Image
Till vänster syns en flygbild över Spånga centrum och omkringliggande villabebyggelse. Byggnaden inom fastigheterna Solhem 20:2 och Solhem 20:3 har rivits sedan fotot togs. Solhems villasamhälle är markerat med vit streckad linje och det är där inom som SBB:s projekt ska byggas. Till höger syns den föreslagna placering av den nya bebyggelsen markerad i gult.

SBB går vidare med Amasten-projekt i Västerort

Bostäder Ska ta fram en detaljplan för ett mindre bostadsprojekt i Solhem. Fastighetssverige berättar mer.


Ilija Batljan.

SBB på väg att lämna Svenska Myndighetsbyggnader

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har sålt ägarlån för 1 465 miljoner kronor med avsikt att sälja sin JV-andel i Svenska Myndighetsbyggnader till Kåpan Pensioner.


Ilija Batljan.

SBB säljer för 436 miljoner i Halmstad och Landskrona

Transaktioner SBB säljer kontors- och industrifastigheter i Halmstad och Landskrona till Fastighetstaden i Halmstad och Doxa för 436 miljoner kronor.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB genomför strategisk översyn av innehavet i JM

Bolag SBB, genom sitt utvecklings- och transaktionsteam, har i samarbete med en internationellt välrenommerad värderingsfirma och ledande nordiska fastighetsrådgivare genomfört en omfattande analys av värdet av sitt intressebolag JM. Värdebedömningen visar på att värdet av JM:s tillgångar preliminärt uppgår till cirka 36 miljarder kronor. Mot bakgrund av denna bedömning har SBB beslutat sig för att genomföra en strategisk översyn av innehavet i JM.


Marika Dimming.

SBB får topp-ESG-rating från Sustainalytics med låg riskprofil

Energi/miljö SBB har just avslutat den årliga Sustainalytics ESG-rating uppdateringen. SBB:s ESG-risk klassificeras som låg (10,7 på en skala från 0 till 50 där gränsen för försumbar går vid 10) och riskhanteringen anses vara stark. SBB ligger i topp bland sina jämlikar (baserat på börsvärde).


Ilija Batljan.

SBB säljer för 55 miljoner till Järngrinden

Transaktioner SBB säljer en utvecklingsfastighet.


Ilija Batljan.

SBB förlänger hyresavtal för närmare 39 miljoner

Uthyrning SBB förlänger bland annat hyresavtal om 33 000 kvadratmeter i sammanlagt 15 år på tre orter med Polisen.


Bild på iBoxen nummer: 998 - 1 000 på Flogstavägen i Uppsala. Med på bilden är Daniel Arnberg, teamledare på Saps, en av de leverantörer iBoxen samarbetar med för utsättning och underhåll av boxar.

Iboxen passerar 1 000 leveransboxar i Sverige

Bolag Iboxen placerade ut de första leveransboxarna på Södermalm i Stockholm i mars förra året. Nu, drygt ett år senare, finns 1 009 leveransboxar i 45 av Sveriges kommuner. Via iBoxen kan e-handlare just nu nå cirka 40 procent av Sveriges befolkning.


En visionsbild över den nya byggnaden i Västerås som ska inhysa Polismyndigheten och Kriminalvården. Byggnation börjar 2023 och den ska stå klar 2026.

SBB och K2A gör jätteuthyrning i Västerås

Uthyrning SBB och K2A har gemensamt tecknat hyresavtal med Polismyndigheten respektive Kriminalvården för uthyrning om totalt cirka 42 500 kvadratmeter i Västerås. Uthyrningen innebär ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner kronor med en avtalstid om 20 år.


SBB säljer 18 500 kvadratmeter byggrätter i Falkenberg

Transaktioner SBB förvärvade ett större havsnära markområde i Falkenberg år 2016. Området har utvecklats med fyra nya bostadsfastigheter med havsutsikt. SBB fortsätter succén och avyttrar nu 18 500 kvadratmeter byggrätt till ett konsortie som leds av lokala entreprenörer och det lokala byggbolaget Peterson och Hansson.


