Image
Ola Svensson.

Victoria Park hyr ut i Malmö

Uthyrning Victoria Park har tecknat nya hyresavtal med Barnomsorgen i Malmö för att skapa en förskola i Lindängen, Malmö. Avtalet, som tillträds den 1 september 2019, löper över tio år och omfattar totalt 862 kvadratmeter. Det totala årshyresvärdet uppgår till cirka 1,6 miljoner kronor.


Victoria Park tecknar hyresavtal med Karlskrona kommun

Uthyrning Victoria Park har tecknat ett hyresavtal med Karlskrona kommun avseende uthyrning av kontorslokaler i centrala Karlskrona anpassade för ett verksamhetsområde inom kommunens äldreförvaltning.


Victoria Park skapar familjecentral i Lindängen

Uthyrning Victoria Park har tecknat nya hyresavtal med Malmö stad och två privata vårdaktörer för att skapa Lindängens familjecentral. Avtalen, som tillträddes den 1 augusti, löper över fem år och omfattar totalt 700 kvadratmeter. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor.


Victoria Park rekryterar ny fastighetschef

Bolag Mitt under budprocessen från Starwood utvecklar Victoria Park sin verksamhet och rekryterar ny fastighetschef från Stena.


Stena gör lägenheter av kontor i Malmö och Lund

Bostäder Under 2017 kommer Stena Fastigheter att konvertera flera lokaler och kontor till lägenheter i Malmö och Lund. Totalt handlar det om cirka 80 nya lägenheter.


Rikshem bygger trygghetsboende i Helsingborg

Bygg/Arkitektur Rikshem siktar på att bygga 48 nya lägenheter i ett trygghetsboende i Helsingborg.
Beräknad byggstart är i november 2014 och beräknad inflytt är i januari 2016.


Omorganisation i Rikshem

Karriär Rikshem organiserar om sin förvaltningsorganisation och har tillsatt två regionchefer. Bolaget är också ute efter att rekrytera fler nyckelpersoner.


MKB hyr ut till dygnet runt-gym

Uthyrning MKB har tecknat avtal med gymkedjan Fitness 24 Seven. Avtalet är ett av de större som MKB Lokal har tecknat under 2011. Lokalen, som ligger på Köpenhamnsvägen, är 530 kvadratmeter och avtalet löper över tio år.
– Det finns inget gym i närområdet och en verksamhet som har öppet dygnet runt ökar tryggheten i området, säger Ola Svensson, chef för MKB Lokal.


MKB rekryterar från Akelius

Karriär Malmös kommunala bostadsbolag MKB har rekryterat en chef för enheten MKB Lokal.
Han kommer närmast från Akelius Fastigheter.