Image
Patrik Hall.

Heimstaden ramavtalsköper av Magnolia

Transaktioner Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning av projektet Björkalund bestående av fastigheten Föreställningen 1 i Björkalund, Norrköpings kommun. Projektet produktionsstartades i december 2019 och omfattar utveckling av 116 boenden. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 200 miljoner kronor.


Magnolia Bostad etablerar sig i Borås.

Magnolia Bostad etablerar sig i Västsverige – satsar i Borås

Bygg/Arkitektur Sedan Magnolia Bostad startade sina regionkontor för två år sedan har de inte haft något projekt i Väst. Det nytecknade avtalet om cirka 600 bostäder i Borås blir bland det första.
– Det finns en god marknad i Borås med sin närhet till Göteborg och bra kollektivtrafikmöjligheter, säger Niklas Ohldin, regionchef väst.


Derome får sin största husorder hittills.

Derome tecknar sin största husleverans hittills – 645 bostäder till Magnolia-JV

Bygg/Arkitektur Familjeföretaget Derome har tecknat sin största husleverans hittills, 645 bostäder till Magnolia Bostads och Heimstaden Bostads projekt Brogårdstaden i Upplands-Bro.


SHH Bostad byggstartar i Sundsvall.

SHH Bostad byggstartar i Sundsvall

Bygg/Arkitektur SHH har tidigare av Sundsvalls kommun erhållit en direktanvisning av mark i stadsdelen Haga i Sundsvall och drivit en detaljplan i samarbete med kommunen. Nu har ett lagakraftvunnet bygglov beviljats för ett hyresprojekt om 124 lägenheter och i med bygglovet tillträder SHH marken och produktionsstartar.


Namnlös

Derome och Balder bygger smarta bostäder

Bostäder Sedan Derome startade sin satsning på industriellt träbyggande har en rad samarbeten inletts, nu startar det första samarbetet med Balder.


Förskolan Hoppet ska byggas i Backa.

Derome får bygga Sveriges första fossilfria förskola

Bygg/Arkitektur Göteborgs stads förskola Hoppet på Backa kyrkogata ska bli Sveriges första fossilfria förskola. Lokalförvaltningen har utsett trähustillverkaren Derome till totalentreprenör för projektet.


Derome vill bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde – i trä.

Derome vill bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde

Bygg/Arkitektur I samband med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen sticker Derome ut hakan och säger att de vill bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde.


Derome och Bovieran inleder samarbete

Bolag Derome Plusshus inleder nu ett långsiktigt samarbete med den Balderägda konceptutvecklaren Bovieran.


Magnolia inleder samarbete med Derome

Bolag Magnolia Bostad och Derome ingår en avsiktsförklaring kring samarbete gällande nyproduktion av hus. Avsiktsförklaringen sträcker sig över en femårsperiod och omfattar 600-800 bostäder per år.


Magnolia säljer fastigheter och startar samarbete med Derome

Transaktioner Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning av fastigheter i Bro, Upplands-Bro kommun, till Derome Mark & Bostad. Fastigheterna har färdig detaljplan för radhus och småhus och ytan ger möjlighet att bygga cirka 60-70 bostäder av det slaget.


Riksbyggen och Byggfast bygger nytt i Haninge

Bostäder Byggfast och Riksbyggen startar nu den tredje etappen med nya hyresrätter i Ribby Ängar i Västerhaninge. Det blir 116 nya hyresrätter som beräknas stå klara för inflyttning under våren 2019.


Liljewall och Derome vinner markanvisning i Växjö

Bygg/Arkitektur Derome har tillsammans med Liljewall vunnit en markanvisningstävling för att få bygga ett av fem nya bostadskvarter i Växjö.


Setra säljer dotterbolaget Plusshus

Bolag Setra har träffat en överenskommelse med Derome om försäljning av dotterföretaget Setra Plusshus.


Derome investerar 200 miljoner på industriellt byggande

Bygg/Arkitektur Derome fattat ett investeringsbeslut om 200 miljoner för att starta upp en volymfabrik för industriellt byggande.


RO-Gruppen bygger för Derome i Viared

Bygg/Arkitektur RO-Gruppen kommer att bygga den västsvenska byggvaruhandlaren Deromes nya 6 000 kvadratmeter stora anläggning i Sjuhäradsbygdens handelscentrum Viared i Borås.


Grönt och hållbart i Kvillebäcken

Energi/miljö En ekologisk juicebar, ett grönt café och ett hållbart hälsohus. Nu skriver åtta byggherrar i Göteborg under på att de ska satsa på socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara verksamheter i Kvillebäcken. Som ett resultat av satsningarna öppnar nu en rad nya verksamheter med ett tydligt hållbarhetsfokus.


Derome köper i Falkenberg

Transaktioner Derome Förvaltning köper sju fastigheter med 69 hyreslägenheter och en förskola av Ugglarps Bygg Fastigheter (UB Fastigheter).


Fler lägenheter i Kvillebäcken

Bygg I stället för 1 600 lägenheter byggs 2 000 i den nya stadsdelen Kvillebäcken i Göteborg.


Ny saluhall byggs i Göteborg

Bygg Konsortiet som står bakom den nya stadsdelen Kvillebäcken, med 1 600 nya lägenheter, i Göteborg skapar nu också en ny saluhall i området. Saluhallen beräknas stå färdig under 2013.