Image

25 på Bonava i incitamentsprogram

Bolag Bonava kallar nu till en extra bolagsstämma som ska besluta att 25 nyckelpersoner ska få ta del av ett incitamentsprogram.
Publicerad den 22 Augusti 2016

Incitamentsprogrammet i korthet:

• För att delta i programmet – som kallas LTIP 2016 – krävs en egen aktieinvestering i Bonava. Deltagarna kommer att ges möjlighet att investera maximalt två månadslöner före skatt i Bonavas B-aktier. Möjligheten att investera maximalt två månadslöner utgör en utökad investeringsmöjlighet för deltagarna som styrelsen bedömer är lämplig med hänsyn till att några tidigare incitamentsprogram inte finns i Bonava.

• Efter den fastställda intjänandeperioden om tre år kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas B-aktier i Bonava förutsatt att vissa villkor uppfylls vilka, förutom fortsatt anställning och fortsatt aktieägande, avser Bonavas rörelseresultat (EBIT) och genomsnittliga avkastning på sysselsatt kapital (ROCE). Tilldelningen av B-aktier ska dock reduceras om totalavkastningen (TSR) på Bonavas B-aktier skulle vara negativ över programmets löptid.

• Maximalt antal B-aktier i Bonava som totalt kan tilldelas enligt LTIP 2016 är begränsat till 338 903.

• Baserat på en oförändrad aktiekurs under programmets löptid, en intjänandeperiod om tre år samt vissa ytterligare antaganden beräknas den totala kostnaden för LTIP 2016 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 40 miljoner kronor.

Det huvudsakliga motivet till att införa LTIP 2016 är att, efter att Bonavas aktier i juni 2016 togs upp till handel på Nasdaq Stockholm, sammanlänka aktieägarnas respektive koncernledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande.

Den extra bolagsstämman hålls den 26 september.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Det har blivit en generell prispress på marknaden"

Bolag Adapteo bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Företagets vd Philip Isell Lind af Hageby beskriver för Fastighetssverige hur de hanterar problemen kopplade till corona, konkurrensläget på marknaden och hur de arbetar med kostnadsanpassningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY