Image

Heba höjer prognos

Bolag Heba kom med en positiv Q2-rapport i går, och höjer helårsprognosen för förvaltningsresultatet.
Publicerad den 3 Augusti 2012

Heba har tidigare prognostiserat med ett lägre förvaltningsresultat än föregående år. Nu bedöms förvaltningsresultatet bli i nivå med 2011, trots lägre hyresintäkter. Detta förklaras med lägre driftskostnader och ett förbättrat finansnetto.

Hyresintäkterna för andra kvartalet uppgick till 57,2 (58,6) miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 22,7 (22,1) miljoner kronor. Värdeförändring på förvaltningsfastigheter och räntederivat uppgick till 52,5 (148,0) miljoner kronor.
För halvåret uppgick hyresintäkterna till 114,6 miljoner kronor (117,4).

Driftsöverskottet uppgick till 63,0 (62,0), och förvaltningsresultatet till 38,9 miljoner kronor (36,3). Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 78,5 (172,3) miljoner kronor och på räntederivat till 4,2 (-1,8) miljoner kronor.

Substansvärdet uppgick till 75 (72) kronor per aktie.

- Bolagets räntekostnader för första halvåret har minskat till 17,5 (19,6) miljoner kronor till följd av en något lägre genomsnittlig ränta jämfört med samma period föregående år, skriver vd Lennart Karlsson i vd-ordet.

- Hebas hyresförhandlingar för år 2012 pågår för närvarande och cirka 40 procent av Hebas hyror för 2012 är ännu inte fastställda. Parterna har inte lyckats enas om den så kallade Stockholmsmodellen som innebär att kvalité och läge på bostaden ska påverka hyran i högre utsträckning. Fastighetsägarna Stockholm har strandat hyresförhandlingarna för 2012 eftersom parternas yrkanden om hyresnivåer ligger långt ifrån varandra. Det har medfört att hyresförhandlingarna på den privata sidan har dragit ut på tiden.

- Heba arbetar aktivt med fastighetsutveckling både i form av nyproduktion och ROT-arbeten. Pågående nybyggnadsprojekt är Kv. Vattenfallet i Råcksta med 77 lägenheter som färdigställs i december 2012 och kv. Agnes­ Cecilia i Annedal med 85 lägenheter som färdigställs i november 2013. Vidare pågår planering för ytterligare nyproduktion av 127 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden och i Gubbängen. Heba har även för avsikt att bygga 400 student­ och gästforskarbostäder på Karolinska Institutets campus i Solna.

- Heba har under 2011 färdigställt ROT­-ombyggnad av fastigheten kv. Bisvärmen 7 vid Olaus Magnus väg i Gullmarsplan. Ombyggnadsarbetena fortsätter med de angränsande fastigheterna kv. Bisvärmen 4, kv. Bisvärmen 5 och kv. Bisvärmen 6. Sammantaget omfattar dessa kvarter 200 lägenheter som får nybyggnadsstandard samtidigt som de bidrar till att förbättra bolagets lönsamhet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

HEBA Fastighets AB på Branschguiden

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 280 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Läs mer på www.hebafast.se

Läs mer om HEBA Fastighets AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Koncernchefsbyte på Ernst Rosén

Bolag Johan Eriksson som tillträdde som koncernchef i maj har en ny roll.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY