Image

Vill bygga 400 bostäder i Stockholms innerstad

Bygg/Arkitektur Afa Fastigheter vill bygga drygt 400 lägenheter i det nya området Torsgränderna i centrala Stockholm.
Publicerad den 28 September 2016

Nu inväntas ett positivt beslut från Stadsbyggnadsnämnden om att detaljplanearbetet kan påbörjas.

Länsstyrelsen har beräknat att det bara i Stockholm behöver byggas 16 000 bostäder per år fram till 2030. Afa Fastigheter vill bidra genom att bygga nya lägenheter och samtidigt skapa en välkomnande del i Stockholms innerstad, där hållbart boende samsas med parker, kulturliv och handel.

För att konkretisera sin vision har Afa Fastigheter arbetat fram ett förslag på ett vidareutvecklat bostadsområde inom fastigheten Sabbatsberg 22 som gränsar mot Torsgatan. Förslaget har tagits fram utifrån stadens ambitioner och ett visionsarbete tillsammans med bland annat husets befintliga hyresgäster.

– Vårt förslag visar tydligt hur en otillgänglig och sluten plats med befintlig bebyggelse, som av många upplevs tom och otrygg, kan bli en levande och inbjudande plats för många. Nu hoppas vi att Stockholms stad beslutar att sätta fart framåt så att fler bostäder kan tillföras i innerstaden, säger Gunilla Högbom, chef för Projekt inom Afa Fastigheter.

Förslaget knyter samman två centrala stadsdelar genom att kombinera aktivt gatuliv med kulturrika parkmiljöer. Med butiker i gatuplan och nya stråk anpassade för gående och cykelister skapas liv och rörelse som ökar tryggheten i området.

Arkitekturen bygger också vidare på Stockholms kvartersstad och Atlasområdets karaktäristiska nivåskillnader.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Alecta Fastigheter storsatsning i Göteborg: "Dubbla beståndet inom fem till sju år"

Bolag Alecta Fastigheter gör en storsatsning på Göteborg. För att leda utvecklingen där hämtas Patrick Bernvid in som chef. För Fastighetssverige berättar han vad som lockade med att ansluta till Alecta Fastigheter, om bolagets ambitiösa planer för Göteborg och hur hans gamla fotbollskarriär hjälpt honom i fastighetsbranschen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY