Image

Stabilt från Heba

Bolag Heba presenterar en stabil rapport för årets första halvår.
Publicerad den 8 Augusti 2014

• Hyresintäkterna uppgick till 131,9 (123,4) miljoner kronor.
• Driftsöverskottet uppgick till 78,0 (71,1) miljoner kronor.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 47,9 (44,6) miljoner kronor, en ökning med sju procent.
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 59,3 (37,4) miljoner kronor och på räntederivat till -19,8 (18,8) miljoner kronor.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 68,3 (78,7) miljoner kronor, vilket motsvarar 1,65 (1,91) kronor per aktie.
• Det egna kapitalet var 2 774,3 (2 650,4) miljoner kronor motsvarande en soliditet om 55,3 (56,5) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 52,4 (20,3) miljoner kronor.
• Substansvärdet uppgick till 84 (80) kronor per aktie.

Ämnen

HEBA Fastighets AB på Branschguiden

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 280 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Läs mer på www.hebafast.se

Läs mer om HEBA Fastighets AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY