Image
Ilija Batljan.

SBB blir näst största ägare i Arlandastad Group

Transaktioner Förvärvar motsvarande 15 procent av bolaget från Gelba Management.


Ilija Batljan menar att det finns enorma dolda värden inom SBB.

Här kan SBB ha 30–40 dolda miljarder

Bolag Batljan: "Enorm värdepotential som inte syns i balansräkningen."


Ilija Batljan.

SBB: Höjer prognos med 50 procent – utreder månadsutdelning

Bolag SBB:s resultat efter skatt för det första halvåret uppgår till 5,94 kronor per stamaktie (1,80).


Ilija Batljans SBB köpte 20 procent av JM av Obos, med Ingunn Andersen Randa som koncerndirektör. Men det var Sven-Olof Johansson som kom med affären till SBB, berättade Ilija Batljan i Penserpodden.

Han kom med JM-affären till Batljan

Bolag Sektorkollegan låg bakom att JM blev intressebolag i SBB.


Ilija Batljan.

SBB köper 27 fastigheter för 1,25 miljarder kronor

Transaktioner SBB förvärvar genom tre separata affärer 27 fastigheter i Stockholm, Västerås och Helsingborg med en total uthyrningsbar yta om 40 600 kvadratmeter. Fastigheterna i Västerås och Helsingborg säljs av Rikshem.


Ilija Batljan.

SBB köper 70 procent av Unobo

Transaktioner Riksbyggen säljer 70 procent av Unobo till SBB. Det underliggande fastighetsvärdet är 6 900 miljoner kronor.
Det överenskomna aktiepriset är 2 064 miljoner kronor.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB: 97,2 procent accepterade konvertibelerbjudandet

Ekonomi/Finansiering SBB offentliggör utfallet av inbjudan till konvertibelinnehavare att utnyttja sin frivilliga konverteringsrätt avseende vissa eller samtliga efterställda tvingande konvertibler om 2,75 miljarder kronor som förfaller 2023 och med en räntekupong om 7,00 procent och som är tvingande att konverteras till B-aktier i SBB. Vid sista erbjudandedagen hade sammanlagt 2 672 miljoner kronor i sammanlagt nominellt belopp av konvertibler – motsvarande cirka 97,2 procent av det sammanlagda nominella beloppet som ursprungligen emitterades och för närvarande är utestående – blivit giltigt inlämnade för konvertering.


Ilija Batljan.

SBB emitterar sociala hybridobligationer om 500 miljoner euro

Ekonomi/Finansiering SBB har framgångsrikt emitterat en social evig hybridobligation om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden.


Ilija Batljans SBB och Sven-Olof Johanssons Fastpartner är två av storägarna i nya Randviken som gått till börsen via ett omvänt förvärv av Raybased.

Fastigheterna som säljs in i nya Randviken

Bolag Se vilka fastigheter jättarna apporterar in i det nya bolaget – Fastpartner lämnar en stad och SBB säljer in både Nyköpings- och Stockholmsfastigheter.


Fågelvy från sydväst över det föreslagna polishuset i Västerås.

Så kan Västerås nya polishus bli – noterade jättar ligger bakom

Bygg/Arkitektur SBB och K2A ska tillsammans uppföra ett nytt polishus i Västerås. Här är planerna för den cirka 47 000 kvadratmeter stora byggnaden.


SBB går in i ett projektutvecklingsbolag i Mölnlycke och kommer att äga efter färdigställande.

SBB i JV-samarbete i Mölnlycke

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kålltorps Projektutveckling, Development Partner och bildar ett JV i Mölnlycke – ska utveckla 13 000 kvadratmeter.


Ilija Batljan.

SBB utvecklar i Boden

Bygg/Arkitektur Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utvecklar social infrastruktur tillsammans med Bodens kommun.


Ilija Batljan.

SBB miljardsäljer i Norge

Transaktioner SBB säljer offentliga kontor och rättsväsendefastigheter i Norge för cirka 1,2 miljarder norska kronor.


Titanias vd Einar Janson och SBB:s vice vd Krister Karlsson.

SBB och Titania startar JV

Bolag SBB och Titania Holding AB har ingått avtal om ett till lika delar ägt joint venture-bolag kallat Samtitania Fastighetsutveckling AB. Bolaget kommer att, på egen mark, driva detaljplaner, producera och äga bostäder. Initialt kommer bolaget att innehålla cirka 25 000 kvadratmeter BTA byggrätter i Botkyrka och Haninge.


Ilija Batljan, vd för SBB.

Kartläggning: Bolagen där Ilija Batljan och SBB har ett finger med i leken

Bolag Ilija Batljans SBB fortsätter kliva in i tunga bolag. Efter storköpet i JM har Fastighetssverige kartlagt SBB:s innehav i branschen.


Ilija Batljan.

SBB köper 20 procent av JM för 4,56 miljarder

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har förvärvat 13 975 000 aktier i JM till en kurs om 326,30 kronor per aktie från Obos, motsvarande 4,56 miljarder kronor. Transaktionen motsvarar 20,08 procent av aktier och röster i JM, som därmed blir ett intressebolag till SBB. SBB:s förvaltningsresultat förväntas öka – baserat på JM:s resultat efter skatt för perioden april 2020-mars 2021 – med cirka 300 miljoner kronor på årsbasis som ett resultat av förvärvet.


Ilija Batljan har flera gånger jämfört SBB med digitala raketer som Sinch och Evolution vars spel Crazy Time har gjort succé världen över.

Batljan: "Ingen blir gladare än jag om räntorna stiger"

Bolag Ilija Batljan om norska Solon, Evolution-jämförelsen, Twitterhån och ränte- och inflationsutvecklingen.


Ilija Batljan.

SBB blir största ägare i norskt noterat bolag

Bolag SBB gör ett antal affärer med norska Solon och blir största ägare i bolaget, som avser att parallellnotera sig på Nasdaq First North under 2021.


Ilija Batljan.

SBB emitterar sociala obligationer om 750 miljoner euro

Ekonomi/Finansiering SBB har emitterat sociala icke-säkerställda seniora obligationer om 750 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationsemissionen var signifikant övertecknad.


Ilija Batljan, vd på SBB.

SBB köper för 2,5 miljarder kronor – och säljer för 1,7

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget förvärvar äldreboenden i Stor-Stockholm samt bostäder och äldreboenden i Helsingborg för 2,5 miljarder kronor. Samtidigt avyttrar man icke strategiska fastigheter för 1,7 miljarder kronor.