Image
Bild: Istock

Bakslag för Nischers projekt i Säve

Bygg/Arkitektur Byggnadsnämnden i Göteborg har beslutat att avbryta pågående detaljplanearbete i Säve, vilket berör Nischers pågående projekt i området.
Publicerad den 23 November 2022

Beslutet togs under tisdagens sammanträde i nämnden och motiveras av att det för närvarande inte finns några beslut fattade kring utbyggnad av nödvändiga kommunala VA-ledningar och därmed är ett genomförande av detaljplanen inte möjlig före ett sådant beslut är fattat.

Tidsplan för utbyggnad av kommunala VA-ledningarna är satt till 2030, men inga beslut är fattade kring utbyggnad av ledningarna. När avloppsfrågan är mer utredd kan nytt uppdrag om detaljplan begäras och detaljplanearbetet kan börja om.

Nischer har utrett ett alternativ med enskild VA-lösning för de fastigheter som omfattas av Nischers-projekt och Nischer avser verka för att byggnadsnämnden genom nytt beslut återupptar detaljplanearbetet snarast möjligt, med motiveringen att projektet kan genomföras utan utbyggnad av kommunala VA-ledningar.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Byggeneralen: "Wanngård (S) kallar mig blåslampa"

Karriär Stockholm nya Byggeneral ska hålla byggtakten uppe trots den vinglande ekonomin. Oscar Lavelid är personen som fått uppdraget att från årsskiftet styra och samordna stadsutvecklingen i Stockholm. Han berättar om både ansvaret och vilken stadsdel som har den mest spännande utvecklingen att vänta.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige