Image
Skanska investerar 3 miljarder i ett bostadsprojekt i Seattle, USA.

Skanska investerar tre miljarder i amerikanskt bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar i Kaye, ett bostadsprojekt i Seattle, Washington, USA. Den totala investeringen är USD 296M, cirka 3 miljarder kronor. Byggkontraktet är värt USD 190M, cirka 1,9 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA i det fjärde kvartalet 2022.


Castellums satsning på att förvandla gamla Säve flygplats till nya Gateway Säve fortsätter nu med nästa steg där detaljplanen ska ut på samråd under december.

Castellums Säve-satsning tar nästa steg

Bygg/Arkitektur Detaljplanen för Castellums omfattande satsning på gamla Säve flygplats, Gateway Säve, ska nu ut på samråd. Planerna för den gamla flygplatsen inkluderar ett blandat verksamhetsområde med till exempel flygplats, industri, logistik, kontor och flygmuseum med totalt 700 000 kvadratmeter lokaler.


Skanska investerar i Helsingfors.

Skanska investerar 500 miljoner i finländskt bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar i ett bostadsprojekt i Helsingfors, Finland. Den totala investeringen uppgår till cirka 45 miljoner euro, cirka 500 miljoner kronor, varav byggkontraktet är värt cirka 32 miljoner euro, cirka 350 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden i det fjärde kvartalet 2022.


Nu inleder Nordstan, i samarbete med Göteborgs stad, en upphandling för att hitta det arkitektkontor som får uppdraget att gestalta den planerade gatuentrén och anslutningen till Västlänken.

Nordstan inleder upphandling av arkitektkontor

Bygg/Arkitektur Nu inleder Nordstan, i samarbete med Göteborgs stad, en upphandling för att hitta det arkitektkontor som får uppdraget att gestalta den planerade gatuentrén och anslutningen till Västlänken. Nordstans utbyggnad åt norr kommer att bli en visuellt viktig del av den nya stadsdelen som växer fram här.


Vasakronas hållbarshetschef Anna Denell

Vasakronan: "Antingen bygger vi för 300 år eller för att kunna montera ner"

Bygg/Arkitektur Att fortsätta bygga nytt hela tiden är något fler och fler anser inte är hållbart. Så hur ser branschen till att återbruka och omformulera befintligt fastighetsbestånd – det var en av debattpunkterna under Boverketdagarna. Kan man till exempel bygga om en köplada till bostäder? Oavsett måste det bli lättare att gå mellan olika fastighetsslag menar Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell.


Riksbyggen gör ett markförvärv och planerar för 170 nya bostäder i Motala.

Riksbyggen planerar för 170 nya bostäder i Motala

Bygg/Arkitektur Riksbyggen förvärvar fastigheten Motala Djurkälla 10:62, cirka sex kilometer utanför Motala centrum och med närhet till Vättern och Varamobadet. Här planerar Riksbyggen för sammanlagt 170 bostäder, radhus, kedjehus, villor och flerbostadshus. Området kommer att bebyggas i etapper med en preliminär första byggstart 2026.


Restaurerade fasader som bildar en attraktiv fond mot Stureplan och Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Sweco får fortsatt helhetsuppdrag för Sturekvarteret

Bygg/Arkitektur Swecos uppdrag är att som huvudarkitekt och konstruktör förverkliga ombyggnationen av k-märkta Sturekvarteret till ett nytt nav för stockholmare. Tre tuffa hållbarhetscertifieringar ska uppnås. Dessutom blir Sweco arkitekt för en helt ny tunnelbaneuppgång. Uppdragen är värda cirka 63 miljoner kronor.


Anders Danielsson.

Skanska utvecklar en logistikanläggning i Houston

Bygg/Arkitektur Skanska har i ett joint venture med Indi Construction Partners LLC tecknat ett avtal för att utveckla en logistikanläggning i Houston, Texas, USA. Kontraktet är totalt värt 64 miljoner dollar, cirka 640 miljoner kronor. Skanska andel är värt 58 miljoner dollar, cirka 580 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.


Skiss över Stångåstadens förslag till central förtätning i Linköping. Den högsta byggnaden i skissen föreslås bli 14 våningar hög.

Duo föreslår högtflygande central förtätning

Bygg/Arkitektur Linköpings största hyresvärd vill satsa centralt och bygga på höjden – men ambitionerna kan behöva skrivas ned för att kunna genomföras framöver. Fastighetssverige berättar mer.


En tidigare skiss på en möjlig utformning av Stadionområdet i framtiden. Nu ska kommunen inleda detaljplanearbetet för idrottskvarteret.

Så vill kommunen lyfta stadionområdet i Malmö

Bygg/Arkitektur Malmö stad vill bland annat att det byggs multihall, nya kontor och boenden inom det nya idrottskvarteret som ska växa fram inom stadionområdet, i nära anslutning till Malmö FF:s hemmaplan Eleda Stadion. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Undervattenstunnel ska byggas i Norge, norr om Stavanger

Skanska ska bygga världens längsta undervattenstunnel

Bygg/Arkitektur Skanska vinner upphandling i Norge för tunnelbygge värt 5,2 miljarder kronor


Solna Business Park.

Här är Fabeges nästa kontorssatsning i Solna

Bygg/Arkitektur Bolaget ska sätta igång planarbetet för en satsning på 20 000 kvadratmeter i Solna Business Park. Fastighetssverige berättar mer.


Peab bygger på Campusområdet i Vellinge.

Peab förvärvar byggrätter i Campusområdet i Vellinge

Bygg/Arkitektur Nu är det klart att det blir Peab som förvärvar de två sista byggrätterna i Campusområdet i Vellinge. Det planeras för cirka 170 nya bostäder i varierande upplåtelseformer med bykänsla för att passa in och bevara den befintliga bebyggelsen. Byggstarten planeras till årsskiftet 2023/2024.


Byggkostnadsökningarna steg i oktober – största förändringen sedan 1974

Bygg/Arkitektur De svenska kostnaderna för byggnationer fortsätter att öka. Höga förändringar för räntor, energi och material gör att byggkostnadsindexet ser sin största förändring i årstakt sedan november 1974. Det visar färska siffror från SCB.


Till vänster syns planområdet från öster med byggnad över Götatunneln. Till höger syns en illustration som visar kvarteren i flygvy sett från nordöst.

Tung kvartett får ny förlängning inom centrala jätteutvecklingen

Bygg/Arkitektur Ett större utredningsarbete fortsätter att dra ut på tiden för storsatsningen i centrala Göteborg. Fastighetssverige berättar mer.


Fabian Sjöblom rekryteras som gruppchef på LINK Arkitektur.

LINK Arkitektur rekryterar Fabian Sjöblom som ny gruppchef

Karriär Fabian Sjöblom har 18 års erfarenhet av arkitektyrket och kommer närmast från White Arkitekter.


Vänersborgs Tingsrätt ska stå klar 2026

Serneke bygger ny domstolsbyggnad i Vänersborg

Bygg/Arkitektur Serneke och Hemsö Fastigheter AB har tecknat ett totalentreprenadavtal gällande nya lokaler för Vänersborgs Tingsrätt. Projektet genomförs i samverkan och omfattar demontering av befintliga byggnader samt nybyggnation av cirka 6 850 kvadratmeter lokalyta. Ordervärdet uppgår till cirka 285 miljoner kronor.


Willhem bygger nya bostäder i centrala Jönköping.

Willhem bygger på en av de sista centrala tomterna i Jönköping

Bygg/Arkitektur I hård konkurrens med flera av de största byggherrarna och totalt ett 30-tal aktörer, vann bostadsbolaget Willhem, tillsammans med arkitektbyrån OKK+, markanvisningen för en av de sista obebyggda tomterna i centrala Jönköping. Här planerar man nu för cirka 65 lägenheter, i ett kvarter anpassat för den moderna människan, med stort fokus på mobila lösningar och urban frihet.


Vy från väster (gasverksområdet) längs Bobergsgatan.

Så blir duons satsning vid gasverksområdet

Bygg/Arkitektur Obos och Serneke ska bygga de så kallade Terasskvarteren vid gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden. Så här ser planerna ut för satsningen som väntas antas i fullmäktige till våren.


Inre hamnen i Norrköpings kommun är ett av alla områden i staden som är under utveckling

Nybyggda områden saknar skyddsrum – nu ska uppåt 5 000 nya byggas varje år

Bygg/Arkitektur Norrköping är en av de städerna om växer mest i befolkning och flera bostäder och bostadsområden är under utveckling. Men än finns inga planer på att komplettera med fler skyddsrum. Det behövs mer direktiv till både kommun och fastighetsutvecklarna från MSB berättar Norrköping säkerhetsstrateg Fredrik Nestor.