Image

Atella sänker resultatprognosen till noll

Bolag Återlämnad markanvisning och rabatterat projekt i Älvsjö delvis bakom bostadsutvecklarens beslut att nolla resultatprognosen.
Publicerad den 31 Oktober 2018

Atella Fastigheter AB reviderar ner resultatprognosen för 2018 från 21 miljoner kronor till noll miljoner kronor.

Anledningen är att bolaget valt att inte gå vidare med en tilldelad markanvisning i Gäddeholm (-6 miljoner kronor), att ett projekt i Älvsjö anpassats till rådande marknadsläge (-7 miljoner kronor), samt att byggstart av etapp 2 i projektet i Huddinge flyttats till 2019 (-8 miljoner kronor).

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY