Image
Fortinova grundades av vd:n Anders Johansson och vice vd:n Anders Valdemarsson den 19 november 2010.

Tillväxtbolagets mäktiga offensiv – utvärderar fastigheter för över två miljarder

Bolag Läs om Fortinovas potentiella framstötar och vd:ns löfte om förvaltningsresultatet.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Fortinova: Förvaltningsresultat upp drygt 50 procent

Bolag Fortinova redovisar sin Q1-rapport, som omfattar september– november: Förvaltningsresultatet ökar till 23,7 miljoner kronor (15,6 miljoner förra året). Per aktie uppgår förvaltningsresultatet till 0,5 kronor, upp från 0,4 förra året.


Andreas Morfiadakis.

Klarabo köper för att konvertera

Transaktioner Klarabo har tecknat avtal om förvärv av en tomställd projektfastighet som tidigare tjänat som vårdboende i centrala Malmö. Köpeskillingen uppgår till 28 miljoner kronor och syftet är att konvertera fastigheten till bostäder.


Fortinova ökar sitt bestånd i Falkenberg.

Fortinova förvärvar Falkenbergsfastighet från Fabo

Transaktioner Fortinova förvärvar central bostadsfastighet av kommunala Falkenbergs Bostads AB.


Fortinova köper i Trollhättan.

Fortinova köper i Trollhättan

Transaktioner Fortinova har ingått avtal om förvärv av fyra bostadsfastigheter i Trollhättan.


Anna Weiner Jiffer.

Anna Weiner Jiffer ny styrelseledamot i Fortinova

Bolag Vid Fortinovas årsstämma den 15 december 2021 utsågs Anna Weiner Jiffer till ny styrelseledamot.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Fortinova: Stor utdelningshöjning

Bolag Fortinova redovisar i dag sin bokslutskommuniké för sitt brutna räkenskapsår som avslutades i augusti.
Utdelningen höjs till 0,46 kronor per aktie (0,27).


Patrik Emanuelssons Heba, Mikael Rånes Amasten, Jacob Karlssons K-Fastigheter och Rebecka Eidenerts Studentbostäder i Norden utvecklar alla lägenheter – men de har olika syn på investeringsstödet.

"Behöver gå mycket snabbare" – så använder börsbolagen investeringsstöden

Bygg/Arkitektur Investeringsstödet har utnyttjats för byggande av sammanlagt nästan 50 000 lägenheter, och nyligen föreslog regeringen extra anslag för 2021, då viljan att använda stödet har varit större än väntat. Fastighetssverige har kartlagt hur de börsnoterade bolagen använder stödet – vissa använder det inte alls, medan andra söker stöd för samtliga nybyggnadsprojekt.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Fortinova: Substansvärde över 45 kronor

Bolag Fortinovas långsiktiga substansvärde uppgår nu till 45,20 kronor, en ökning med 14 procent.


David Larsson säljer bolaget som han och hans far Sigvard (bilden till höger, från 1989) har byggt upp.

Säljer familjebolaget – "min far och jag var överens om det här innan han gick bort"

Bolag Sigvard Larssons bolag kämpade sig igenom 90-talskrisen och tillsammans med sonen David kom bolaget tillbaka och växte sig starkt runt västgötaslätten.
Nu säljer David Larsson familjebolaget till Fortinova.
– Det är inte slutet, det är början på något nytt, säger David Larsson till Fastighetssverige.


Fortinova köper för 506 miljoner i Skaraborg

Transaktioner Förvärvar bostadsfastighetsportfölj med 30 fastigheter.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Fortinova: Substansvärdet når 42,10 kronor

Bolag Fortinova redovisar delårsrapport för september – februari. Förvaltningsresultatet ökar med 62 procent men sjunker per aktie.


Fortinovas grundare, Anders Johansson och Anders Valdemarsson.

Efter tröga starten: Grundarduon fyller på

Bolag Anders Johansson om de första månaderna som börs-vd, de höga tillväxtmålen – och det egna aktieköpet i Fortinova.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Fortinova: Substansvärde över 40 kronor

Bolag Fortinova redovisar ett förvaltningsresultat om 15,6 miljoner kronor (11,4) för perioden september–november.


Fortinova köper centrumfastighet i Varberg.

Fortinova köper centrumfastighet i Varberg

Transaktioner Fortinova har ingått avtal med Varbergs Bostads AB avseende fastigheten Varberg Färgaren 10. Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 32,7 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt.


Fortinova köper en lager- och logistikfastighet i Varberg.

Fortinova förvärvar logistik och lager i Varberg

Transaktioner Fortinova har genom ett helägt dotterföretag ingått avtal med A1 Invest AB samt PAMN Red Holding AB avseende logistik- och lagerfastigheten Varberg Bälgen 1. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 157 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 111 miljoner kronor.


Göran Linder.

Peab säljer för 824 miljoner

Transaktioner Peab har tecknat avtal om försäljning av fyra hyresrättsprojekt om totalt 312 lägenheter till ett totalt värde av 824 miljoner svenska kronor.


Ett av projekten är Enedalshöjden beläget i området Bergsäter med gångavstånd till både centrum som natur. Två fristående huskroppar uppförs längs Åsboholmsgatan och Enedalsgatan.

Fortinova köper för 619 miljoner i Borås

Transaktioner Fortinova Fastigheter har ingått avtal med Newco Bergdalen (samägt bolag av Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad) avseende ett hyresrättsprojekt om 149 lägenheter i området Bergdalen i Borås. Vidare har avtal ingåtts med Järngrindens helägda dotterbolag Järngrinden Markutveckling Holding om förvärv av 160 hyreslägenheter, i två olika projekt, i Borås.


Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare.

Här ska Fortinova växa

Bolag Fortinovas aktie listades nyligen på First North. Fastighetssverige diskuterar med företagets grundare och vd Anders Johansson. Därför ska de finnas på en marknadsplats och här är det aggressiva tillväxtmålet.


Fortinova ringdes in både i Stockholm och i Varberg, där Fortinovas huvudkontor ligger.

Fortinovas teckningskurs överst i spannet – stiger ett par procent i öppningen

Bolag Priset på Fortinova-aktien fastställdes till 44 kronor per aktie – efter tio minuter handlas aktien för 45,10. Avsluten har gjorts mellan 44,00 och 46,40.