Image
Erik Selin.
Erik Selin. Bild: Balder

Balder: Substansvärde 418 kronor

Bolag Balders förvaltningsresultat per aktie ökade i Q2 till 6,22 kronor (5,71). Det långsiktiga substansvärdet når 418,12 kronor (354,98).
Publicerad den 16 Juli 2021

Halvårssiffror:
Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 249 Mkr (1 993), vilket motsvarar en ökning per aktie med
9 % till 12,06 kr (11,07)
Långsiktigt substansvärde uppgick till 418,12 kr per aktie (354,98)
Hyresintäkterna uppgick till 4 249 Mkr (4 049)
Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick 4 877 Mkr (1 874) motsvarande 26,15 kr per aktie (10,41)
Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 3 075 Mkr (575), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 116 Mkr (12), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 37 Mkr (59), värdeförändringar avseende räntederivat med 327 Mkr (-221) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 070 Mkr (257).

Vd Erik Selin:
– Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 9 % per aktie till 12,06 kr (11,07).

– Hotellfastigheterna, vissa handelslokaler och bostäder i Finland påverkades fortsatt negativt av pandemin.

– Större positiva värdeförändringar än föregående år gör att resultatet efter skatt ökar från 10,41 kr till 26,15 kr per aktie. Jämfört med samma tidpunkt förra året har substansvärdet och aktuell intjäning förbättrats med 18 % respektive 25 % per aktie.

– Totala investeringar uppgick till 8,7 miljarder första halvåret och direkt efter kvartalsskiftet tillträdde vi även ABP. Det är glädjande att vi trots hård konkurrens lyckats finna både bra förvärv och projekt. Intresset både för att köpa och hyra bostäder är alltjämt stort och tillgången till finansiering både i bank och obligationsmarknaden är fortsatt mycket god.

– Resultatet från våra intressebolag ökar kraftigt på grund av god utveckling och att fler tillkommit där klart största tillskottet är Entra. Framtidsutsikten för gruppen är fortsatt positiv.

– Jämfört med förra året vid denna tiden känns läget totalt sett mycket bättre men covidpandemin är ju fortsatt pågående. Balder har nu fyllt 16 år och det är med stor glädje och entusiasm jag ser tillbaka på de gångna 16 åren och på allt som vi har gjort tillsammans i Balderfamiljen. Vi är snart över 1 000 medarbetare och finns på många orter i flera länder. Jag ser med stor nyfikenhet fram emot Balders fortsatta resa och trots svåra tider just nu så försöker vi se över nästa krön och fortsätta utveckla verksamheten. Framtiden är alltid osäker men ljus och fylld av möjligheter. Vi har hittills gjort bedömningen att den bästa totalavkastningen för Balders aktieägare uppnås genom återinvestering av genererade resultat. Målsättningen är även framgent densamma och jag är optimistisk när det gäller möjligheten över tid att kunna fortsätta hitta investeringar med rimligt bra avkastning.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska SBS växa i Norge: "Jätteintressant marknad"

Bolag Studentbostäder i Norden fortsätter sin expansionsresa och sätter ner knappnålen i ett nytt land på etableringskartan. Vd:n Rebecka Eidenert berättar för Fastighetssverige om premiärköpet i Norge, hur man ser på marknaden och om tillväxtplanerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY