Image
Jacob Karlsson.
Jacob Karlsson. Bild: Axel Ohlsson

K-Fastigheter köper byggrätt i Nödinge

Transaktioner K-Fastigheter planerar att bygga 130 lägenheter i Nödinge i Ale kommun. Förvärvet kompletterar bolagets befintliga bestånd i Surte.
Publicerad den 1 Juli 2020

K-Fastigheter har ingått avtal om utveckling av en byggrätt i centrala Nödinge, Ale kommun. Tillsammans med säljaren Joelberg AB avser K-Fastigheter att utveckla en detaljplan lämplig för K-Fastigheters egenutvecklade punkthus.

K-Fastigheter har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Joelberg AB, ägare av fastigheten Ale Nödinge 5:93. Transaktionen är villkorad av att detaljplanen för fastigheten vinner laga kraft. På fastigheten avser K-Fastigheter att uppföra Punkthus med upp till 130 hyreslägenheter och bruttototalarea (BTA) om cirka 10 800 kvadratmeter.

– Förvärvet är i linje med vår strategi att växa i Västsverige och det kompletterar vårt befintliga bestånd i Surte, också det i Ale kommun. Nödinge är en tillväxtort med bra läge och ett behov av bostäder, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

– Nödinge centrum förnyas, det byggs ett nytt kommunhus och det görs stora investeringar i infrastruktur och nya lokaler och bostäder. Vill du bo på en trevlig plats med bra och nära service och samtidigt ha möjlighet att resa till Göteborgs centrum på omkring 30 minuter är Nödinge rätt.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion, preliminär köpeskilling uppgår till 31,4 miljoner kronor och baseras på ett pris om 3 000 kronor per kvadratmeter BTA. Finansiering sker genom befintlig kassa. Beräknad uthyrningsbar yta uppgår till totalt 8 500 kvadratmeter, med årligt hyresvärde om cirka 15,3 miljoner kronor. Tillträde till aktierna sker efter lagakraftvunnen detaljplan.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hallengren om konkurserna i beståndet och förvärvsplanerna

Bolag Wihlborgs levererar ett stabilt resultat under rådande omständigheter och balansräkningen är fortsatt stark. Företagets vd Ulrika Hallengren berättar för Fastighetssverige hur de upplever corona i sin vardag, hur det ser ut med konkurser bland hyresgästerna och vilka förvärv de gärna gör.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY