Image
Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner flyttar ihop i Värnamo.

Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner flyttar ihop i Värnamo

Uthyrning Systerbolagen Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner flyttar ihop i gemensamma lokaler hos Nyfosa i Värnamo.


Nivika köper i Värnamo

Transaktioner Nivika Fastigheter har förvärvat elva fastigheteter i Värnamo av Stig Remne.


Specialfastigheter utvecklar i Värnamo

Bygg/Arkitektur Det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter har förvärvat två vård- och omsorgsfastigheter i Värnamo av Region Jönköpings län. Planen är att bygga ut Fortunagården för kunden Statens institutionsstyrelse (SIS) som har behov av att utöka verksamheten för missbruksvård.


Nivika utvecklar i Värnamo

Bygg/Arkitektur Nivika köper fastigheten Sadelmakaren 1 i centrala Värnamo och planerar att exploatera fastigheten från butikslokal till 90 lägenheter.


Finnvedsbostäder bygger i centrala Värnamo

Bygg/Arkitektur Finnvedsbostäder bygger 143 lägenheter i två etapper i centrala Värnamo.


Heimstaden köper tio fastigheter i Värnamo

Transaktioner Heimstaden har förvärvat och tillträtt sina första fastigheter i Värnamo. Beståndet omfattar totalt 19 300 kvadratmeter.


Peab bygger om Värnamo sjukhus

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att genomföra en om- och tillbyggnad av Värnamo sjukhus. Beställare är Regionsfastigheter i Jönköping.


Nivika säljer i Värnamo

Transaktioner Nivika Bostads AB säljer genom bolagsförsäljning fastigheten Timmermannen 1 i Värnamo.


Hemfosa genomför Castellumaffären

Transaktioner Hemfosa genomför nu storaffären med Castellum. Hemfosa köper 53 samtliga Corallens fastigheter i Värnamo och Växjö samt en fastighet av Eklandia i Göteborg. Det underliggande värdet är 2 044 miljoner kronor, i nivå med den senaste värderingen.