Image

Lejonfastigheter får ny hållbarhetschef – presenterades vid taklagsfest

Bygg/Arkitektur I början av nästa år kommer Lejonfastigheters nya förskola i Vallastaden i Linköping att stå klar. Förskolan blir den första i Linköping med utomhuspedagogik. I veckan hölls taklagslunch samtidigt som bolagets nya hållbarhetschef presenterades.


Skanska bygger skola för 600 elever i Linköping

Bygg/Arkitektur I den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping kommer Skanska att utveckla och bygga en grundskola för 600 elever, på uppdrag av Linköpings kommun. Kommunen har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för driften av skolan.


Sankt Kors och Stångåstaden bygger ny stadsdel i Linköping

Bygg/Arkitektur År 2022 ska den stå klar, Linköpings nya stadsdel med 50 000 kvadratmeter verksamhetsyta och 500 bostäder. Under det nya namnet Ebbepark, omvandlas den gamla företagsparken Wahlbecks, till en hållbar stadsdel med bostäder, företag och stadsliv. Byggstart sker redan i vår.


JM köper i Linköping

Transaktioner JM köper den fastigheten med den tidigare brandstationen i centrala Linköping. Affären uppgår till cirka 77 miljoner kronor inklusive latent skatt. JM planerar att utveckla ett nytt bostadskvarter om cirka 200 bostäder.


Link Prop noteras på torsdag

Bolag Link Prop Investment, som äger en fastighet med Ericsson och Autoliv som hyresgäster, noteras på First North på torsdag.


Lejonfastigheter bygger bostäder i Linköping

Bostäder Lejonfastigheter bygger ett trapphusboende med 16 lägenheter i Vallastaden i Linköping. Byggstart är planerad till hösten 2015.


Många bostadsprojekt på gång i Linköping

Bostäder Hittills har 805 bostäder påbörjats under 2015. Det är fler än vad som startade under varje helår under den senaste mandatperioden.


Nytt Paretobolag köper i Linköping – noteras på First North

Transaktioner Pareto har skapat ett nytt bolag som köper en portfölj i Linköping av Isidorum, som säljer hela sitt Linköpingsbestånd.


Nytt Catellabolag köper i Linköping

Transaktioner Catella har etablerat ett nytt fastighetsbolag som köper en fastighet, med Ericsson som största hyresgäst, i Linköping.
Bolaget ska noteras på First North.


Hus flyttas till Vallastaden

Bostäder Vallastaden i Linköping tar till ett annorlunda grepp när det gäller markförsäljning.
En tomt reserverad för den som vill flytta sitt befintliga hus. Vem som helst kan ansöka och vilket hus det blir kommer att avgöras av en särskild jury.


EY flyttar till nybyggt hos Lundbergs

Uthyrning Fastighets AB L E Lundberg har tecknat hyresavtal med EY som innebär att företaget flyttar sitt nuvarande kontor till nybyggda Storgatan 13 i kvarteret Braxen i Linköping. Kvarteret genomgår en om- och tillbyggnad, där kontoren mot Storgatan blir klara för inflyttning under hösten 2015. Uthyrningen omfattar cirka 650 kvadratmeter med en avtalstid på fem år.


Industrimark blir nya hyresrätter när NCC bygger i Linköping

Bygg/Arkitektur Centrala Linköping får 145 nya hyresrätter när gamla industritomter förvandlas till moderna bostadskvarter. Lägenheterna ska stå klara under 2017. Avtalet mellan NCC och kommunala Stångåstaden är värt 215 miljoner kronor.


1 000 bostäder byggs i Linköpings nya stadsdel Vallastaden

Bostäder Linköpings satsning på Vallastaden innebär 1 000 nya bostäder till 2017. Både byggandet och boendet präglas av miljömässig och social hållbarhet, vilket ligger helt i linje med regeringens ambitioner, enligt bostads- och stadsutvecklingsministern Mehmet Kaplan (MP).


Linköping vill gräva ner Ostlänken

Sverige Linköpings kommun menar i sitt yttrande till Trafikverket att den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken bör gå genom Linköping i en tunnel under jord. Detta gör störst nytta för resenärerna, gör stadsutveckling möjlig och ger störst nyttor för samhället, enligt kommunen.


Akademiska Hus bygger nytt studenthus i Linköping

Bygg/Arkitektur Tillsammans med Linköpings universitet satsar Akademiska Hus cirka 400 miljoner kronor i ett nytt studenthus som blir campusområdets centrala nav.


Stångåstaden ska bygga 500 lägenheter årligen

Bygg/Arkitektur Det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping ska öka byggtakten på bostäder.
– Kommunen vill höja ambitionerna för att möta en kraftigt ökande befolkningstillväxt och ökad trångboddhet, säger byggansvarigt kommunalråd Kristina Edlund (S).


Det ljusnar för Skäggetorp Centrum

Bygg/Arkitektur Som ett led i Willhems hållbarhetsarbete pågår nu installationen av ny modern LED-belysning i Skäggetorp Centrum i Linköping. Energiförbrukningen beräknas minska med 70 procent.


Victoria Park höjer Linköpingshyror med 4,8 procent

Bolag Victoria Park har, efter en bruksvärdering av hyrorna i sina fastigheter i Linköping, fått en hyreshöjning i beståndet med 4,8 procent, motsvarande cirka fem miljoner kronor på årsbasis.


Lejonfastigheter bygger förskola i Vallastaden

Bygg/Arkitektur Lejonfastigheter bygger förskola med utomhuspedagogik i Vallastaden i Linköping. Förskolan blir en av de första färdigställda husen i Vallastaden.


Willhem hyr ut i Skäggetorp

Uthyrning Skäggetorp Bilvård öppnar en komplett bilvårdsanläggning i Willhems Skäggetorp Centrum i Linköping.