Image

Klartecken för flera byggprojekt i Botkyrka

Bygg/Arkitektur På tisdagens kommunfullmäktige klubbades tre detaljplaner som möjliggör många nya bostäder och lokaler; Fittja centrum, Tingstorget i Alby och Alfred Nobels allé. Spaden går i marken före årsskiftet 2016/2017 för alla tre projekt, enligt planerna.
Publicerad den 23 Juni 2016

– Vi har tagit beslut om att öka bostadsbyggandet och vi vill bygga 4 000 bostäder på fyra år, detta är en del i det hårda arbetet om att bygga framtidens Botkyrka, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Tingstorget i Alby ska bli ett nytt bostadsområde med cirka 650 lägenheter i 14 hus längs Lagmansbacken och Tingsvägen, med storslagen utsikt och utmärkt kollektivtrafikläge som byggs 2016 till 2020. Det blir också plats för samhällsservice, handel och ett nytt torg. Förberedande markarbeten och arbeten med vatten och avlopp påbörjas i augusti 2016. Byggherre är Titania Bygg och VVS AB.

Nya Fittja centrum innebär en stor ombyggnad med över 300 nya lägenheter. De kommersiella lokalerna ska också utökas. Det blir möjligt med ett äldreboende, en konsthall och en förskola. Byggnationerna kommer att ske i totalt fem etapper, där äldreboendet ingår i den första och ”Fittja tower”, ett hus på cirka 15 våningar, i den femte och sista. De fem etapperna beräknas totalt ta ungefär sju år att bygga. Byggherre är Fittja Centrum Fastigheter AB.

Längs Alfred Nobels allé planläggs för kontors- och industriverksamheter. Området kopplas till Flemingsberg och utvecklas mot en tät stadsmiljö med hög arkitektonisk kvalitet. En stor del av området planläggs för natur. Förslaget möjliggör uppförande av cirka 10 800 m2 kontor, industri och högre utbildning samt restaurang i bottenvåning mot gata. Därtill planläggs ett större område för natur.

– Botkyrka kommun har beslutat om ett ambitiöst bostadsförsörjningsprogram som beskriver hur vi ska bidra till att lösa regionens bostadsutmaningar, säger Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef. Vi ska bygga i befintliga stadsdelar, öka andelen hyresrätter och bygga hållbart.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så kan det nya megabolaget styras framöver

Bolag En sammanslagning av Kungsleden och Castellum skulle skapa Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag med en fastighetsportfölj värd hela 157 miljarder kronor. Fastighetssverige berättar mer om hur det potentiella megabolaget kan komma att styras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY