Image
Per Svenssons Croisette tar Robert Vangstads Nyhem Bostad till Kronofogden efter en flera år gammal tvist.

Croisette tar Nischer-vd:s bolag till Kronofogden

Juridik Forward funding-affär blev byggrättsaffär – och tvist. Nu väntar förmodligen utmätning. "Tråkigt att det har blivit så här."


Johan Lindberg.

AG Advokats Johan Lindberg om frågan: Vad är marknadsmässigt?

Juridik Johan Lindberg är advokat och partner på AG Advokat. Här reder han ut ett ibland snårigt problem som kan uppstå särskilt med internationella klienter: "Is this standard market practice in Sweden?"


Skanska fälldes av Södertörns tingsrätt efter att en underleverantör hade använt illegal arbetskraft.

Skanska om den unika domen: "Går inte att försvara"

Juridik Skanska kommenterar här den unika domen där bolaget har varit huvudentreprenör och fällts efter att en underentreprenör använt illegal arbetskraft.


Morgan Jansson på Stockholmshem är nöjd över domen som visar att huvudentreprenören har ansvar för underentreprenörers brottslighet.

Viktig dom i tingsrätten: Huvudentreprenör ansvarar för underentreprenörs brottslighet

Juridik Skanska fälls i tingsrätten efter att en underentreprenör använt illegal arbetskraft. "Unik dom."


42 Niaminvesterare beskattas för miljardbelopp

Juridik Förvaltningsrätten i Stockholm har kommit fram till att totalt 42 klagande, både svenska och utländska bolag samt fysiska personer, som har ägt andelar i ett kommanditbolag ska beskattas för kommanditbolagets resultat. Samtliga klagande har anknytning till fastighetsfonden Niam Nordic Fund IV.


Sven Boberg.

Högsta domstolen: Farliga hissar ska ge byggsanktionsavgift

Juridik Högsta domstolen delar byggnadsnämnden i Göteborgs bedömning att vid otillåten användning av hissar så ska fastighetsägaren betala en straffavgift. I detta fall en byggsanktionsavgift om 268 800 kronor.


Aros Bostads grundartrio är indragna i en tvist med Skatteverket.

Inför noteringen – Aros grundartrio i skattetvist

Juridik Inväntar besked från Förvaltningsrätten.


Ekobrottsmyndigheten åtalar elva personer i insiderhärvan kring Balder och Collector.

Ekobrottsmyndigheten väcker åtal mot Baldertopparna

Juridik Totalt åtalas elva personer.


Morgan Johansson

Fri hyressättning i nyproduktion föreslås från sommaren 2022

Juridik På fredagen tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot betänkandet Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder. I utredningen föreslås det en modell för fri hyressättning vid nyproduktion som ska bidra till att skapa fler tillgängliga hyresbostäder. Utredningen omfattar endast de lägenheter som nyproduceras, vilket är drygt en procent av det totala antalet hyreslägenheter. Befintliga bostadslägenheter omfattas inte av förslagen.


Segdragen tomträttstvist på väg mot lösning – staden betalar

Juridik Har nått förlikning med bostadsrättsföreningen och är redo att betala 29 miljoner kronor.


Eva Westberg Persson, Foyen Advokatfirma och
Mårten Lindström, More10 AB och BIM Alliance

Att äga eller inte äga – är det frågan?

Juridik Användningen av digitala modeller i samhällsbyggandet ökar starkt. De ger möjlighet för alla aktörer att effektivisera sitt arbete samtidigt som man bidrar med större nytta till sina kunder – säkrare analyser, bättre visualisering, snabbare processer, lättare åtkomst till viktig information, minskad risk för fel etc. För att alla ska ha nytta av modellerna på bästa sätt behöver modellerna "leva" och vara uppdaterade genom alla skeden – från tidig planering till långsiktig förvaltning. Det ställer krav av både teknisk och juridisk karaktär. Behöver dagens juridiska regelverk ändras eller kan det tillämpas även i en ny mer digitaliserad värld?


K-Fastigheter, med Jacob Karlsson som vd och Anders Antonsson som IR-ansvarig har drabbats av en tvist – som egentligen har med K-Fastigheter att göra – i samband med ett förvärv i Gävle.

Frågetecken kring K-Fastigheters Gävleköp – ägde säljaren marken?

Juridik K-Fastigheter gick nyligen ut med ett förvärv i Gävle där man planerar att bygga 700 lägenheter, med tillträde i höst.
Nu visar det sig att det pågår en tvist om vem som egentligen äger marken. Nord Fondkommission hävdar att man har köpt den – för en krona.
K-Fastigheter kommenterar här situationen.


JO granskar planärende

Juridik Kommunen anmäldes efter att ha låtit en ansökan om planbesked ligga obesvarad i 3,5 år. Nu granskar Justitieombudsmannen ärendet.


Södra Änggården Platzer

Storslagna planer åter på is – planen överklagas igen

Juridik Utvecklingen av en helt ny stadsdel – med närmare 2 000 nya bostader – åter på vänt sedan bagerijätten vill driva frågan vidare till nästa instans.


Rosenbad och Sveriges riksdag. Fastighetsägarna ser flera oklarheter kring regeringens hyresstöd för Q1.

Fastighetsägarna: Fortfarande oklart kring statligt hyresrabattstöd

Juridik Riksdagens finansutskott går på regeringens linje och vill se ett hyresrabattstöd för första kvartalet 2021. Formellt beslut fattas dock först den 25 februari 2021 och ännu är inte villkoren klara för stödet. En förordning med villkor för hyresrabattstöd förväntas vara på plats först i början av mars. Innan dess är det oklart vilka villkor som gäller, menar Fastighetsägarna.


Både coworkingaktörerna och hyresvärdarna är vinnare på Högsta Förvalningsrättens avgöranden, menar Leonie Selting på Stensvik & Partners.

En gamechanger för coworking-sektorn

Juridik Högsta Förvaltningsdomstolens momsdomar innebär stora förändringar för både coworkingaktörer och hyresvärdar – ändringar som även kan bli retroaktiva.
– Det har varit kaos tidigare, säger Leonie Selting på Stensvik & Partners.


HFD slår fast att coworking är en momspliktig tjänst.

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att coworking är en momspliktig tjänst

Juridik Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar meddelade den 4 februari 2021 prövat frågan om hur tillhandahållande av medlemskap eller prenumerationer som ger tillgång till lokaler med aktivitetsbaserade arbetsplatser ska hanteras momsrättsligt.


Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna

Pandemilag och nya hyresstödpaket – hur bör branschen agera?

Juridik Det hårt kritiserade hyresstödet är på väg tillbaka. Hur ska fastighetsägare agera den här gången?
Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna pekar ut fällor och andra möjligheter än förra året.


HSB BRF Valby fick sin avgäld höjd från 8 000 kronor till en miljon kronor.

HSB: Finns alternativ till Malmö stads maxade markhyror

Juridik Kraftigt höjda markhyror väntar många av de tiotusentals Malmöbor som bor i bostadsrättsföreningar med tomträtt. Kommunen maximerar markhyran vilket slår hårt mot de boendes plånböcker. En ny rapport från Ramberg Advokater, beställd av HSB, visar att det finns alternativ till politikernas hårdtolkning av lagen.


Lunds universitet och Prime Living, med Lars Wikström som vd, drar tillbaka sina stämningar.

Prime Living överens med Lunds universitet

Juridik Prime Living och Lunds universitet har båda lämnat in stämningsansökningar mot varandra. Universitetet stämde Prime Living på 3,5 miljoner och Prime Living genstämde och ville ha ersättning om 35 miljoner kronor. Nu är parterna överens om att avskriva målen.