Image
Ängelholmshem säljer till Leeman & Olsson.

Ängelholmshem säljer till Leeman & Olsson

Transaktioner Ängelholmshem säljer bostadsfastighet i Hjärnarp till Förvaltnings AB Leeman & Olsson. Försäljningen innehåller cirka 3 300 kvadratmeter med 45 lägenheter och två gruppboende.


Navet: Byggloven indikerar fortsatt nedgång för nybyggnadsinvesteringar

Bygg/Arkitektur Navet ser signlaer om minskad nybyggnadsvolym med tio procent på ett års sikt.


Skolbyggandet växer igen, enligt en analysrapport från Navet.

Skolbyggandet ökar igen

Bygg/Arkitektur I sin senaste konjunkturrapport redovisar Navet Analytics bland annat statistik för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor. Samtidigt som husbyggandet generellt minskar med cirka tio procent ökar sektorn skolor/förskolor med 15 procent.


Konjunkturen blir allt svagare och byggmarknaden mer splittrad visar en analys.

Analys: Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad

Bygg/Arkitektur Svensk konjunktur går nu in i en period med betydligt svagare tillväxt på grund av en dämpad internationell efterfrågan och effekterna av en kraftigt inbromsad aktivitet på byggmarknaden. Som motvikt gynnas den inhemska konsumtionen av ett fortsatt starkt läge på arbetsmarknaden i kombination med låga räntenivåer.


Catena utökar beståndet i Helsingborg

Transaktioner Benzlers säljer en industrifastighet i södra Helsingborg till Catena.


Corem köper av Wihlborgs i Malmö

Transaktioner Wihlborgs säljer fyra industri- och lagerfastigheter i Malmö till Corem för 144 miljoner kronor.


Rikshem köper av Helsingborgshem

Transaktioner Rikshem utökar beståndet i Helsingborg genom att köpa 84 bostäder av Helsingborgshem till ett värde av 204 miljoner kronor.  


CBRE anställer associate director

Karriär CBRE anställer Dan Brink för att stärka upp sitt kontor i Malmö.


Stor affär genomförd i Halmstad

Transaktioner Cityfastigheter köper fastigheter med en totalyta av 25 000 kvadratmeter i Halmstad.


Riksbyggen gör första köp i Trelleborg

Transaktioner Riksbyggen köper två fastigheter i Trelleborg av Brogripen med sammanlagt 203 hyresrätter. Affären är Riksbyggens första förvärv av hyresrätter i Trelleborg och är ett led i Riksbyggens strategi att utöka sitt fastighetsbestånd.


Riksbyggen och Skelleftebostäder i stor strukturaffär

Transaktioner Riksbyggen förvärvar 544 hyresrätter av Skelleftebostäder som i sin tur köper 70 hyresrätter av Riksbyggen. Tillsammans ingår Riksbyggen och Skelleftebostäder också ett samarbete för att bygga 200 nya, centralt belägna, bostäder i Skellefteå.


Hyresbostäder i Malmö AB säljer i Förslöv

Transaktioner Efter tio års innehav säljer Hyresbostäder i Malmö AB ett bostadsbestånd med 56 lägenheter om 3 947 kvadratmeter i Förslöv, Båstads kommun.


Navet stärker styrelsen

Karriär Navet tar in en kommunikationsexpert i sin styrelse.


Briggen köper i Helsingborg

Transaktioner Briggen köper 2 800 kvadratmeter kontor och lager i Helsingborg för 22 miljoner kronor.


Wihlborgs köper Kroksabeln12 i Berga.

Wihlborgs köper för 151 miljoner

Transaktioner Wihlborgs köper en fastighet i Berga, Helsingborg, för 151 miljoner kronor.


Navet expanderar inom fastighetsutveckling och transaktioner

Bolag Navet har anställt Joakim Lindahl som ansvarig för Navets strategiska rådgivningsverksamhet inom fastighetsutveckling.


Sveareal rekryterar chef från Navet

Karriär Sveareal inleder en satsning på fastighetsutveckling och transaktioner. Chef för verksamheten blir Johan Lindell, tidigare konsult, delägare och vice vd på Navet.


Navet tecknar ramavtal med Trelleborgshem

Bolag Navet tecknar ramavtal med Trelleborgshem avseende fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering inklusive strategisk transaktionsrådgivning.


Helsingborgshem säljer fem fastigheter

Transaktioner Helsingborgshem säljer fem fastigheter i Laröd till nybildade bostadsrättsföreningar.
Fastigheterna består av radhus och kedjehus och bedömdes väl lämpade för ombildning och flera intresseanmälningar förelåg från de boende.


Hedenskog vd på nystartat bolag

Karriär Anders Hedenskog lämnar sin tjänst som chef för Navets Malmökontor. Han har tillträtt en tjänst som vd på ett nystartat bolag.