Image
Dan Astrén och Signatur Fastigheter köper i Dalby i Lunds kommun.

Signatur köper två fastigheter i Lund

Transaktioner Signatur Fastigheter har förvärvat två samhällsfastigheter i Dalby med en uthyrningsbar area om 1 833 kvadratmeter. Fastigheterna inhyser dels LSS-bostäder och dels skolverksamheter.


Dan Astrén, vd för Signatur Fastigheter.

Signatur tillträder förvärv – genomför riktad nyemission

Bolag Signatur Fastigheter, noterat på First North, har tillträtt sju hyresfastigheter i Trelleborg och finansieras delvis genom en riktad nyemission.


Dan Astrén, vd för Signatur Fastigheter.

Signatur köper 50 lägenheter i Trelleborg

Transaktioner Signatur Fastigheter har förvärvat sju bostadshyresfastigheter i Trelleborg med en uthyrningsbar area om 2 741 kvadratmeter. Beståndet består av 50 lägenheter samt garage och parkeringsplatser.


Dan Astrén.

Signatur köper i Malmö

Transaktioner Signatur Fastigheter har förvärvat en utvecklingsfastighet i Toarp, utanför Oxie i Malmö.


Dan Astrén, vd för Signatur Fastigheter.

Signatur: Klart med apportemission och namnbyte

Bolag Signatur Fastigheters apportemission och namnbyte har nu registrerats och första dag för handel av de nyemitterade aktierna på First North är i dag.


Sig Invest och Dan Astrén går bakvägen till börsen.

Därför går Sig Invest till börsen

Bolag För Fastighetssverige berättar Dan Astrén, vd för Sig Invest, mer om varför bolaget kommer att må bättre på börsen – och hur man vill växa framöver.


SIG Invest köper industrifastigheter i Kalmar – för att bygga bostäder

Transaktioner SIG Invest har ingått avtal med Incita Fastigheter om förvärv av fastigheten Kalmar Palmen 6. Fastigheten har en total tomtarea om 45 279 kvadratmeter och en uthyrningsbar area om cirka 26 500 kvadratmeter.


SIG Invest köper på Limhamn

Transaktioner SIG Invest har tecknat avtal om förvärv och tillträtt fastigheten Härfågeln 8 på Limhamn. Fastigheten är i dag vakant och har tidigare nyttjats som frikyrka. Syftet med köpet är att uppföra radhus.


SIG Invest köper i Stockholm

Transaktioner SIG Invest köper två bostadsfastigheter i Stockholm för 171 miljoner kronor.