Image
Oscar Engelbert.
Oscar Engelbert. Bild: Oscar Properties

Oscar ställer in pref-utdelning, vill förlänga obligation

Bolag I september förfaller Oscar Properties obligationslån om 450 miljoner kronor. Nu presenterar bolaget en plan för en långsiktigt hållbar kapitalstruktur.
Publicerad den 2 April 2019

Planen i korthet:
# Ett förslag till obligationsinnehavare att förlänga det utestående obligationslånet (ISIN: SE0005936390) med ursprungsförfall i september 2019 till september 2021.

# Som ett led i Obligationsförlängningen kommer Oscar Properties att erbjuda obligationsinnehavare att frivilligt konvertera obligationer till stamaktier av serie B i bolaget.

# Större obligationsinnehavare, däribland Spiltan och Mangold, som tillsammans röstar för cirka 23 procent av obligationerna stödjer bolagets förslag och har på förhand åtagit sig att acceptera och rösta för obligationsförlängningen. Mangold förvarar därutöver obligationer motsvarande ytterligare 7 procent av rösterna, vars innehavare kan följa Mangolds generella rekommendation och rösta för obligationsförlängningen.

# Återlösenpriset för obligationerna ändras till 100 procent av det nominella beloppet till och med den 3 september 2019 med efterföljande halvårsvis höjning om 2 procent, till maximalt 108 procent det sista förlängningshalvåret (som upphör den 3 september 2021).

# Kupongräntan höjs från och med den 3 september 2019 till Stibor 3 mån + 8 procent.

# Som ett led i obligationsförlängningen kommer bolaget även att åta sig att inte lämna någon aktieutdelning före obligationslånets förfall i september 2021 eller till dess obligationslånet har återbetalats.

# Oscar Properties kallar till årsstämma den 2 maj 2019. Styrelsen meddelar samtidigt att årsstämman inte föreslås fatta något beslut om vinstutdelning. Detta innebär att utdelning till preferensaktier och preferensaktier av serie B ställs in på obestämd tid och ingen inlösen av preferensaktier av serie B, vilka anmälts för inlösen, kommer att ske.

# Bolaget ser istället över möjligheterna för en framtida utbytesprocess varigenom innehavare av preferensaktier ges möjlighet att växla till stamaktieslag i bolaget. Inställda utdelningar till preferensaktier förväntas resultera i en årlig positiv likviditetseffekt om cirka 49 miljoner kronor.

# Bolaget avser också avveckla byggentreprenadverksamheten i det helägda dotterbolaget Allegro. Avvecklingen av Allegro beräknas minska Oscar Properties kostnader med cirka 38 miljoner kronor på årsbasis.

– Bostadsmarknaden har under en tid varit mycket pressad, vi ser att de föreslagna åtgärderna kan ge oss en plattform där vi kan skapa nya möjligheter för Oscar Properties och våra aktieägare, säger Oscar Engelbert, verkställande direktör och huvudaktieägare i Oscar Properties.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Lediga Fastighetsjobb

Senast från Fastighetssverige Plus

Premiummärke öppnar hos noterad jätte

Uthyrning Hovleverantören väljer tung aktör som hyresvärd när man öppnar första butiken i Göteborg.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY