Image
Elias Georgiadis.

Stenhus: Värdeökningar om 100 miljoner

Bolag Stenhus Fastigheter har låtit värdera sitt bestånd inför budet på Maxfastigheter. Värderingen resulterar i en uppvärdering med 100 miljoner kronor, motsvarande 0,75 kronor per aktie.


Filip Andersson driver Bilmetro på elva orter i Gävleborg, Dalarna och Uppland. Och hans tioprocentiga ägande i Maxfastigheter innebär att han måste tacka ja för att Stenhus Fastigheters bud ska gå igenom.

Doldisen som kan stoppa budet på Maxfastigheter

Bolag Fastighetssverige har pratat med bilhandlaren som sitter med nyckeln till Stenhus/Maxfastigheter-affären.


Elias Georgiadis.

"Började titta för någon vecka sen"

Bolag Elias Georgiadis om Stenhus bud på Maxfastigheter.


Öresund, med Nicklas Paulson som vd, har accepterat budet från Stenhus Fastigheter, med vd Elias Georgiadis och Erik Selins Balder som största ägare.

Största ägaren om budet: "Borgar för fortsatt tillväxt"

Bolag Öresund, som äger 24 procent av Maxfastigheter, ser mycket positivt på budet från Stenhus Fastigheter.


Stenhus har lagt ett uppköpsbud på Maxfastigheter.

Stenhus lägger uppköpsbud på Maxfastigheter

Bolag Stenhus Fastigheter har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i Maxfastigheter i Sverige AB att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i bolaget med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus.


Elias Georgiadis.

Stenhus köper livsmedelsportfölj i Norrtälje

Transaktioner Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom segmentet sällanköps-/livsmedelshandel i Norrtälje, för en köpeskilling om 97 miljoner kronor.


Elias Georgiadis.

10, 13 – och nu 14: "Säljarna vill vara med på tillväxtresan"

Bolag Stenhus Fastigheter har på tre månader gjort tre olika nyemissioner – på stadigt ökande kurser. Gårdagens på 40 procent över teckningskursen från noteringen i slutet av november.
Så här ska tillväxtresan gå till framöver.


Conny Ryk och Elias Georgiadis.

Entreprenören om sitt Rykande heta dygn på marknaden

Bolag Ingen Ryk ytan eld, ingen försäljning utan förvärv – entreprenören Conny Ryk såg till att jobba ordentligt under måndagen för att slutföra två stora affärer som stakar ut en ny framtid för hans växande Ryk Group. För Fastighetssverige berättar han mer detaljer om affärerna och vad han har för ambition med sitt nya minoritetsägande i snabbväxande Stenhus.


Conny Ryk och Elias Georgiadis.

Stenhus halvmiljardköper – emitterar på 13 kronor

Transaktioner Stenhus Fastigheter köper en fastighetsportfölj med ett värde om 496 miljoner kronor. Som delbetalning emitteras nya aktier till en teckningskurs om 13 kronor per aktie.


Elias Georgiadis.

"Jag stod på ställningen även när jag hade 70 anställda"

Bolag Som 19-åring startade Elias Georgiadis sitt första bolag. I november tog han steget till att bli börs-vd.
– Jag har utbildat mig i över 20 år för att göra det jag gör i dag, säger Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter i ett stor intervju med Fastighetssverige.


Elias Georgiadis.

Stenhus rivstart – och Georgiadis om sitt aktieköp: "Köpte första dagen jag fick"

Bolag Åtta affärer på sex veckor. Sedan noteringen har Stenhus Fastigheters fastighetsvärde ökat med 40 procent. Elias Georgiadis, vd och huvudägare, berättar här om sin första tid som börs-vd, om det höga affärstempot, framtiden och sitt eget aktieköp i bolaget.


Elias Georgiadis

Stenhus köper i Norrtälje

Transaktioner Stenhus Fastigheter köper en sällanköpsfastighet i Norrtälje för 72,5 miljoner.


Elias Georgiadis

Stenhus köper i Linköping och Sigtuna

Transaktioner Stenhus fortsätter sin förvärvsresa genom att köpa två LSS-boenden och ett SOL-boende i Sigtuna samt en fastighet inom sällanköpshandel i Tornby i Linköping.


Elias Georgiadis

Stenhus gör två nya affärer – köper och projektutvecklar

Transaktioner Nynoterade Stenhus Fastigheter projektutvecklar och hyr ut 2 000 kvadratmeter till Ö&B i sin fastighet på Montören 1 i Köping. Dessutom förvärvar bolaget fastigheten Märsta 21:72 för 8,5 miljoner kronor


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus köper för 180 miljoner

Transaktioner Nynoterade Stenhus Fastigheter köper lager/industri-fastigheter i Kumla och Vimmerby – det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 180 miljoner kronor.


Jan-Erik Höjvall.

Amasten köper i Köping

Transaktioner Amasten har avtalat om att köpa elva bostadsfastigheter och en tomt i Köping. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 216 miljoner kronor. Fastigheterna beräknas tillträdas 2 september och säljare är Sterner Stenhus Fastigheter.


Amasten köper i Umeå

Transaktioner Amasten har tecknat avtal om att köpa två nyproducerade Riki-hus i Umeå.


Sterner Stenhus köper 23 000 kvadratmeter i Tumba

Transaktioner Sterner Stenhus köper och utvecklar vårdfastigheten Samariten 1 i Tumba. Största hyresgäst är Botkyrka kommun.


Sterner fortsätter köpa i Köping

Transaktioner Sterner Stenhus har i bolagsaffär från Granen köpt fastigheten Köping Midgård 14.