Image
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus renodlar fastighetsbeståndet – säljer för 306 och köper för 260 miljoner

Transaktioner Stenhus lämnar Göteborg när man säljer för att renodla sitt fastighetsbestånd inför samgåendet med Randviken.
Publicerad den 6 Juli 2022
Annons
Image

Stenhus har ingått avtal om försäljning av fastigheterna Backa 27:1, 27:48, 31:1, 31:2, tomträtten Backa 866:771 och arrendet Backa 766:723 alla i Göteborg samt en fastighet Jordbromalm 2:2 i Haninge.

Fastigheterna är klassificerade hos Stenhus inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Det beräknade sammanlagda driftnettot från fastigheterna uppgår till 17,3 MSEK. Köpare är ett svenskt privat aktiebolag. Försäljningen är villkorad av finansiering och genomförs som bolagsaffär. Fastigheterna har Sortera som största hyresgäst och totalt omfattar de 16 431 kvm. Fastigheterna överlåts för ett sammanlagt överenskommet värde om 306 MSEK, vilket är något högre än fastigheternas bokförda värde hos Stenhus. Frånträde beräknas ske under Q3 2022.
– I och med denna affär lämnar Stenhus Göteborg och avyttringen är en del av den renodling av fastighetsbeståndet som Stenhus genomför inför samgåendet med Randviken, säger Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter.

Stenhus har också ingått avtal om förvärv av fastigheterna Västerås Likströmmen 3 i, Eskilstuna Valhalla 2:33, Örebro Karossen 24 samt Borlänge Islingby 22:318. På fastigheterna finns nyuppförda respektive nyligen ombyggda lokaler inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Fastigheterna förvärvas för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 260 MSEK.

Fastigheterna omfattar totalt en uthyrningsbar area om 12 704 kvm. Det beräknade sammanlagda årliga hyresintäkten från fastigheterna uppgår till cirka 19,8 MSEK. Säljare är ett svenskt privat aktiebolag. Förvärvet genomförs som bolagsaffär och är villkorat dels av finansieringen, dels av att fastighetsbolagen ingår nya hyresavtal med Bilia med en initial hyresperiod om minst 10 från den dag Stenhus tillträder Fastigheterna.

Dessa förvärv innebär att Stenhus förstärker hyresdurationen i portföljen samt att Bolaget förstärker sin närvaro på de orter där Fastigheterna är belägna. Stenhus kommer även att finansiera del av köpeskillingen genom att emittera nya aktier till ett sammanlagt värde om 10 MSEK. Aktierna kommer att emitteras till en teckningskurs som motsvarar långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) per Stenhus-aktie på dagen för Stenhus tillträde till Fastigheterna. Tillträde beräknas ske under Q4 2022.
– Med denna affär stärker vi vårt långsiktiga kassaflöde med en mycket stabil hyresgäst. Vi ökar även vår närvaro i Mälardalen vilket vi ser som mycket positivt, säger Elias Georgiadis.

Born Advokater har varit legal rådgivare till Stenhus i båda transaktionerna.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Lågkonjunktur skulle kunna stärka oss"

Bolag Efter en period av stark tillväxt renodlar John Mattson sin fastighetsportfölj för att stärka bolaget ytterligare inför framtiden. För Fastighetssverige berättar vd:n Per Nilsson om hur man parerat de ekonomiska utmaningarna under årets första halva, hur fokus ser ut för resten av året och varför en eventuell lågkonjunktur 2023 faktiskt skulle kunna stärka bolaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige