Image
Hebas bostadsplaner på Campus Solna stoppas.
Hebas bostadsplaner på Campus Solna stoppas. Bild: Akademiska Hus

Tvärnit för Hebas bostadsplaner på Campus Solna

Bostäder Akademiska Hus har beslutat att tillsammans med Karolinska Institutet utreda möjligheterna att i egen regi bygga 400 nya forskarbostäder inom Campus Solna. Beslutet grundar sig på finansdepartementets förtydligande av Akademiska Hus uppdrag gällande byggande och ägande av studentbostäder. Detta innebär att de tidigare intentionerna att låta Heba bygga uppemot 400 nya bostäder på området stoppas.
Publicerad den 30 April 2015

Akademiska Hus och Heba tecknade i februari 2012 ett Letter of Intent som innebar att man gemensamt skulle arbeta för att en detaljplan upprättades för bland annat studentbostäder på Karolinska Institutet campus i Solna. Avsikten i överenskommelsen var att Akademiska Hus skulle överlåta mark för bostadsändamål till Heba som därefter skulle uppföra och äga studentbostäderna.

Stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen i april och detaljplanen ska upp i Solnas kommunstyrelse och kommunfullmäktige för godkännande i maj 2015.

Akademiska Hus har nu meddelat att man inte kommer att överlåta marken till Heba och att man ska utreda hur man ska gå vidare med de planerade studentbostäderna.

Beslutet grundar sig på finansdepartementets förtydligande av Akademiska Hus uppdrag gällande byggande och ägande av studentbostäder.

Detta innebär att Heba inte kan genomföra det planerade projektet avseende studentbostäder vid Karolinska Institutets campus i Solna.

Heba meddelar att man räknar med att kompenseras för de kostnader som man har haft i projektet.

Relaterade artiklar

Ämnen

HEBA Fastighets AB på Branschguiden

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 280 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Läs mer på www.hebafast.se

Läs mer om HEBA Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY