Image

Bonava säljer lägenheter i Esbo

Transaktioner Bonava säljer 119 hyreslägenheter i Esbo, Finland, till OP-Rental Yield. Byggstart äger rum omgående och lägenheterna är planerade att vara klara i början på 2019. 


Bonava håller sig i Bergen

Transaktioner Med sitt pinfärska 265-miljonersförvärv rotar sig Bonava än djupare i Bergen. För Fastighetssverige förklarar bolagets finanschef varför man bara fokuserat på en stad i Norge – men hoppas expandera i Tyskland.


Bonava köper i Bergen

Transaktioner Bonava har avtalat om förvärv av mark i Bergen till ett pris av cirka 265 miljoner kronor. Här är planen att uppföra cirka 300 bostäder.


HSB köper mark i Ursvik

Bygg/Arkitektur HSB Bostad förvärvar en fastighet i Ursvik genom bolagsförvärv av Bonava.


Minskat rörelseresultat för NCC

Bolag NCC:s rörelseresultat för det andra kvartalet var något lägre än föregående år.


Södra Änggården.

Fyra bostadsutvecklare miljardköper i Södra Änggården

Transaktioner Bonava, Peab Bostad, Magnus Månsson Fastigheter och Hökerum Bygg köper merparten av bostadsbyggrätterna i Södra Änggården för 1,7 miljarder kronor.


Bonava köper mark i Uppsala

Transaktioner Bonava har avtalat om förvärv av mark i Bäcklösa av Uppsalahem. Fastigheten ligger i Bäcklösa, ett område där Bonava kommer uppföra cirka 140 bostäder.


NCC får bygguppdrag av Bonava

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av Bonava att bygga Kapellgärdet Arena, som består av 152 bostadsrätter, i centrala Uppsala. Ordervärdet uppgår till cirka 250 miljoner kronor.


NCC fortsätter bygga åt Bonava

Bygg/Arkitektur För en vecka sedan kom beskedet NCC att man bygger lägenheter åt Bonava i Ursvik. Nu meddelar NCC att bygga åt sitt tidigare dotterbolag, den här gången i Nacka.


NCC bygger bostäder i Ursvik åt Bonava

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av Bonava att bygga 95 bostadsrätter i Ursvik, Stockholm. Ordervärdet uppgår till cirka 225 miljoner kronor.


Bonava köper i Tyskland

Transaktioner Bonava har avtalat om förvärv av mark till ett pris av cirka 490 miljoner kronor i Berlin-Mariendorf av markutvecklingsföretaget Hugos Wohngärten Gmbh. Totalt kommer 450 bostäder i blandad upplåtelseform att skapas.


Bonava påbörjar utvecklingen av miljardprojektet Kristinebergs slottspark

Bolag Detalplanen för Bonavas miljardprojekt Kristinebergs slottspark som innefattar 182 lägenheter och sju kommersiella lokaler har vunnit laga kraft.


Bonava anställer avdelningschef

Karriär Bonava fortsätter att förstärka teamet som arbetar med affärsutveckling genom att anställa Daniel Engberg som ny avdelningschef för affärsutveckling Region Mitt.


Bonava köper i Norge

Transaktioner Bonava har avtalat om förvärv av mark från Askøy Tomteselskap. Fastigheterna ligger nära Kleppestø centrum och Askøybron, ett område där Bonava kommer driva detaljplan för att uppföra cirka 480 hem.


Sweco och Bonava vill effektivisera byggprocessen genom molnbaserad BIM

Bolag Sweco har stöttat bostadsutvecklaren Bonava i framtagandet av en digital plattform som ska effektivisera byggprocessen från idé till försäljning. Genom att skapa en ny teknisk infrastruktur för allt från analys till utveckling tar Bonava ett stort kliv fram inom digitaliseringen av byggbranschen.


Bonava köper kvarter i Uppsala

Transaktioner Bonava har avtalat om förvärv av kvarteret Broccolin från Gillöga. Fastigheten ligger mellan Årsta Torg och Årsta Park inom utvecklingsområdet Östra Salabacke, Uppsala.


Bonava rekryterar ny projektchef

Karriär David Arvidsson anställs som projektchef för region småhus på Bonava Sverige.


ELF Development kliver in på svenska marknaden

Transaktioner Danska ELF Development tar steget in på den svenska marknaden. Bolaget köper 20 000 kvadratmeter byggrätter i Limhamn från Bonava.


Rekordår för Bonava

Bolag Ett starkt fjärde kvartal leder till Bonavas hittills bästa helårsresultat. Utdelningen blir 3,80 kronor per aktie, en direktavkastning på 2,9 procent.


CA och Panorama köper på Södermalm via gemensamt bolag

Transaktioner Bonava säljer fastigheten Tobaksmonopolet 3 på Södermalm i Stockholm till CA Fastigheter AB och Panorama Bostad AB. Försäljningspriset uppgår till 230 miljoner kronor plus en tilläggsköpeskilling om maximalt 125 miljoner kronor som utbetalas när ny detaljplan vunnit laga kraft.