Image
I kristider tenderar folk att avvakta och skjuta upp större investeringar.
I kristider tenderar folk att avvakta och skjuta upp större investeringar. Bild: Navet

Navet: Så påverkas byggmarknaden av Corona

Bygg/Arkitektur Spridningen av coronaviruset har redan fått stora effekter för samhällsekonomin. Restriktioner från myndigheter och företag i kombination med hushållens försiktighetsåtgärder och agerande har redan lett till ekonomiska problem och varsel i många branscher relaterade till transport, turism och besöksnäring.
Publicerad den 16 Mars 2020

De internationella börserna har fallit kraftigt. Utraderade förmögenheter i kombination med den stora osäkerheten om hur omfattande utbrottet kommer att bli i slutänden, sänker hushållens vilja och förmåga till investeringar och konsumtion. OECD har redan reviderat ned prognosen för den globala tillväxten och i Sverige har flera bedömare gjort detsamma gällande den svenska ekonomin.

Beroende på hur stor spridningen blir, kan de negativa effekterna på ekonomin bli ännu mer omfattande. Lägre konsumtionstillväxt, högre arbetslöshet och fortsatt svag börsutveckling är sannolika konsekvenser. Jens Linderoth och Jenny Ingelström, båda analytiker på Navet Analytics, har gått tillbaka och tittat på tidigare krisår och studerat vilka sektorer inom byggmarknaden som drabbats hårdast.

– Vi har lärt oss en hel del från tidigare stora kriser och kan därför se mönster i beteende, som våra kunder på bygg- och fastighetsmarknaden kan ha stor nytta av när det gäller att hantera framtiden, säger Jens Linderoth.

Effekterna av finanskrisen 2007–2008 innebar att husbyggnadsinvesteringarna minskade med över 30 procent under perioden 2006–2009. Även skuldkrisen 2012 innebar kraftigt minskade investeringsvolymer. Nedgången var bredbaserad, men de negativa effekterna var särskilt stora för bostadsbyggandet samt kontors- och handelslokaler. Exempelvis mer än halverades bostadsbyggandet under 2006–2009 och under skuldkrisåren 2011–2012 föll det med 20 procent.

– I kristider blir både hushåll och företag försiktiga och skjuter fram stora investeringsbeslut, vilket får effekt på känsliga sektorer som bostäder och privata lokaler. Nyproduktionen av småhus är en sektor som brukar reagera väldigt tidigt i sådana här kriser, säger Jenny Ingelström.

Psykologiska effekter, lägre tillväxt och högre arbetslöshet i kombination med vad historien har lärt oss pekar på att det är främst bostäder och privata lokaler som kommer att drabbas hårdast på byggmarknaden medan offentliga lokaler bedöms klara sig bättre, även om det inte är helt osannolikt att en större nedgång är att vänta av de totala husbyggnadsinvesteringarna beroende på utvecklingen framöver. Varje kris är unik och kommer i ett läge där de rådande förutsättningarna är olika. För Sveriges del inträffade krisen i ett läge där tillväxten redan bromsat in kraftigt, samtidigt som räntevapnet saknas och mycket av människors förmögenheter har varit koncentrerade till börsen, vilket gör att den ekonomiska effekten blir stor och möjligheten till snabba åtgärder kan vara begränsad.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"En satsning som andas framtidstro"

Bygg/Arkitektur En storsatsning genomförs i Karlstad när Färjestad ska utvecklas med 100 000 nya kvadratmeter bestående av bostäder, kontor, handel och parkering. Tomas Rhöse, vd för Löfbergs Fastigheter, berättar för Fastighetssverige om arbetet med området, vad det betyder för Karlstads framtid och om de viktigaste delarna i processen framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige