Image

Starkaste siffrorna på sex år för byggbranschen

Bygg/Arkitektur Stockholms Handelskammare konstaterar att ekonomin i Stockholms län är fortsatt stark första kvartalet 2017. Byggindustrin uppvisar de högsta siffrorna på sex år. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar marginellt från 103,9 till 103,3.
Publicerad den 10 Maj 2017
Andreas Hatzigeorgiou. Bild: Stockholms Handelskammare
Andreas Hatzigeorgiou.

– Byggbranschen uppvisar de starkaste siffrorna på hela sex år. Det är positivt eftersom den är sysselsättningsintensiv och en viktig motor för hela ekonomin, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

– Stockholmsekonomin hålls tillbaka av en hög arbetskraftsbrist inom främst bygg- och databranschen. Därför måste kompetensförsörjningen förbättras genom ökade möjligheter att locka talanger till regionen. Detta kan uppnås genom att förenkla för arbetskraftsinvandring.

Rapportens huvudpunkter:
• Byggindustrin uppvisar de starkaste siffrorna på sex år. Dess konfidensindikator stärks med drygt tre enheter till 107,7.
• Stockholmsekonomin hålls tillbaka av en hög arbetskraftsbrist. Många företag har svårt att hitta arbetskraft, inte minst inom bygg- och databranschen.
• Konjunkturen i Stockholm fortsätter att vara starkare än normalt. Men Stockholmsbarometern försvagas något under första kvartalet 2017, vilket beror på ett minskat förtroende hos näringslivet.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför vill Kungsleden förädla hellre än förvärva

Bolag Kungsledens vice vd Ylva Sarby Westman berättar varför man utökar sitt bestånd i Stockholm City Väst – och varför bolaget fokuserar mer på förädling än förvärv i nuläget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY