Image

Tufvesson tar ett kliv upp inom AMF

Karriär AMF planerar att utöka och diversifiera sin fastighetsportfölj de närmaste åren. Som ett led i detta blir Martin Tufvesson ny fastighetsansvarig inom kapitalförvaltningen i AMF.
Publicerad den 28 November 2014
Martin Tufvesson. Bild: AMF
Martin Tufvesson.

Fastighetsportföljen i AMF ska inom kommande år växa genom förvärv inom fastighetsbolaget AMF Fastigheter AB, genom delägarskapet i Rikshem och genom diversifiering i andra ”ben” inom tillgångsslaget. Diversifieringen innebär att se över möjligheterna till breddning geografiskt på andra marknader och även inom andra segment.

Martin Tufvessons nya roll innebär att ta ett övergripande ansvar inom AMF:s kapitalförvaltning och ansvara för tillgångslaget fastigheter avseende allokering och diversifiering. Rollen knyts till AMF:s kapitalförvaltning och Martin Tufvesson kommer att ingå i kapitalledningen på moderbolaget.

Han lämnar alltså AMF Fastigheter, där han varit vice vd.

Transaktionsverksamheten inom AMF Fastigheter leds även fortsättningsvis av Fredrik Ronvall, transaktionschef.

– Det är glädjande att Martin Tufvesson tar ett helhetsansvar för kommande utveckling av fastighetsportföljen såsom framtida investeringar och/eller omallokeringar, säger Peder Hasslev, chef för kapitalförvaltningen, tillika vice vd på AMF.

Styrelsen i AMF Fastigheter AB har utsett Marie Barkman-Hollaus, nuvarande ekonomichef, till ny vice verkställande direktör från och med 1 januari 2015.

– Marie Barkman-Hollaus har en mångårig, gedigen och bred erfarenhet och kommer att komplettera mig som vd på ett mycket bra sätt. Vidare har hon god kännedom om bolaget och kommer operativt stärka organisationen och bidra till att uppnå den långsiktiga strategin framöver, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.


Fakta/ AMF och AMF Fastigheter
AMF förvaltar cirka 488 miljarder kronor (2014-09-30) i aktier, fastigheter och räntebärande placeringar åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF är ett av Sveriges ledande pensionsbolag och en av de största ägarna på Stockholmsbörsen.

Fastighetsportföljen inom AMF har ett idag ett marknadsvärde om cirka 46 miljarder kronor inklusive ett delägarskap (50 procent) i bostadsbolaget Rikshem.

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 40 fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Bolaget äger, utvecklar och förvaltar kontor och handelsplatser.

AMF:s kapitalförvaltning har etablerat en långsiktig förvaltningsfilosofi vilken innebär egen förvaltning, koncentrerade portföljer och övervägande likvida tillgångar. De koncentrerade portföljerna medför god kännedom om de bolag och de tillgångar AMF placerar i.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Rikshem AB på Branschguiden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Läs mer om Rikshem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Combify revolutionerar stadsutvecklingens största problem och får medalj av Konungen

Bygg/Arkitektur Kungens medalj och stora investerare. Combify har tagit sig an kanske ett av byggbranschens största problem – informationen. Särskilt den om tidiga detaljplaner, berättar en av medgrundarna. I Combifys plattform man hitta allt från detaljplaner, markanvisningar, planprocesser och fastighetsdetaljer. Att lösa problem och berätta berättelsen om staden är grunden i den framgång som Rim Alexandra Halfya och Alaa Alshawa gjort med deras plattform.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige