Image
Hemsös vd Nils Styf vill ha andra perspektiv på den digitala utvecklingen.

Hemsös rekryteringskrav: Ingen erfarenhet av fastighetsbranschen

Bolag Mitt under den brutala världskrisen nyanställer Hemsö ett antal viktiga roller i bolaget. Bland annat tillsätter man en innovationsledare och en digitaliseringschef, roller som inte tidigare funnits, som ska utveckla den digitala satsningen. Ingen av de nyanställda har någon tidigare erfarenhet av fastighetsbranschen, och det var en egenskap man specifikt letade efter i rekryteringen.


Hemsö, med vd Nils Styf, nyanställer till flera olika roller.

Hemsö nyanställer till flera roller

Karriär Hemsö rekryterar ny transaktionschef och ny kommunikationschef samt två nya medarbetare inom projektutveckling. Hemsö gör dessutom en satsning inom innovation och digitalisering och har nyligen anställt en innovationsledare och en digitaliseringschef.


Hemsös vd Nils Styf säger att man vill fortsätta växa i Tyskland.

Hemsö fortsätter investera i Tyskland: "Osäkerheten är något positivt för oss"

Bolag Hemsö fortsätter att utöka sin fastighetsportfölj i Tyskland. I och med sin nya rättsfastighet äger och förvaltar bolaget nu fastigheter för över åtta miljarder i landet.
– Investerarna har inte upptäckt den här marknaden än så som man gjort i Sverige, säger Nils Styf, vd för Hemsö.


Hemsös vd Nils Styf kommenterar miljardförsäljningen av fastigheten Princeton i Stockholm.

Hemsö om "ovanliga" miljardförsäljningen

Transaktioner 2,6 miljarder kronor fick KLP Eiendom punga ut för att förvärva Princeton 1 av Hemsö och Sveanor. Hemsös vd Nils Styf beskriver det som en "ovanlig" försäljning och berättar mer om hur den blev verklighet och vad bolaget har för säljplaner i övriga beståndet.


Hemsö och Sveanor säljer till KLP för 2,6 miljarder kronor.

KLP köper för 2,6 miljarder i Stockholm

Transaktioner Hemsö och Sveanor säljer den gemensamt ägda fastigheten Princeton 1 i Hagastaden i Stockholm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 2,6 miljarder kronor. Köpare är KLP Eiendom.


Hemsös vd Nils Styf kan med glädje se tillbaka på ett rekordår för bolaget.

Styf efter rekordåret: "Där ska vi fortsätta växa"

Bolag Hemsös vd Nils Styf kan blicka tillbaka på ett rekordstarkt 2019 där bolaget uppvisade sitt starkaste kassaflöde och högsta resultat någonsin. För Fastighetssverige berättar han mer om bakgrunden till toppåret och ger sin syn på om bolaget kan upprepa bedriften 2020.


Nils Styf

Hemsö köper och projektstartar – satsar 1,8 miljarder

Bolag Hemsö startar ett flertal projekt under året med syfte att förse Sverige med nya äldreboenden och nya skolor. Sammanlagt skapas 1 950 nya skolplatser och 252 nya äldreboendeplatser med färdigställande 2021–2022. Utöver detta har även tre befintliga fastigheter förvärvats. Den totala investeringen uppgår till cirka 1,8 miljarder kronor varav cirka 1,2 miljarder kronor avser nyproduktion och cirka 600 miljoner kronor avser befintliga fastigheter.


Kvarteret Princeton

Vitartes hyr ut 13 000 kvadratmeter i Hagastaden

Uthyrning Ett tioårigt hyresavtal om 13 000 kvadratmeter har tecknats med Raysearch Laboratories i fastigheten Princeton 1, Stockholm. Fastigheten är under uppförande och belägen invid Nya Karolinska Sjukhuset. Projektet bedrivs i ett samarbete med Vitartes.


Kerstin Hessius och Nils Styf.

Hemsös ägare tillför eget kapital om en miljard kronor

Ekonomi/Finansiering Hemsö har i januari 2019 ökat det egna kapitalet om en miljard kronor genom aktieägartillskott från bolagets ägare Tredje AP-fonden och Sagax. Ägarandelarna i Hemsö har inte påverkats med anledning av det nya kapitalet.


Helsingfors tingshus.

Hemsö miljardköper i Finland

Transaktioner Hemsö förvärvar tingshuset i Helsingfors för cirka 200 miljoner euro, motsvarande cirka 2 060 miljoner kronor. Största hyresgäst är finska staten.


Hemsö förvärvar skola i Haninge och utvecklar äldreboende i Halmstad

Transaktioner Hemsö har förvärvat en skola och förskola under uppförande i Haninge utanför Stockholm, samt tecknat ett markreservationsavtal med Halmstads kommun för utveckling av ett nytt äldreboende med 54 platser. Investeringen uppgår sammanlagt till 320 miljoner kronor.


Hemsö öppnar för ytterligare expansion

Bolag Bolagets vd Nils Styf blickar tillbaka på året som har gått och ger en fingervisning om vad som komma skall för Hemsö. ”Vi utesluter inte nya länder”, säger han efter den stora Tysklandssatsningen som har fallit väl ut.


Hemsö i miljardaffär med Stenvalvet

Transaktioner Hemsö genomför en bytesaffär med Fastighets AB Stenvalvet där Hemsö köper tre fastigheter i Göteborg inom segmentet rättsväsende och säljer nio fastigheter på ett flertal orter i Sverige. Affärens totala transaktionsvärde uppgår till drygt en miljard kronor.


Hemsö vinner Landskrona stads stadsbyggnadspris

Bolag Hemsös två byggnader i Borstahusen har tilldelats Landskrona stads stadsbyggnadspris. Byggnaderna består av en grundskola samt en idrottshall vilka färdigställdes till höstterminen 2017. Skolan omfattar 5 700 kvadratmeter och idrottshallen omfattar 2 250 kvadratmeter.


Hemsö utvecklar i Västerås

Bolag Hemsö vinner förslag att utveckla Södra Källtorpsområdet i Västerås.


Två nya chefer på Hemsö

Bolag Anna Marand har utsetts till projektutvecklingschef och Berit Christenson blir regionchef för södra Sverige på Hemsö.


”Tittar inte så brett”

Transaktioner Nils Styf, vd på Hemsö, om miljardaffären i Tyskland, varför man växer där – och att bolaget är ensamma i segmentet. ”Marknaden kommer sakta”.


”Ser en oro för prisfall”

Bolag Ett bra halvår med stabilt förvaltningsresultat – men där de färdigställda projekten drivit på ett än bättre resultat. Hemsös vd Nils Styf berättar om bolagets första halvår 2017, hans syn på marknaden – och varför man har flyttat fokus från Sverige.


Lantmännen och Hemsö bildar gemensamt bolag för samhällsfastigheter

Bolag Hemsö och Lantmännen har bildat ett gemensamägt bolag för att utveckla och förvalta samhällsfastigheter. Fokus kommer primärt att ligga på skolor och äldreboenden.


”Jag är ingen förvaltande vd”

Bolag 100 dagar firar Nils Styf i dag på sin nya post som vd för Hemsö. Han berättar om den första – lite stökiga – tiden, skillnaden mot Citycon och varför Hemsö inte påverkas av ekonomiska faktorer i omvärlden. ”Ska inte dras med i hetsen”.