Prime Living planerar att ta in upp till 400 miljoner kronor i en nyemission.

Prime Living förbereder för stor nyemission

Bolag Krisbolaget Prime Living, vars börsvärde för tillfället uppgår till cirka 40 miljoner kronor, förbereder för nyemissioner om upp till 400 miljoner kronor.


Prime Living, med Hans Sandén som vd, ingår ett låneavtal med vissa aktieägare.

Prime Living lånar med Original Issue Discount om 25 procent

Bolag Prime Living AB har ingått ett låneavtal med ett konsortium av direkta eller indirekta aktieägare gällande lånefinansiering till ett belopp om cirka 39,3 miljoner kronor. Låneavtalet är utformat som ett enkelt skuldebrev där lånebeloppet ställs ut med så kallad "Original Issue Discount" om 25 procent vilket innebär att Prime Living erhåller en likvid om 29,5 miljoner kronor.


Prime Living, med Hans Sandén som vd, vill skjuta upp betalning av räntan på ett av sina obligationslån.

Prime Living vill skjuta upp obligationsränta

Bolag Prime Living Campus Stockholm AB har instruerat agenten för ett av bolagets säkerställda obligationslån att inleda ett skriftligt förfarande med syfte att möjliggöra för bolaget att kapitalisera den kommande räntebetalningen den 21 mars 2019.


Prime Living, med Hans Sandén som vd, har akuta likviditetsproblem - igen.

Prime Living: Pengarna slut om en dryg månad

Bolag Enligt Prime Livings bedömning räcker bolagets rörelsekapital (utan att beakta eventuella framtida lån/tillskott/emissioner) mars ut.


Prime Living, med Hans Sandén som vd, rekryterar Lars Wikström som ny CFO.

Prime Living rekryterar ny CFO

Karriär Prime Living har utsett Lars Wikström till ny CFO och han kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Han tillträder befattningen den 11 februari 2019.


Prime Living, med vd Hans Sandén har avslutat samarbetet med två underleverantörer.

Prime Living dumpar underleverantörer

Bolag I november 2018 påbörjade Prime Living en översyn av bolagets samtliga underleverantörer. Detta arbete är nu genomfört och som ett resultat är affärsrelationen med Frontman respektive Amtena avslutad.


DGF Projektering tar över Studentskrapan i Roslags Näsby.

Prime Living överlåter studentskrapan i Roslags-Näsby

Bygg/Arkitektur Täbys kommunstyrelse beslutade på måndagen att godkänna överlåtelse av marköverlåtelseavtal mellan Prime Living AB och DGF Projektering AB. Det innebär att DGF Projektering AB är det företag som kommer att bygga studentlägenheter i Roslags-Näsby.


Därför säger Prime Living upp halva personalstyrkan

Bolag Bolagets vd, Hans Sandén, berättar för Fastighetssverige: "Befinner oss fortfarande i överlevnadsfasen".


Prime Living säljer till Amasten

Transaktioner Prime Living genomför ännu en avyttring, då man rear ut Sjöbergs centrum i Sollentuna.


Prime Living säljer i Göteborg

Transaktioner Prime Living säljer utvecklingsprojektet Gitarren i Göteborg för 28 miljoner kronor.


Rusning i Prime Living – upp 144 procent

Bolag Handeln i Prime Living-aktien stoppades på måndagseftermiddagen sedan aktien rusat. Bolaget gick på eftermiddagen ut med ett pressmeddelande om att man förhandlar om att sälja tre fastigheter för 120 miljoner kronor. Aktien steg 144 procent under dagen.


"Sett till rådande omständigheter…"

Bolag Trots inställd pref-utdelning och ett rörelseresultat på -237 miljoner kronor i Q3 ser Prime Livings storägare Jan Severa positivt på bolagets kvartalsrapport.

Oklart när Prime Living betalar ut inställd utdelning

Ekonomi/Finansiering Och någon extra ränta till preferensaktieägarna kommer det pressade bolaget inte heller att betala ut: "Inte överenskommet".


Prime Living ställer in pref-utdelning

Bolag Pressade Prime Living redovisar ett rörelseresultat på -237 miljoner kronor för Q3 och beslutar att ställa in utdelningen på sin preferensaktie.


Prime Livings vd: "Inte allvarligt"

Bolag Prime Livings likviditet är ansträngd och kan vara slut i december. För Fastighetssverige berättar bolagets vd om stämningen på bolaget och hur man nu arbetar för att lösa problemet.


Prime Living: Likviditet kan vara slut i december

Bolag Prime Living: Likviditet kan vara slut i december


"Har förlorat enorma summor pengar"

Bolag För Fastighetssverige berättar Jan Severa, avgående styrelseledamot, varför hela styrelsen i Prime Living ställer sina platser till förfogande.


Prime Living förändrar i toppen

Bolag Lars Nyberg ny inhyrd CFO för Prime Living tar över CFO-funktionen från Ola Wengberg som avgår som vice vd.


"Har drabbats av oseriösa och oönskade bolag"

Bolag För Fastighetssverige berättar Jan Severa, koncern-vd på Prime Living, vad som fått kostnaderna för bolagets Spångaprojekt att skena.

Han tar över rodret på Prime Living

Karriär Hans Sandén, med lång erfarenhet av ledande positioner på olika teknik- och fastighetsbolag, tar över rollen som inhyrd vd och koncernchef för Prime Living. Nuvarande vd, Jan Severa, som haft ett tidsbestämt uppdrag, lämnar över posten till Sandén per den 31 augusti.


…Och bolaget är återigen på jakt efter ny vd

Bolag Efter fjolårets misslyckade försök till ledningsskifte är Prime Living ännu en gång på jakt efter Jan Severas efterträdare.


Omtvistat Prime Living-projekt snart igång

Bostäder Efter år av överklaganden och rättsprocesser kan Prime Livings projekt vid Ramberget på Hisingen snart få grönt ljus. Men väntan har tärt på bolaget – som bland annat skickat 120 av modulbostäderna till Malmö istället.

…Och bolaget är återigen på jakt efter ny vd

Bolag Efter fjolårets misslyckade försök till ledningsskifte är Prime Living ännu en gång på jakt efter Jan Severas efterträdare.