Image

Tyréns utvecklar klimatmodul för Bidcon

Energi/miljö Idag presenterar Elecosoft och Tyréns ett nytt verktyg för beräkningar av byggnaders klimatpåverkan. Genom att koppla CO2-värden till mängdningsberäkningarna kan klimatpåverkansvärdet beräknas och jämföras redan i kalkylskedet.


Tyréns köper Pyramiden

Transaktioner Tyréns köper bolagen Pyramiden Arkitekter och Pyramiden Projektledning med totalt 55 medarbetare i Göteborg och Uddevalla.


Fastighetskvinnan
Satu Lindström, Anders Lago, Ulrika Francke och Fredrik Kjellgren.

Fastighetskvinnan: Stort fokus på integration

Fastighetskvinnan På seminariet Fastighetskvinnan kommer integrationsfrågan att belysas ur flera olika vinklar.
Bland annat kommer Satu Lindström från Arbetsförmedlingen att berätta om möjligheterna med de nya snabbspåren för nyanlända till fastighetsbranschen och tre företag som på olika sätt arbetar aktivt med att få in nyanlända i branschen berättar om sina erfarenheter kring detta.


Rapport: "Byggkonkurrens viktigare än marknadshyror"

Juridik Om inte konkurrensen ökar i byggsektorn, skulle sannolikt inte det totala bostadsbyggandet öka nämnvärt om Sverige införde marknadshyror. Marknadshyrans stora vinnare är fastighetsägare på attraktiva marknader. Det är några av slutsatserna som Tyréns drar i en studie som presenteras av Sabo.


Tyréns rekryterar strateg

Bolag Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har rekryterat Ylva Preutz Papantoni, expert inom social hållbarhet. Ylva ansluter till analytikerna på strategisk samhällsanalys.


Tyréns köper AQ Arkitekter

Bygg/Arkitektur Tyréns förvärvar AQ Arkitekter med 58 medarbetare i Stockholm, Eskilstuna och Visby.


Tyréns expanderar i region Väst

Bolag Tyréns vill bredda sig med 100 nya medarbetare i region väst inom de närmaste tre åren.


Tyréns rekryterar ingenjörer bland nyanlända

Bolag Arbetsförmedlingen och Tyréns har kommit överens om att etablera ett nationellt samarbete kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden och företagets kompetensförsörjning.


Tyréns fortsätter sin expansion i Mälardalen

Bolag Tyréns har rekryterat Mikael Hultgren som ny avdelningschef för bygg- och projektledning i Västerås. Mikael Hultgren kommer närmast från Hifab där han arbetade med projektledning.


Nya hyresgäster i Johanneberg Science Park

Uthyrning Tyréns och Bengt Dahlgren har nu tecknat sig för platser i de nya kontorslokalerna på Chalmersområdet. Båda företagen är ägare i Johanneberg Science Park.


Christer Abrahamsson ny regionchef på Tyréns

Karriär Christer Abrahamsson har anställts som ny regionchef på Tyréns region väst. Han kommer närmast från Länsstyrelsen i Västra Götaland, där han har varit samhällsdirektör.


Tyréns rekryterar central controller

Bolag Hans Mattsson har rekryterats som central controller på Tyréns. Mattsson kommer bland annat att driva budget- och prognosprocessen.


Tyréns rekryterar från Rikshem

Karriär Tyréns anställer Fredrik Mellgren som ny affärschef för Fastighet & Bygg i region Mitt. Han kommer närmast från Rikshem där han arbetade med fastighetsutveckling.


Stina Påg till Tyréns

Karriär Stina Påg, senast från Quadrent i Jönköping, har rekryterats till Tyréns som fastighetsutvecklare och analytiker.


SEB Trygg Liv har, tillsammans med Aberdeen och Grandab, startat omvandlingen av kontorsfastigheterna Inom Vallgraven 52:4 och 52:5 till hotell.

SEB i hotellsatsning i Göteborg

Uthyrning SEB Trygg Liv omvandlar kontorsfastigheten vid Skeppsbron till hotell. Nya avtal om sammanlagt 15 800 kvadratmeter är tecknade.


Tyréns rekryterar ny CFO

Bolag Tyréns har rekryterar en ny CFO. Den nya medarbetaren har många års erfarenhet från ledande positioner.


Går vidare med COBE:s förslag för Farsta

Bygg/Arkitektur Planeringen av Farsta Centrums långsiktiga utveckling har kommit ett steg på väg. Atrium Ljungberg har tillsammans med Stockholms stad valt att gå vidare med COBE Arkitekters förslag på inriktning av området. Förslaget är en del av det övergripande planprogrammet för centrala Farsta och ska nu bearbetas och vidareutvecklas. Programförslaget ställs ut på samråd under våren 2015.


Ny vd för Tyréns UK

Karriär Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns fortsätter sitt expansionsarbete utanför Norden. Nu har företaget rekryterat Scot Parkhurst som ny vd till sin brittiska verksamhet. Han kommer närmast från en ledande befattning inom WSP.


Konsultteamet Tyréns, Ramböll och White Arkitekter har fått en stororder i projektet med tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby. Beställare är Stockholms läns landsting.

Tyréns, Ramböll och White får stororder i T-baneprojekt

Stockholm Tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby Station är ett av Stockholms viktigaste samhällsutvecklingsprojekt. Konsultteamet Tyréns, Ramböll och White Arkitekter har fått en stororder i projektet värd cirka 250 miljoner kronor. Beställare är Stockholms läns landsting.


Tyréns rekryterar avdelningschef

Karriär Tyréns rekryterar Karin Bühler som avdelningschef för Projektledning & projektutveckling i Malmö.