Lena Fahlén om ränteutvecklingen framöver

Ekonomi/Finansiering | PLAY När höjer Riksbanken räntan, när nås toppen och hur ser ränteläget ut om fem år? Lena Fahlén, ställföreträdande chef för ekonomisk analys på Handelsbanken, ger sin bild.


Emitterar 20-årigt obligationslån till 2,2 procents ränta

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt MTN-program. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 2,205 procent.


Så har det gått för börsens nykomlingar

Ekonomi/Finansiering Efter SBB:s bud på Karlbergsvägen-preffarna – Fastighetssverige har kartlagt hur övriga fastighetsrelaterade nykomlingar klarat sig i bostadsmarknadens gungning.


Credi: Obligationsmarknaden mattas av

Ekonomi/Finansiering I oktoberupplagan av Catellas kreditbarometer Credi minskar huvudindex från 54,3 till 49,6, efter tre raka kvartal med förbättrade kreditvillkor. Fastighetsbolagen är fortsatt positiva, medan bankernas syn på kreditmarknaden har försämrats. Samtidigt visar obligationsmarknaden tydliga tecken på att mattas av.


Lista: De gick bäst på börsen i september

Ekonomi/Finansiering SBB:s spurt fick bolaget att klättra 34 placeringar. Här är alla vinnare – och förlorare – i september månads börsrace.


SBB obligationsåterköp större än väntat

Ekonomi/Finansiering SBB meddelade häromdagen att bolaget ger ett obligationsåterköpserbjudande om maximalt 1 000 miljoner kronor. Det blev större än så – 1 205 miljoner kronor.


SBB vill köpa tillbaka obligationer

Ekonomi/Finansiering SBB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer och avser att emittera en ny obligation.


Magnolia emitterar obligationslån om 500 miljoner

Ekonomi/Finansiering Magnolia Bostad har placerat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor inom ett ramverk om 700 miljoner kronor. Det nya obligationslånet förfaller i oktober 2022 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 8,50 procent.


Heba uppdaterar finansiella nyckeltal

Ekonomi/Finansiering Heba har beslutat att uppdatera sina riktmärken för finansiella nyckeltal.


Därför blev Arnhult störst i Castellum

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige berättar Rutger Arnhult om hur det är att vara största ägare i konkurrenten Castellum: "Lite kul".


Heba upprättar certifikatprogram

Ekonomi/Finansiering Heba upprättar ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2000 Mkr.


Fastighetsskatten höjs kraftigt 2019

Ekonomi/Finansiering Skatteverkets riktvärden för fastighetstaxeringen 2019 är nu offentliga och kraftiga höjningar av taxeringsvärdena och fastighetsskatten kan konstateras, särskilt i Stockholm, Göteborg och Malmö.


Sagax får investment grade av Moody's

Ekonomi/Finansiering Sagax har fått en investment grade rating från Moody´s Investors Service om Baa3 med stable outlook.


"Det kan inte vara ett bestående fenomen"

Ekonomi/Finansiering | PLAY Hur ser Sven-Olof Johansson på börsläget, vilka faror på den amerikanska marknaden tror han kan nå Sverige och varför får hans Fastpartner betala för att ha pengar hos vissa banker?


Hans Wallenstam, Erik Selin, Sven-Olof Johansson.

Det lärde sig fastighetskungarna av krisen

Ekonomi/Finansiering I morgon är det tio år sedan Lehman Brothers stupade och finanskrisen 2008 var ett faktum. I dag berättar fastighetsgiganterna Hans Wallenstam, Erik Selin och Sven-Olof Johansson vad de dragit för lärdomar av krisen, hur de ser på sina egna ageranden – och vad som kan få det att smälla igen.


Erik Selin, Hans Wallenstam, Sven-Olof Johansson.

Fastighetskungarna om krisen

Ekonomi/Finansiering På lördag är det tio år sedan Lehman Brothers gick under. För Fastighetssverige berättar fastighetsgiganterna Sven-Olof Johansson, Erik Selin och Hans Wallenstam hur de ser på sina ageranden under krisen, med facit i hand.


Genova emitterar företagsobligationer

Ekonomi/Finansiering Genova har beslutat att emittera företagsobligationer med ett totalt nominellt belopp om 200 miljoner kronor inom ramen för bolagets obligationslån med förfall i april 2021.


Sagax premiäremitterar på europeiska marknaden

Ekonomi/Finansiering Sagax emitterar sitt första obligationslån på den europeiska kapitalmarknaden – 500 miljoner euro med en fast räntekupong om 2,00 procent. Lånet löper till 17 januari 2024.


Pandox upprättar program för företagscertifikat

Ekonomi/Finansiering Pandox AB har upprättat ett svenskt företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om tre miljarder kronor.


SBB emitterar hybridobligationer om en miljard

Ekonomi/Finansiering Samhällsbyggnadsbolaget emitterar en ny hybridobligation med en initial volym om 1 000 miljoner kronor. Till följd av den starka efterfrågan så utökades den initiala volymen från 750 miljoner kronor till 1 000 miljoner kronor.