Image
Casper Tamm.

Casper Tamm slutar som CFO på SSM

Karriär Casper Tamm, CFO och medlem av SSM:s koncernledning, slutar på SSM för att börja som CFO inom en annan koncern. Rekrytering av ny CFO till SSM kommer att påbörjas inom kort.


Mattias Lundgren, SSM

Stora nedskrivningar för SSM – fokuserar om till hyresrätter

Bolag SSM gör nedskrivningar om 312,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet för Q3 uppgår till -377,7 miljoner kronor. Rensat från nedvärderingarna uppgår det till -17,7 miljoner kronor.


Mikael Bölander, Mecon Bygg, och Mattias Lundgren, SSM.

Efter vd-bytet: SSM avyttrar verksamhet

Bolag SSM Holding fokuserar kärnverksamheten till projektutveckling och inleder ett strategiskt samarbete med entreprenadbolaget Mecon Bygg AB. Förändringen genomförs i syfte att reducera bolagets fasta kostnader samt förstärka SSM:s långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Till följd av samarbetet avvecklar SSM den egna entreprenadverksamheten och cirka 15 medarbetare från SSM erbjuds möjlighet till anställning hos Mecon Bygg. Samarbetet och övergången av personal har en marginell resultateffekt under 2019.


Mattias Roos.

SSM sparkar Mattias Roos – han ersätter

Bolag SSM genomför vd-byte och har idag tillsatt Mattias Lundgren som interim vd med omedelbar verkan.


Eastnine hämtar interim CFO från NCC

Bolag Eastnine har ingått avtal med Mattias Lundgren att tillträda som interim CFO i bolaget i upp till sex månader framöver.


Joachim Hallengren blir vd för NCC Housing

Bolag Joachim Hallengren blir vd för NCC:s nya affärsområde Housing där Ann-Sofie Danielsson tar rollen som CFO. NCC Housing står inför en planerad avknoppning och möjlig börsintroduktion.


Hemborg blir chef för NCC Housing Sverige

Karriär Fredrik Hemborg har utsetts till affärsenhetschef för NCC Housing Sverige från maj 2015. Han efterträder Mattias Lundgren som kommer att fortsätta i en roll på koncernnivå inom NCC med ansvar för strategi samt förvärv och samgåenden för NCC-koncernen.


Lundbergs köper mark för bostadsutveckling i Linköping

Transaktioner Lundbergs köper mark vid Garnisonsområdet i Linköping av NCC och planerar att bygga 400 nya lägenheter i kvarteret Södra Ekkällan.


Aros Bostad köper av NCC Boende

Transaktioner Aros Bostad förvärvar inom strukturen Aros Bostad III AB en del av fastigheten Stockholm Storseglet 3 i Gröndal av NCC.


Ettelva till Tobaksmonopolet

Transaktioner NCC har sålt den anrika matsalen i Tobaksmonopolet som ett led i den långsiktiga utvecklingen av det nya kvarteret på Södermalm. De 800 kvadratmeterna blir bas för Ettelva arkitekter, som därmed kan samla drygt 40 medarbetare på en plats och fortsätta växa.


NCC Boende säljer i Kungälv

Transaktioner NCC Boende säljer 27 inflyttningsklara hyresrätter i Ytterby, Kungälv, till Lincoln Fastigheter.


Skanska köper byggrätter av NCC

Bygg/Arkitektur Skanska har köpt drygt 9 000 kvadratmeter byggrätt av NCC i Arenaparken, Lund. Markköpet ger Skanska möjlighet att bygga flerbostadshus med totalt cirka 100 bostadsrättslägenheter.


Nya regionchefer på NCC Boende

Karriär NCC Boende har utsett nya regionchefer för flerbostadshus i Stockholm och småhus i Sverige.


Sveareal stärker upp i Stockholm

Karriär Sveareal rekryterar två tekniska förvaltare till Stockholm.