Image
Turning Torso, Malmö.

Skåne mot strömmen när bygginvesteringarna minskade

Ekonomi/Finansiering På riksnivå sjönk investeringarna inom byggsektorn under de tre första kvartalen 2018. I Skåne ökade däremot bygginvesteringarna kraftigt.


Olof Manner.

Swedbankchefen: "Kommer gå att göra bra affärer framöver"

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige berättar Olof Manner, analyschef på Swedbank, mer om varför han tror att det kan vara dags att binda bolånen, vilka ekonomiska orosmoln som måste hanteras och vilket fastighetssegment som han tycker ser särskilt attraktivt ut i närtid.


Kerstin Hessius och Nils Styf.

Hemsös ägare tillför eget kapital om en miljard kronor

Ekonomi/Finansiering Hemsö har i januari 2019 ökat det egna kapitalet om en miljard kronor genom aktieägartillskott från bolagets ägare Tredje AP-fonden och Sagax. Ägarandelarna i Hemsö har inte påverkats med anledning av det nya kapitalet.


Fastpartner offentliggör obligationsprospekt

Ekonomi/Finansiering Presenterar prospektet för gröna obligationen.


Linkprop äger fastigheten Idedebatten 3 i Mjärdevi, Linköping

Enfastighetsbolag refinansierar

Ekonomi/Finansiering Link Prop har tecknat avtal med SEB om en förlängning av befintligt lån samt en utökning av lånet med tio miljoner kronor. Det nya lånet har en löptid till 2023-12-28 och med bättre räntevillkor sjunker räntekostnaderna något trots det högre lånebeloppet.


Branschens bästa aktier – december

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt vilka av de noterade bygg- och fastighetsbolagen som presterade bäst – och sämst – under årets sista månad. Och som så många gånger förut är det bostadsutvecklarna som tagit mest stryk.


Batljan genomför nyemission – och återköper hybrider

Ekonomi/Finansiering SBB fortsätter att jobba fila på finanserna. Denna gång genom en riktad nyemission med Phoenix Insurance Company.


Här är Wallenstams nya affärsplan

Bolag Wallenstams styrelse har fattat beslut om en ny femårig affärsplan som startar 1 januari 2019, med målet att under perioden uppnå en substansvärdesökning om 40 kronor per aktie. Målet kompletteras med tre viktiga ledstjärnor inom fokusområdena kund, medarbetare och miljö. I samband med den nya affärsplanen görs också justeringar i formuleringarna för bolagets vision och affärsidé.


Preffarna som ger högst direktavkastning just nu

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige kartlägger direktavkastningen när det gäller branschens preferensaktier. Var får man en direktavkastning på över trettio procent, och får man nöja sig med fem? Här är hela listan.


Gemensamt grepp på alla kommunala lokaler i Uppsala kan minska kostnader

Ekonomi/Finansiering För första gången tar Uppsala kommun ett förvaltningsövergripande grepp på alla strategiska lokalförsörjningsplaner. Kommunstyrelsen godkände på onsdagen alla lokalförsörjningsplaner för kommunens bostäder, lokaler och anläggningar som de olika nämnderna tagit fram och beslutat om. Planerna sträcker sig fram till 2021 med en utblick mot 2025.


Så räntekänslig är branschen

Ekonomi/Finansiering En färsk undersökning visar att fastighetsbranschen fortsatt är landets räntekänsligaste. Fastighetssverige har kikat närmare på hur känsliga de noterade bolagen faktiskt är.


Därför väljer Atrium Ljungberg direktfinansiering

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige berättar bolagets CFO, Martin Lindqvist, mer om den aningen oortodoxa finansieringslösningen: "Tror att det kommer att bli vanligare framöver"


Branschens bästa aktier – november

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt vilka av de noterade bygg- och fastighetsbolagen som presterade bäst – och sämst – under årets näst sista månad. Här är hela listan.


Oklart när Prime Living betalar ut inställd utdelning

Ekonomi/Finansiering Och någon extra ränta till preferensaktieägarna kommer det pressade bolaget inte heller att betala ut: "Inte överenskommet".


Nivika emitterar sin första företagsobligation

Ekonomi/Finansiering Nivika Fastigheter har emitterat företagets första företagsobligation, med en löptid på tre år om 250 miljoner kronor inom en ram om 700 miljoner kronor.


Fastpartner emitterar sitt första gröna obligationslån

Ekonomi/Finansiering Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt grönt obligationslån, med en löptid om 3,5 år, på den svenska obligationsmarknaden.


Atrium Ljungberg breddar finansieringsbasen

Ekonomi/Finansiering Atrium Ljungberg breddar finansieringsbasen genom en första obligationsemission på den norska kapitalmarknaden samt en direktfinansiering med Allianz Real Estate och Brunswick Real Estate. Finansieringsvolymen uppgår till drygt två miljarder kronor med en löptid på cirka tio år.


De höjde sin räntetäckningsgrad mest

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt de börsnoterade fastighetsbolagens räntetäckningsgrad för det tredje kvartalet av 2018.


Jernhusen återköper och emitterar ny obligation

Ekonomi/Finansiering Jernhusen har återköpt en del av utestående obligation till ett belopp om nominellt 103 miljoner kronor. Samtidigt genomfördes en nyemission av en treårig grön obligation till ett belopp om 100 miljoner kronor.


SBB återköper norska obligationer

Ekonomi/Finansiering Ilija Batljan och Co fortsätter att finslipa sina finansiella upplägg.