Willhem satsar grönt

Ekonomi/Finansiering Willhem etablerar grönt ramverk och avser emittera en första grön obligation.


Nytt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

Ekonomi/Finansiering Regeringen har beslutat om ett nytt stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande, som omfattar totalt 275 miljoner kronor under år 2018-2020. Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.


Credi: Positiv syn på kreditmarknaden

Ekonomi/Finansiering I juliupplagan av Catellas kreditbarometer Credi ökar huvudindex från 50,5 till 54,3, vilket är dess högsta nivå sedan september 2015. Såväl fastighetsbolagen som bankerna ser positivt på kreditmarknadens utveckling, samtidigt som obligationernas andel av marknaden börjar stabiliseras.


Mer än hälften av de noterade bygg- och fastighetsbolagen backade under juni månad.

Börslistan: Få jublade i juni

Ekonomi/Finansiering Tobin tog mest stryk under en börsmånad där mer än hälften av bygg- och fastighetsbolagen backade. Här är alla vinnare – och förlorare – i juni månads börsrace.


Brunswick stänger Nordens största fastighetskreditfond

Ekonomi/Finansiering Brunswick Real Estate har framgångsrikt avslutat kapitalanskaffningen till sin andra fastighetskreditfond och har därmed sammantaget över 8,5 miljarder kronor i förvaltat kapital. Bland investerarna finns några av Nordens största institutioner.


Lista: De är högst belånade i branschen

Ekonomi/Finansiering Inför den stundande rapportfloden kartlägger Fastighetssverige de huvudlistade bolagens belåningsgrad. Vilket bolag har minskat sin belåning med mer än fyra procentenheter? Här är hela listan.


SBB siktar på gröna obligationer

Ekonomi/Finansiering SBB upprättar ett grönt ramverk för att framöver kunna emittera gröna obligationer.


Lista: De har investerat mest 2018

Ekonomi/Finansiering Med ännu en rapportperiod runt hörnet har Fastighetssverige kartlagt hur de noterade fastighetsbolagen valt att investera i de egna bestånden under inledningen av 2018. Här är hela listan.


Hemfosa tar in en miljard på snabb emission

Ekonomi/Finansiering Efter börsens stängning på tisdagen genomförde Hemfosa en riktad nyemission genom så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. 10 miljoner stamaktier emitterades för 108,50 kronor per aktie. Bolaget tillförs 1 085 miljoner kronor.


Specialfastigheter emitterar 30-årigt obligationslån

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter lånar 250 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 2,375 procent.


Klövern emitterar hybridobligationslån om 800 miljoner

Ekonomi/Finansiering Klövern har emitterat ett hybridobligationslån om totalt 800 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1,5 miljarder. Obligationslånet har en evig löptid och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter fram till första inlösendagen.


Efter beslutet om ränteavdragsbegränsningar: Wallenstam omstrukturerar

Ekonomi/Finansiering Wallenstam har genomfört en omstrukturering av räntederivatportföljen, som en följd av riksdagens beslut om ränteavdragsbegränsning. Omstruktureringen resulterar i framtida lägre räntekostnader för Wallenstam, och ger bättre förutsättningar för Wallenstam att fortsätta med hyresrättsproduktion.


Stendörren emitterar obligationer om 350 miljoner

Ekonomi/Finansiering Stendörren Fastigheter har emitterat icke-säkerställda seniora obligationer om 350 miljoner kronor inom ett ramverk om en miljard kronor.


Klövern på väg att emittera hybridobligationer

Ekonomi/Finansiering Klövern har anlitat Nordea och Swedbank som finansiella rådgivare för att utreda marknadsförutsättningarna för en emission av ett hybridobligationslån, vilket är efterställt Klöverns utestående seniora obligationer. En emission i SEK om upp till en miljard kronor kan följa, givet rådande marknadsförutsättningar.


Tobins pengar snart slut – genomför ny emission

Ekonomi/Finansiering Tobin bedömer att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera bolagets verksamhet fram till 6 juli 2018. Nu föreslås en ny nyemission.


De gick bäst på börsen under maj månad

Ekonomi/Finansiering Bolagen som hamnat i rättsliga tvister i botten och ett Malmö bolag med stark hyresutveckling i toppen. Här är vinnarna – och förlorarna – i maj månads börsrace.


Erik Selin

Erik Selin om investeringarna

Ekonomi/Finansiering Med intressen i så väl balkonger och banker som gruvor och nätcasinon är Erik Selin i dag mycket mer än bara Balders starke man. För Fastighetssverige berättar han mer om vad som legat bakom framgångarna: "Utgångspunkten är alltid att jag aldrig ska sälja"


SBB emitterar certifikat med korta löptider

Ekonomi/Finansiering SBB har emitterat de första certifikaten, om 600 miljoner kronor med löptider på tre månader (ränta 0,3 procent) respektive tolv månader (ränta 0,5 procent), under bolagets nyupprättade företagscertifikatprogram om 2 000 miljoner kronor.


Serneke emitterar nya obligationer – löser in befintliga

Ekonomi/Finansiering Serneke har beslutat att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer om totalt 700 miljoner kronor inom en ram om 1 miljard kronor som förfaller 2021. Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av befintliga obligationer förklaras uppfyllt och att inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.


Vacse etablerar grönt ramverk

Ekonomi/Finansiering Vacse har sedan 2014 funnits på den svenska obligationsmarknaden via bolagets MTN-program. Nu tar Vacse nästa steg och har i samarbete med Handelsbanken tagit fram ett ramverk för grön finansiering.