Oscar Lekanders SBB och Magnus Perssons K-Fastigheter gör en bytesaffär med skånska fastigheter.

Byter byggrätter mot kassaflöden – SBB och K-Fast gör affär

Transaktioner SBB säljer byggrätter och köper samhällsfastigheter.


SBB:s vd Ilija Batljan och styrelseordföranden Lennart Schuss.

SBB-toppar ökar på ytterligare när aktien fortsätter sjunka

Bolag SBB:s aktie har tappat över 58 procent i värde sedan årsskiftet och handlas nu till sektorns näst högsta substansrabatt på strax över 41 procent. Vd:n Ilija Batljan har återigen gjort ett köp i dippen, likaså styrelseordföranden Lennart Schuss.


Batljan fyller på i SBB – så har storägarna agerat sedan årsskiftet

Lista Flera storägare har ökat sitt innehav i SBB sedan årsskiftet, medan några andra minskat på ägandet. Under onsdagen fyllde vd:n Ilija Batljan på med ytterligare en miljon B-aktier. Fastighetssverige presenterar en uppdaterad lista över SBB:s största ägare.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB:s försiktigare stil: "Vi blir förmodligen nettosäljare 2022"

Bolag Det normalt sett transaktionsintensiva SBB kommer att ha en mer försiktig hållning på marknaden under 2022 och blir sannolikt en nettosäljare enligt vd:n Ilija Batljan. Samtidigt ska belåningsgraden ner och ratingen upp innan året är slut. Här berättar Ilija Batljan mer om hur bolaget ska lyckas med sina mål och vad man kan tänka sig att sälja.


Ilija Batljan.

SBB säljer fastigheter i Norden för 2,5 miljarder

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden avyttrar sju fastigheter i Norge, Finland och Sverige för ett överenskommet fastighetsvärde om 2,5 miljarder kronor. Av dessa används 2,28 miljarder kronor för att minska nettoskulden. Den värdemässigt största fastigheten i portföljen är Kunnskapsveien 55 i Lilleström i Norge med OsloMet som största hyresgäst och övriga fastigheter utgörs av offentliga kontor.


Ilija Batljan.

SBB: Substansvärdet passerar 47 kronor

Bolag SBB:s förvaltningsresultat mer än dubblas. Vd Ilija Batljan menar att bolaget klarar att räkna upp utdelningen med inflationen även om den nominella räntan når tio procent.


Västerås stad stoppar försäljning till SBB.

Västerås stad stoppar försäljning till SBB

Transaktioner Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 april 2022 att inte lämna sitt medgivande till Rocklunda Fastigheter AB att indirekt överlåta fastigheten Västerås Rocklunda 6 till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB eller något till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB närstående bolag. Det slutgiltiga beslutet i ärendet kommer att fattas av kommunfullmäktige i maj 2022.


Förslaget om ombyggnad och påbyggnad av SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden ska nu ut på samråd. Projektet är ett JV mellan SBB och Aspelin Ramm.

Bilder: Så kan SBB:s JV-satsning omvandla gamla SKF-huset

Bygg/Arkitektur SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden i Göteborg ska tillföras bostäder och mer kontor samt utökas på höjden. Se bilder och läs mer om JV-projektet mellan SBB och Aspelin Ramm.


SBB byggstartar i tre svenska städer

Bygg/Arkitektur SBB byggstartar 228 lägenheter i Motala, Karlskrona och Oskarshamn. Husen byggs i fabrik med massiv trästomme och med halva energianvändningen av kraven i Boverkets Byggregler.


Ilija Batljan, vd för SBB.

S&P bekräftar SBB:s rating

Ekonomi/Finansiering S&P har bekräftat SBB:s investment grade rating BBB- med positiva utsikter. Det betyder att SBB:s rating är BBB- med positiva utsikter för bolaget och dess icke säkerställda skuld.