartalet visar att byggindustrin uppvisar den största vändningen på fyra år. Sysselsättningen förbättras och konjunkturindikatorn för Stockholms län är oförändrad på 19 under årets andra kvartal.


Edenström till Handelskammarens styrelse

Bolag Strongholds Urban Edenström har valts in i styrelsen för Stockholms Handelskammare.