Image

Hebas förvaltningsresultat upp elva procent

Ekonomi/Finansiering Heba presenterar en stark rapport för 2013.
Publicerad den 21 Februari 2014

• Hyresintäkterna uppgick till 247,8 (231,4) miljoner kronor.
• Driftsöverskottet uppgick till 150,0 (134,7) miljoner kronor.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 95,3 (85,9) miljoner kronor, en ökning med elva procent.
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 118,9 (172,3) miljoner kronor och på räntederivat till 21,0 (-8,6) miljoner kronor.
• Årets resultat efter skatt uppgick till 183,8 (326,9) miljoner kronor, vilket motsvarar 4,45 (7,92) kronor per aktie.
• Det egna kapitalet var 2 755,5 (2 617,1) miljoner kronor motsvarande en soliditet om 56,5 (58,2) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 62,9 (100,3) miljoner kronor.
• Substansvärdet uppgick till 83 (79) kronor per aktie.
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 (1,10) kronor per aktie.

Ämnen

HEBA Fastighets AB på Branschguiden

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 280 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Läs mer på www.hebafast.se

Läs mer om HEBA Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Ett tungt maskineri som levererar tillväxt"

Bolag Svenska Nyttobostäder är ett av börsens mest anonyma sexmiljardersbolag. Det unika upplägget gör att åren fram till 2025 i stort sett är utstakade. – Vi är ett tungt maskineri som levererar tillväxt, säger vd Tommy Johansson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY