Image
Jessica Petrini.

Hon blir ny HR-chef för Tyréns

Bolag Jessica Petrini har utsetts till HR-chef för Tyrénskoncernen.


Alexandra Stassais Söderblom.

Alexandra Stassais Söderblom ny affärschef på Tyréns

Bolag Alexandra Stassais Söderblom har utsetts till affärschef för affärsområde projektledning på Tyréns. Alexandra kommer närmast från Swedavia, där hon var projektchef för utbyggnaden av Arlanda flygplats.


Emma Berggren.

Ny arkitekturchef på Tyréns

Bolag Emma Berggren är ny avdelningschef för arkitektur på Tyréns.


Ny regionchef på Tyréns

Bolag Tyréns fortsätter göra förändring i sin organisation och utser Andreas Brehm Fredin till ny regionchef för Tyréns region öst.


Ulrika Francke är Årets Samhällsbyggare 2018

Sverige Den tidigare Tyréns-vd:n Ulrika Francke har utsetts till Årets Samhällsbyggare 2018.


En skiss på Västerås nya resecentrum.

Så blir Västerås nya resecentrum

Bygg/Arkitektur Det 12 000 kvadratmeter stora projektet som nu är ute på samråd är en del av den långsiktiga stadsförnyelseplanen "3B - Bygg bort barriärer" och innehåller även kontor och upp till 400 nya bostäder.


Tyréns rekryterar ny affärschef i region nord

Bolag Helena Danielsson har anställts som affärschef för konstruktion och installation i Tyréns region nord. Hon kommer närmast från en tjänst som gruppchef på WSP Management.


Tyréns utökar sitt arkitektteam

Bolag Frida Feil och Lisa Andersson som båda är specialiserade på planfrågor anställs till Tyréns arkitektavdelning i Skellefteå.


Cecilia Granath blir Sverigechef när Tyréns bildar koncern

Bolag Tyréns förstärker på hemmamarknaden och utser Cecilia Granath till Sverigechef. Samtidigt bildar bolaget koncern med syfte att ytterligare bredda erbjudandet på den nordeuropeiska marknaden.


Ny affärschef till Tyréns

Bolag Pernilla Mollstedt ansluter till Tyréns och blir affärschef för Region Mitt.


Utvecklar ljud för 3D-miljöer

Bygg/Arkitektur Ett nytt forskningsprojekt ska utveckla ljud för virtuella 3D-miljöer. Syftet är att förbättra de verktyg som finns för att förstå hur ljud upplevs och påverkas av byggnadsmaterial, omgivning och arkitektur – redan innan en byggnad är uppförd.


Tyréns flyttar in hos Skellefteå Industrihus

Uthyrning Tyréns har tecknat avtal för nya kontorslokaler i kvarteret Svalan där Skellefteå Industrihus planerar för nytt kontorshus.


1 500 bostäder till norra Uppsala

Bostäder I norra Uppsala detaljplanelägger Uppsala kommun nu för uppåt 1 500 nya bostäder tillsammans med kontor, nya förskolor och en ny park. Dialogprocessen med byggherrar för utvecklingen en första etapp i Börjetull är avslutad och två vinnande förslag har utsetts.


Stor nybyggnation vid Skaraborgs sjukhus

Bygg/Arkitektur Västfastigheter har gett Tyréns i uppdrag att projektera arbetet för en nybyggnation på 65 000 kvadratmeter vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Arbetet genomförs tillsammans med Semrén och Månsson.


Tyréns hyr hos Castellum i Jönköping

Uthyrning Tyréns flyttar in i nyrenoverade lokaler i Bauerhuset vid Östra Torget i Jönköping.


Tyréns får framtidsuppdrag av Göteborgs stad

Bygg/Arkitektur Göteborgs stad planerar för omfattande förtätning i centrala stadsdelar, främst Älvstadenområdet, med syfte att stärka Göteborg som regionens kärna. Tyréns har fått uppdraget att ta fram framtidsscenarion för hur centrala Göteborg ska utvecklas närmaste åren.


The Gherkin.

Så ska Tyréns lyckas i Storbritannien

Transaktioner Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har gjort sitt andra strategiska förvärv i Storbritannien. För Fastighetssverige förklarar Ulrika Francke, vd på Tyréns, hur bolagets svenska modell blir nyckeln till framgång även på de brittiska öarna.


Tyréns expanderar internationellt – köper Hilson Moran

Bolag Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns gör sitt andra strategiska förvärv i Storbritannien och blir majoritetsägare i Hilson Moran. Hilson Morans ledning kvarstår som delägare och bolagets verksamhet fortsätter att bedrivas under befintligt namn och varumärke.


”Vill påverka den omgivning vi rör oss i”

Karriär Den forne skidkungen Per Elofsson berättar i en stor intervju med Fastighetssverige om jobbet på Tyréns, varför han attraheras av fastighetsbranschen, hur han får ihop livspusslet med tv-jobbet – och om det är aktuellt att investera i fastigheter själv.


Internationella företag erbjuds intensivkurs i svenska byggregler

Bygg/Arkitektur Invest Stockholm, Tyréns och Sabo har tillsammans tagit fram en intensivkurs för att hjälpa internationella företag att förstå och hantera byggreglerna i Sverige.