Image

Sänkt resultat men extrautdelning från Heba

Bolag Heba redovisar ett resultat efter finansiella poster på 5,3 miljoner kronor (98,6). Men en extrautdelning om 0,10 kronor föreslås.
Publicerad den 24 Februari 2012

Hyresintäkterna uppgick till 57,0 (61,9) miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,3 (98,6) miljoner kronor. I periodens resultat ingår fastighetsförsäljningar och värdeförändringar i fastighetsbeståndet och räntederivat med –13,1 (82,1) miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella poster, exklusive fastighetsförsäljningar och värdeförändringar, uppgick till 18,4 (16,5) miljoner kronor.

Hyresintäkterna har minskat till följd av fastighetsförsäljningar. Resultatförbättringen, exklusive fastighetsförsäljningar och värdeförändringar, beror framför allt på minskade värmekostnader.

En utdelning om en krona per aktie föreslås för helåret 2011, samt en extrautdelning om 0,10 kronor.

Ämnen

HEBA Fastighets AB på Branschguiden

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 280 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Läs mer på www.hebafast.se

Läs mer om HEBA Fastighets AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Koncernchefsbyte på Ernst Rosén

Bolag Johan Eriksson som tillträdde som koncernchef i maj har en ny roll.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY