Image

Serneke lanserar ramverk för gröna obligationer

Ekonomi/Finansiering Serneke har tagit fram ett nytt ramverk som gör det möjligt att emittera gröna obligationer. Syftet är att finansiera byggprojekt med fokus på hållbarhet.


Erik Selin.

Doxas riktade nyemission: Erik Selin en av tungviktarna som tar plats

Ekonomi/Finansiering Doxa genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission om 80 miljoner kronor till Erik Selin, Marjan Dragicevic, Bergendahls och Lars Ljungälv samt beslutar om företrädesemission om 126 miljoner kronor.


Wallenstam säljer egna aktier – flera namnkunniga köpare

Ekonomi/Finansiering Bolaget säljer egna aktier till priset 127 kronor, vilket motsvarar en rabatt om 4,9 procent.


Lars Thagesson, Olof Andersson, Elias Georgiadis.

Så insynshandlar bolagstopparna inför rapportfloden

Ekonomi/Finansiering Efter de många insynsförsäljningarna i Sagax i mars och insynsköp i Oscar Properties har Fastighetssverige tittat närmare på hur bolagstopparna i övriga bolag handlat de senaste veckorna.


Catenas Sofie Bennsten, Wihlborgs Arvid Liepe och Kungsledens Ylva Sarby Westman. I bakgrunden revisorsnestorn Ingemar Rindstig från EY.

Substansvärdesdjungeln – därför redovisar bolagen så olika

Ekonomi/Finansiering I en stor artikel i fredags gick vi igenom det faktum att de noterade bolagen redovisar substansvärde på flera olika sätt och att de lyfter fram helt olika värden.
De allra flesta lyfter fram ett värde som revisorsnestorn Ingemar Rindstig menar inte ger det mest rättvisande värdet.
Vi har varit i kontakt med alla Large Cap-bolagen för att reda ut varför det ser ut som det gör.


Så gick det för branschens preff- och D-aktier i Q1

Ekonomi/Finansiering I en tid då flera fastighetsbolag väljer att lösa in sina preferensaktier tittar Fastighetssverige närmare på hur fixed income-aktierna presterar på börsen.


Ylva Sarby Westman, CFO Kungsleden.

Kungsleden emitterar en grön obligation med lång löptid

Ekonomi/Finansiering Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en grön obligation om 400 miljoner kronor på en sjuårig löptid.


Fastighetsportföljen som ger klirr i kassan hela vägen till jul

Ekonomi/Finansiering Utdelningssäsongen står för dörren och Fastighetssverige har satt samman en portfölj med fastighetsrelaterade aktier som ger dig utdelning hela vägen fram till jul – utan att du behöver använda dig av branschens enda månadsutdelare.


Jacob Bruzelius och Arvid Lindqvist.

Credi: Optimismen återvänder

Ekonomi/Finansiering I marsutgåvan av Credi ökar huvudindexet från 45,5 till 53,5 när optimismen återvänder bland fastighetsbolagen till följd av förbättrad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler.


Erik Selin.

Så mycket betalade Balder för posten i Entra

Ekonomi/Finansiering Vid nio tillfällen har Balder stärkt sitt grepp om Entra, sedan det initiala köpet på fem procent. Fastighetssverige har tittat närmare på transaktionerna.


Serneke ser över befintlig obligationsfinansiering

Ekonomi/Finansiering Utvärderar en kreditmarknadstransaktion som ett möjligt alternativ.


Norska oljefonden ökade sitt värde med mer än 1 000 miljarder norska kronor under 2020.

Oljefonden ökade med 1 000 miljarder – så förändrades ägandet i svenska fastighetsbolag

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt den norska oljefondens innehav i svenska noterade fastighetsbolag under 2020. Läs om hur ägandet förändrats från 2019 och se vilka nya bolag som fonden har ett innehav i från och med 2020.


Michael Moschewitz.

Så mycket sparar Genova på hybridmanövern – och därför tackar bolaget nej till D-aktier

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige berättar Michael Moschewitz, vd på Genova Property Group, mer om spelet bakom bolagets senaste finansiella lösning. Dessutom förklarar han hur Genovas ledning tar intryck av branschkollegors upplägg: "Det är klart att man tittar…"


Michael Moschewitz.

Genova kikar på att emittera hybrid – och lösa in preffar

Ekonomi/Finansiering Michael Moschewitz och Co vill stärka bolagets finansiella ställning.


Patrik Emanuelsson.

Heba emitterar grönt för första gången

Ekonomi/Finansiering Heba Fastighets AB har under sitt MTN-program framgångsrikt emitterat sina första gröna obligationer om totalt 1,3 miljarder kronor med löptider på 3 och 5 år.


Biljana Pehrsson.

Moody's bedömer att Kungsledens nya finansiella policy är kreditpositiv

Ekonomi/Finansiering Kreditvärderingsinstitutet Moody's konstaterar i en kommentar att Kungsledens nya mål, att belåningsgraden långsiktigt inte ska överstiga 45 procent är kreditpositivt eftersom det indikerar bolagets intentioner att upprätthålla en låg belåning över tid.


Svenska Handelsfastigheter emitterar grönt om 300 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Svenska Handelsfastigheter emitterar gröna obligationer för 300 miljoner kronor med slutligt förfall 26 februari 2024.


Leiv Synnes, Akelius

Akelius reviderar finanspolicyn - högre belåningsgrad

Ekonomi/Finansiering Akelius uppdaterar sin finanspolicy. Bolaget siktar nu på en belåningsgrad om 45 procent - tidigare var gränsen 40 procent.


Stefan Dahlbo och Klaus Hansen Vikström.

Fabege inleder återköp av egna aktier

Ekonomi/Finansiering Fabege AB inleder återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 2 april 2020.


Sagax vd David Mindus.

Preff-pionjären slopar preffarna – dementerar "David-aktierna"

Ekonomi/Finansiering Sagax David Mindus berättar här om inlösningen av preferensaktierna - och kommenterar Erik Selins uttryck "David-aktier".