Lista: De har investerat mest 2018

Ekonomi/Finansiering Med ännu en rapportperiod runt hörnet har Fastighetssverige kartlagt hur de noterade fastighetsbolagen valt att investera i de egna bestånden under inledningen av 2018. Här är hela listan.


Hemfosa tar in en miljard på snabb emission

Ekonomi/Finansiering Efter börsens stängning på tisdagen genomförde Hemfosa en riktad nyemission genom så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. 10 miljoner stamaktier emitterades för 108,50 kronor per aktie. Bolaget tillförs 1 085 miljoner kronor.


Specialfastigheter emitterar 30-årigt obligationslån

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter lånar 250 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 2,375 procent.


Klövern emitterar hybridobligationslån om 800 miljoner

Ekonomi/Finansiering Klövern har emitterat ett hybridobligationslån om totalt 800 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1,5 miljarder. Obligationslånet har en evig löptid och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter fram till första inlösendagen.


Efter beslutet om ränteavdragsbegränsningar: Wallenstam omstrukturerar

Ekonomi/Finansiering Wallenstam har genomfört en omstrukturering av räntederivatportföljen, som en följd av riksdagens beslut om ränteavdragsbegränsning. Omstruktureringen resulterar i framtida lägre räntekostnader för Wallenstam, och ger bättre förutsättningar för Wallenstam att fortsätta med hyresrättsproduktion.


Stendörren emitterar obligationer om 350 miljoner

Ekonomi/Finansiering Stendörren Fastigheter har emitterat icke-säkerställda seniora obligationer om 350 miljoner kronor inom ett ramverk om en miljard kronor.


Klövern på väg att emittera hybridobligationer

Ekonomi/Finansiering Klövern har anlitat Nordea och Swedbank som finansiella rådgivare för att utreda marknadsförutsättningarna för en emission av ett hybridobligationslån, vilket är efterställt Klöverns utestående seniora obligationer. En emission i SEK om upp till en miljard kronor kan följa, givet rådande marknadsförutsättningar.


Tobins pengar snart slut – genomför ny emission

Ekonomi/Finansiering Tobin bedömer att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera bolagets verksamhet fram till 6 juli 2018. Nu föreslås en ny nyemission.


De gick bäst på börsen under maj månad

Ekonomi/Finansiering Bolagen som hamnat i rättsliga tvister i botten och ett Malmö bolag med stark hyresutveckling i toppen. Här är vinnarna – och förlorarna – i maj månads börsrace.


Erik Selin

Erik Selin om investeringarna

Ekonomi/Finansiering Med intressen i så väl balkonger och banker som gruvor och nätcasinon är Erik Selin i dag mycket mer än bara Balders starke man. För Fastighetssverige berättar han mer om vad som legat bakom framgångarna: "Utgångspunkten är alltid att jag aldrig ska sälja"


SBB emitterar certifikat med korta löptider

Ekonomi/Finansiering SBB har emitterat de första certifikaten, om 600 miljoner kronor med löptider på tre månader (ränta 0,3 procent) respektive tolv månader (ränta 0,5 procent), under bolagets nyupprättade företagscertifikatprogram om 2 000 miljoner kronor.


Serneke emitterar nya obligationer – löser in befintliga

Ekonomi/Finansiering Serneke har beslutat att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer om totalt 700 miljoner kronor inom en ram om 1 miljard kronor som förfaller 2021. Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av befintliga obligationer förklaras uppfyllt och att inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.


Vacse etablerar grönt ramverk

Ekonomi/Finansiering Vacse har sedan 2014 funnits på den svenska obligationsmarknaden via bolagets MTN-program. Nu tar Vacse nästa steg och har i samarbete med Handelsbanken tagit fram ett ramverk för grön finansiering.


Balder tar upp grön finansiering från Europeiska investeringsbanken

Ekonomi/Finansiering Balder har tecknat låneavtal omfattande 100 miljoner euro med Europeiska investeringsbanken (EIB) för utveckling av två bostadsprojekt i Köpenhamn med nearly-zero-energy-building-standarder. Det blir första gången EIB finansierar ett NZEB-projekt i Danmark.


Wihlborgs genomför aktiesplit

Ekonomi/Finansiering Som beslutat på årsstämman dubblas snart antalet Wihlborgsaktier.


Engelsk jätte lanserar grön fond – svenskar investerar tidigt

Ekonomi/Finansiering Den engelska kapitalförvaltaren M&G lanserar en ny hållbarhetsfond, som bland annat ska finansiera allmännyttiga bostadsföretag. Nu kan Fastighetssverige berätta att en svensk stiftelse inversterar tidigt: ”Ger en positiv och mätbar inverkan”


Lista: De vann aprilfajten på börsen

Ekonomi/Finansiering Många bygg- och fastighetsbolag gick starkt på börsen under april månad, där så väl Joachim Kuylenstiernas Fastator och Ilija Batljans SBB ökade mer än 15 procent. Starkast av alla gick dock en bostadsutvecklare som haft en riktigt tuff vinter.


Folksam och Aberdeen lanserar ny miljardfond

Ekonomi/Finansiering Folksam och Aberdeen Standard Investments lanserar AIPP Folksam Europe II, en fond-i-fond som investerar i fastigheter och som bara är öppen för bolag inom Folksamkoncernen. 


Så har börsens nykomlingar klarat vintern

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt hur nytillskotten på fastighetsbranschens aktiehimmel klarat sig inledningsvis. Här är hela listan.


Huvudägare mångmiljontankar efter tunga rekryteringar

Ekonomi/Finansiering Efter att ha plockat in två tunga fastighetsprofiler i styrelsen har bolagets huvudägare tankat aktier för närmare 15 miljoner kronor på bara ett par dagar.