Hem » Branschguiden » Advokatbyråer » Moll Wendén Advokatbyrå

Fastighetssveriges Branschguide

Moll Wendén Advokatbyrå


Vi är specialister på affärsjuridik. Att praktisera affärsjuridik handlar om att ta fram den för kunden affärsmässigt bästa lösningen. Den optimala lösningen är inte bara den affärsmässigt bästa, utan den måste dessutom arbetas fram med största möjliga kostnadseffektivitet. Vi kallar det Business Law Excellence.

Vårt kontor finner du i Malmö men vi arbetar över hela Sverige och internationellt. Våra specialistområden är: Arbetsrätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt, offentlig upphandling, immaterialrätt, företagsöverlåtelser och investeringar samt tvistelösning.

Specialistområdet Bygg och fastighet
Juridiken kring entreprenad- och fastighetsprojekt med många inblandade parter är komplex. I vår löpande verksamhet agerar vi rådgivare åt privata och offentliga fastighetsbolag, bygg- och installationsföretag och konsulter. Vi rådger våra kunder i stora komplexa fastighetstransaktioner, entreprenadprojekt, exploaterings- och infrastrukturprojekt samt kommersiella hyresfrågor.

Flera av våra specialister undervisar i entreprenad- och fastighetsjuridik. Vi skräddarsyr också utbildningar för projektledningen i specifika entreprenader.

Adress

Moll Wendén Advokatbyrå
Stortorget 8
Malmö


Kontakt


Stefan Wendén
+46 40 665 65 00

stefan.wenden@mollwenden.se