Image
Mattias Lundgren, vd för SSM.

SSM köper loss Studentbacken

Bolag SSM köper loss resterande aktier i hälftenägda JV-bolaget Studentbacken med cirka 280 byggrätter i Bromma, Sollentuna och Täby.
Säljare är Student Hill och köpeskillingen två miljoner kronor.


SSM:s Platform West i Roslags-Näsby.

SSM produktionsstartar bostadsrättsprojekt

Bygg/Arkitektur SSM produktionsstartar idag bostadsrättsprojektet Platform West. Projektet som är attraktivt beläget intill Roslags-Näsbys station består av 109 bostadsrätter, varav merparten är yteffektiva ettor och tvåor med egen balkong eller uteplats. En hög andel av bostadsrätterna är redan sålda via förhandsavtal. Inflyttning i de första bostäderna förväntas ske under Q4 2021.


Mattias Lundgren, vd för SSM.

SSM drar ner på personal

Bolag Till följd av SSM:s nya strategi, med inriktning på hyresrätter, väljer bolaget att minska antalet medarbetare inom marknadsföring och försäljning. Anpassningen bedöms medföra en årlig kostnadsbesparing om 6,5 miljoner kronor. Omstruktureringskostnader bedöms belasta Q2 2020 med 3,3 miljoner kronor.


SSM, med Mattias Lundgren som vd, säljer sin del av Tellus Tower.

Säljer Tellus Tower – föreslår nyemission för att betala obligationslån

Transaktioner SSM tar nästa steg för att fokusera på hyresrätter och lägre risk. Bolaget säljer nu Tellus Tower och ytterligare två projekt till SSM:s grundare. Vidare föreslår bolaget en nyemission, främst för att betala tillbaka bolagets obligationslån.


Erik Lemaitre lämnar SSM.

Erik Lemaitre lämnar SSM

Bolag Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef och medlem av SSM:s koncernledning, slutar på SSM för ny extern tjänst.


Mattias Lundgren, vd för SSM.

SSM refinansierar samtliga fastighetskrediter

Ekonomi/Finansiering SSM Holding AB har, som ett led i att trygga bolagets långsiktiga lånefinansiering, tecknat ett tvåårigt låneavtal om 114 miljoner kronor avseende refinansiering av bolagets samtliga fastighetskrediter. Sedan tidigare har SSM även nått en villkorad överenskommelse med en majoritet av bolagets obligationsägare om en tvåårig förlängning av bolagets obligationslån som förfaller i maj 2020. Arbetet med refinansiering av fastighetskrediter och obligationslån belastar fjärde kvartalet 2019 med kostnader av engångskaraktär uppgående till cirka 14 miljoner kronor.


Casper Tamm.

Casper Tamm slutar som CFO på SSM

Karriär Casper Tamm, CFO och medlem av SSM:s koncernledning, slutar på SSM för att börja som CFO inom en annan koncern. Rekrytering av ny CFO till SSM kommer att påbörjas inom kort.


Mattias Lundgren, SSM

Stora nedskrivningar för SSM – fokuserar om till hyresrätter

Bolag SSM gör nedskrivningar om 312,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet för Q3 uppgår till -377,7 miljoner kronor. Rensat från nedvärderingarna uppgår det till -17,7 miljoner kronor.


Mikael Bölander, Mecon Bygg, och Mattias Lundgren, SSM.

Efter vd-bytet: SSM avyttrar verksamhet

Bolag SSM Holding fokuserar kärnverksamheten till projektutveckling och inleder ett strategiskt samarbete med entreprenadbolaget Mecon Bygg AB. Förändringen genomförs i syfte att reducera bolagets fasta kostnader samt förstärka SSM:s långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Till följd av samarbetet avvecklar SSM den egna entreprenadverksamheten och cirka 15 medarbetare från SSM erbjuds möjlighet till anställning hos Mecon Bygg. Samarbetet och övergången av personal har en marginell resultateffekt under 2019.


Mattias Roos.

SSM sparkar Mattias Roos – han ersätter

Bolag SSM genomför vd-byte och har idag tillsatt Mattias Lundgren som interim vd med omedelbar verkan.


Eastnine hämtar interim CFO från NCC

Bolag Eastnine har ingått avtal med Mattias Lundgren att tillträda som interim CFO i bolaget i upp till sex månader framöver.


Joachim Hallengren blir vd för NCC Housing

Bolag Joachim Hallengren blir vd för NCC:s nya affärsområde Housing där Ann-Sofie Danielsson tar rollen som CFO. NCC Housing står inför en planerad avknoppning och möjlig börsintroduktion.


Hemborg blir chef för NCC Housing Sverige

Karriär Fredrik Hemborg har utsetts till affärsenhetschef för NCC Housing Sverige från maj 2015. Han efterträder Mattias Lundgren som kommer att fortsätta i en roll på koncernnivå inom NCC med ansvar för strategi samt förvärv och samgåenden för NCC-koncernen.


Lundbergs köper mark för bostadsutveckling i Linköping

Transaktioner Lundbergs köper mark vid Garnisonsområdet i Linköping av NCC och planerar att bygga 400 nya lägenheter i kvarteret Södra Ekkällan.


Aros Bostad köper av NCC Boende

Transaktioner Aros Bostad förvärvar inom strukturen Aros Bostad III AB en del av fastigheten Stockholm Storseglet 3 i Gröndal av NCC.


Ettelva till Tobaksmonopolet

Transaktioner NCC har sålt den anrika matsalen i Tobaksmonopolet som ett led i den långsiktiga utvecklingen av det nya kvarteret på Södermalm. De 800 kvadratmeterna blir bas för Ettelva arkitekter, som därmed kan samla drygt 40 medarbetare på en plats och fortsätta växa.


NCC Boende säljer i Kungälv

Transaktioner NCC Boende säljer 27 inflyttningsklara hyresrätter i Ytterby, Kungälv, till Lincoln Fastigheter.


Skanska köper byggrätter av NCC

Bygg/Arkitektur Skanska har köpt drygt 9 000 kvadratmeter byggrätt av NCC i Arenaparken, Lund. Markköpet ger Skanska möjlighet att bygga flerbostadshus med totalt cirka 100 bostadsrättslägenheter.


Nya regionchefer på NCC Boende

Karriär NCC Boende har utsett nya regionchefer för flerbostadshus i Stockholm och småhus i Sverige.


Sveareal stärker upp i Stockholm

Karriär Sveareal rekryterar två tekniska förvaltare till Stockholm.