Image
Magnolia Bostad får markanvisningar i Väsjön, Sollentuna.
Magnolia Bostad får markanvisningar i Väsjön, Sollentuna. Bild: Magnolia Bostad, HISM, Fritzell & Pantzar

Magnolia erhåller två markanvisningar i Sollentuna

Bygg/Arkitektur Markanvisningarna utgörs av två kvarter, den ena på 116 bostäder och en livsmedelsbutik och den andra på 85 bostäder och en samlingslokal för hela Väsjön. Totalt omfattar markanvisningarna cirka 16 500 kvadratmeter BTA. Fastigheterna har lagakraftvunnen detaljplan och byggnation förväntas påbörjas under 2023.
Publicerad den 7 Juni 2022

– Det är mycket glädjande att utbyggnaden kring Väsjö torg nu tar ytterligare ett steg. De nya kvarteren blir inte minst genom att en matbutik tillförs ett viktigt tillskott för att fortsatta utveckla Väsjön till en hållbar och trivsam stadsdel, säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna kommuns kommunstyrelse.
– Vi ser att det vinnande förslaget väl motsvarar kommunens mål för hur vi vill att Väsjö torg och övriga Väsjön ska utvecklas. Kvarteren har en egen karaktär som bidrar till Väsjö torgs identitet. Idén till samlingslokal som möjliggör och bjuder in till samtal, möten och utbyte mellan de boende i området är också ett plus, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i Sollentuna kommuns samhällsbyggnadsnämnd.

Väsjön är ett nytt bostadsområde i östra Sollentuna som på sikt kommer att utgöras av över 4 000 bostäder med varierad bebyggelse i form av villor, parhus, radhus och flerfamiljshus med blandade upplåtelseformer. Magnolia Bostad har redan cirka 100 bostäder för egen förvaltning under produktion i Väsjön genom sitt JV-bolag med SBB. Nu kommer vi att bygga ytterligare cirka 200 bostäder i blandad upplåtelseform, en livsmedelsbutik och en större samlingslokal. Magnolia Bostad avser utveckla hyresrätterna för egen förvaltning. Hållbarhet och gestaltning ligger i fokus både från kommunens och Magnolia Bostads sida. Fastigheterna som planeras att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver är ritade av Fritzell & Pantzar Arkitektur AB.
– Vi vill med god arkitektur och omsorgsfull utformning skapa trygga och attraktiva boendemiljöer som ska leva och bestå i generationer. Här ska vi utveckla en hållbar och attraktiv plats där det finns förutsättningar för att lära känna sina grannar i hela Väsjön. Genom skapandet av en större samlingslokal i samarbete med Folkets Hus och Parker kommer vi att kunna erbjuda de boende att anordna möten och olika aktiviteter, säger Björn Bergman, regionchef Öst på Magnolia Bostad.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Lämnar John Mattson för vd-stolen på Tilia: "Roligt att få ta ett helhetsansvar"

Bolag Tilia Fastigheter har gjort klart med en ny vd. Framöver kommer bolaget ledas av Christina Hansson som ansluter från John Mattson där hon varit förvaltningschef. För Fastighetssverige ger Christina Hansson sin syn på uppdraget, Tilias position och om hur det är att verka i noterad kontra familjeägd miljö.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige