Image
Gustaf Segerborg.
Gustaf Segerborg. Bild: Polar Structure

Randviken förvärvar lager- och industrifastighet i Vaggeryd

Transaktioner Randviken har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Balder 2 i Vaggeryd från PHL Fastigheter. Förvärvet görs via bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 37,3 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Förvärvet finansieras genom en apportemission till säljaren om 15 miljoner kronor och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2022.
Publicerad den 26 November 2021

Fastigheten är fullt uthyrd till starka hyresgäster och den uthyrbara arean uppgår till cirka 6 700 kvadratmeter med en total markareal om cirka 18 000 kvadratmeter. Den totala hyresintäkten uppgår till cirka 4,3 miljoner kronor per år.

Finansiering av förvärvet sker delvis via en apportemission av nyemitterade aktier till säljaren. Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde och ska fastställas innan tillträdet. Totalt belopp uttryckt i kronor som kvittas mot aktier uppgår till 15 miljoner kronor. Beslut om nyemission kommer att fattas av styrelsen i Randviken i samband med tillträdet, och sker med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 17 november 2021. Emissionen kommer att riktas till Tosito och Gärahov Holding, vilka är ägarna till PHL Fastigheter.
– Vi är väldigt nöjda med att kunna genomföra ytterligare en off market-affär som har genererats genom vårt breda nätverk i branschen. Vi är dessutom glada att ägarna till fastigheten har tro på oss som bolag och därför väljer att ta en stor del av betalningen i form av Randviken-aktier. Fastigheten, som har ett starkt kassaflöde och är belägen i ett expansivt logistikläge, passar in väl i Randvikens fastighetsportfölj och förväntas bidra positivt till vår intjäningsförmåga per aktie, säger Gustaf Segerborg, vd för Randviken.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här vill Niam växa i Norge

Bolag Niam har adderat ytterligare en marknad till sin norska portfölj. Torstein Bomann-Larsen, Associate Director Transactions Norway på Niam, berättar för Fastighetssverige hur man ser på Bergenmarknaden, den nya investeringen samt var i Norge de letar efter nya investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY