Image
Pelican Self Storage växer i Stockholm

Förrådsjätte växer ytterligare – klart med ännu en ny enhet

Transaktioner Fastighetssverige berättar mer om bjässens allt starkare fäste i Stockholm.


Leipätehdas (brödfabriken) i Sörnäinen.

NREP köper kontorsfastighet i Helsingfors

Transaktioner Förvärvar kontorsfastighet från Cobbleyard Real Estate och Revcap.


Sagax vd David Mindus.

Sagax köper för 625 miljoner kronor

Transaktioner Genomför fem transaktioner.


Castellum lägger 27-miljardersbud på Kungsleden

Transaktioner Lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande. Erbjudandet värderar per idag varje aktie i Kungsleden till cirka 124,90 kronor och erbjudandets totala värde uppgår till cirka 26 860 miljoner kronor.


Oscar Engelbert.

Oscar Properties förvärvar och avyttrar fastigheter

Transaktioner Oscar Properties Holding AB, med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har tillträtt två fastigheter till ett värde om 343,5 miljoner kronor och frånträtt sju fastigheter till ett värde om 340 miljoner kronor.


Catella-fond förvärvar bostäder i Köpenhamn för över 600 miljoner kronor

Transaktioner Catella European Residential Fund III förvärvar två fullt uthyrda bostadsfastigheter.


Fredrik Holmström.

Konkurrensverket godkänner Holmströmgruppens och Areims förvärv av Magnolia Bostad

Transaktioner Den 7 juli offentliggjorde Holmströmgruppen och Areim ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till F Holmström Holding 6 AB för ett vederlag om 76 kronor per aktie.


Erik Selin.

Balder köper norsk handel under radarn

Transaktioner Erik Selins Balder har återigen ökat på fastighetsportföljen, denna gång genom att förvärva handelsfastigheter i Norge.


Sagax vd David Mindus.

Sagax säljer bostadsprojekt i Järfälla för 200 miljoner kronor

Transaktioner Mindus och Co säljer Veddesta 1:13 till Peab.


Ilija Batljan.

SBB blir näst största ägare i Arlandastad Group

Transaktioner Förvärvar motsvarande 15 procent av bolaget från Gelba Management.


Olof Andersson.

Trianon ökar i Signatur Fastigheter – utlöser budplikt

Transaktioner Fastighets AB Trianon har förvärvat ytterligare 7 065 662 B-aktier i Signatur Fastigheter AB.


Knut Pousette.

Fastator, Point och Företagsparken förvärvar för totalt 385 miljoner kronor

Transaktioner Fastator och dess båda innehavsbolag Point och Företagsparken har genom olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter i Motala, Strömstad och Höganäs med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 385 miljoner kronor.


Swiss Life går in i Norden.

NRP säljer av fastighetsverksamheten

Transaktioner Swiss Life Asset Managers köper loss Ness, Risan & Partners fastighetsverksamhet.


Niclas Bergman.

Nivika köper i centrala Värnamo

Transaktioner Bengt Maurd har under sommaren sålt av sitt bestånd till Nivika fastigheter.


Malmö.

SBF Bostad förvärvar i Malmö för 348 miljoner kronor

Transaktioner SBF Bostad AB har ingått avtal om förvärv, via bolag, av fastigheterna Blosset 4, Roslagen 3, Tjäderhönan 1, David 35 och David 36 i centrala Malmö. Fastigheterna innehåller 112 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till 9 368 kvadratmeter. Fastigheterna förvärvas för ett överenskommet marknadsvärde om ca 348 miljoner kronor, innan avdrag för latent skatt. Säljare är en privat fastighetsägare.


Dan Astrén.

Signatur Fastigheter köper i Landskrona

Transaktioner Signatur Fastigheter har förvärvat fyra bostadsfastigheter i centrala Landskrona med en total uthyrbar yta om cirka 3 425 kvm, fördelat på 52 lägenheter. Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 66 miljoner kronor. Hyresvärdet uppgår till cirka 4,1 miljoner kronor per år.


Jennie Högstedt Björk, vd för Odd Molly.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring om förvärv

Transaktioner Odd Molly International har tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av totalt sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 402,6 miljoner kronor.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa växer i Finland – köper i Uleåborg och Hyvinge

Transaktioner Nyfosa har förvärvat en portfölj med industri- och handelsfastigheter i de finska regionsstäderna Uleåborg och Hyvinge. Förvärvet uppgår till ett värde om 14,7 MEUR, motsvarande cirka 149 MSEK.


Mikael Rånes.

Amasten förvärvar stor portfölj från Lidén Group

Transaktioner Amasten växer ytterligare i västra Sverige och har tecknat avtal om att förvärva 31 fastigheter på tillväxtorter i västra Sverige. Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 784 miljoner kronor.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 Fastigheter köper i Gävle

Transaktioner NP3 har i två transaktioner avtalat om förvärv av två fastigheter, primärt för industriändamål, i Gävle till ett värde om 145 miljoner kronor.